Události

Spektrum / 16. května 2017 / Zdroj: MPO / Autor: TZ

Ministerstvo průmyslu a obchodu nabízí řešení sanací lagun Ostramo

Ministr průmyslu a obchodu Jiří Havlíček jednal předminulý týden v Ostravě s moravskoslezským hejtmanem  Ivo Vondrákem a primátorem Ostravy Tomášem Macurou o sanacích lagun Ostramo. Hovořili i o přípravě strategické průmyslové zóny Nad Barborou a nových rozvojových ploch v regionu.

Ostrava - laguny (foto z PM)

Likvidace jedné z největších ekologických zátěží v České republice se dostala do patové situace. Rozhodující instituce se dosud neshodly na navržených řešeních sanace kontaminovaných zemin, která bude následovat po odtěžení kalů. Ministerstvo financí stále odkládá rozhodnutí o optimální variantě a jejím financování a tím blokuje další postup sanačních prací. Havlíček proto navrhl vedení kraje a města Ostravy, že jeho resort podpoří variantu, která bude odpovídat představám a potřebám regionu.
"Dospěl jsem k názoru, že by Ostrava neměla trpět za to, že se příslušné instituce nedokázaly shodnout na postupu sanace kontaminovaných zemin a že Ministerstvo financí otálí s rozhodnutím o financování. Nemůžeme stále jen přešlapovat na místě. Příprava odtěžení zbylých kalů běží podle plánu a je nejvyšší čas začít připravovat sanaci zemin, která bude navazovat," vysvětlil Havlíček. "Jsem připraven namísto Ministerstva financí převzít iniciativu a urychlit dořešení sanací, potřebuji však zároveň podporu kraje i Ostravy," dodal Havlíček. 
"Jsem rád, že MPO projevilo zájem o spolupráci. Dobrou zprávou je, že zónu bude možné financovat z dotace ministerstva i v případě, že k jejímu kompletnímu dokončení dojde až po roce 2020. Ministerstvo totiž připravuje navazující dotační program, ze kterého bude možné hradit přípravu průmyslových zón krajů a měst," sdělil hejtman Moravskoslezského kraje Ivo Vondrák.


Historie sanací lagun Ostramo

Proces příprav sanace zemin pod vedení MF začal v roce 2015, kdy byla zpracována Studie proveditelnosti "Způsoby sanace nesaturované zóny lokality laguny Ostramo Ostrava". V roce 2016 byl vypracován Znalecký posudek "Posouzení vybraných variant sanace nesaturované zóny lokality LAGUNY OSTRAMO Ostrava", který navrhl tři varianty řešení sanace zemin.  Následně byly dalším znaleckým posudkem vyhodnoceny VARIANTY II. a III. z hlediska krátkodobých a dlouhodobých vlivů na životní prostředí. Varianta II. je variantou pasivního řešení sanace s aktivními konzervačními prvky. Spočívá v uzavření kontaminovaného materiálu nesaturované zóny v jeho upraveném (stabilizovaném) stavu do tzv. ekokontejnmentu, izolovaného od okolí. Varianta III. je variantou aktivního řešení sanace. Zahrnuje navíc dekontaminaci technologií termické desorpce. Následně má být stejně jako u varianty II. materiál uzavřen do tzv. ekokontejnmentu.

MŽP a MF považují za vhodnou sanační VARIANTU II. Krajský úřad MSK a Statutární město Ostrava požadují sanaci podle VARIANTY III. za předpokladu následného využití lokality dle platného územního plánu města Ostravy. Ani jedna z těchto dvou variant však plné využití lokality neumožňuje.

Ministerstvo financí tak nesplnilo úkol daný vládou v Usnesení vlády č. 732 z roku 2013, podle kterého mělo "…zajistit finanční prostředky pro konečné řešení likvidace ekologické zátěže Laguny Ostramo případným předložením materiálu na jednání vlády, který upraví celkovou garanci státu" a to do prosince roku 2014. MF do dnešního dne nepředložilo materiál pro jednání vlády a nezajistilo financování dokončení sanace lagun Ostramo.

Aktuálně běží příprava odstraňování zbylých kalů, která -  po vyřízení potřebných náležitostí (IPPC a schválení Prováděcího projektu ze strany MŽP, Supervize Ministerstva financí, DIAMO, s. p. a Ministerstva financí) - bude zahájena  ještě letos. Společnost AVE CZ odpadové hospodářství, s.r.o., se zavázala ve smlouvě o provedení prací odstranit 91 562 tun tzv. nadbilančních kalů za nabídkovou cenu 429 milionů korun (bez DPH). Do konce roku 2018 mají být kaly odtěženy a do konce roku 2020 v souladu se zákonem o odpadech zlikvidovány.


O lagunách

Do areálu dnešních lagun Ostramo se od konce 19. století ukládaly odpady z rafinérské výroby. V polovině 60. let 20. století k nim přibyly odpady z regenerace použitých mazacích olejů. Vzhledem k rozsahu technické a finanční náročnosti jejich likvidace převzal po ukončení činnosti chemičky Ostramo v roce 1996 odpovědnost za tuto ekologickou zátěž stát. Správou a zajištěním sanace byl pověřen státní podnik DIAMO. Tehdejší vláda zároveň souhlasila s použitím prostředků Fondu národního majetku na odstraňování škod v řádech miliard korun. Veřejnou zakázku na sanaci lagun získalo Sdružení Čistá Ostrava. Vytěžilo zhruba 200 tisíc tun kalů, během odtěžování v období let 2004 až 2011 se však ukázalo, že v lagunách je dalších zhruba 90 tisíc tun kalů, se kterými se původně nepočítalo. Ty jsou označovány jako nadbilanční.

 

   

Hodnocení článku

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
5 / 5

Odeslat článek


Komentáře k článku

Počet komentářů: 0 Přidat nový komentář Zobrazit komentáře

Aktuální vydání magazínu

Číslo: 2018-02Ženy nejen na čerpací staniciObjednávka přeplatného

Hlavní partner PETROL.cz

MOL

Reklama

CardManager

Newsletter PETROL

Přihlásit / zrušit zasílání denního přehledu aktualit PETROL na Váš e-mail.

  

Akce Petrol

    Partneři PETROL.cz

    ColosseumEconomia