Neodborné testy matou zákazníky a škodí výrobcům

Proti neoprávněné kritice kvality v publikovaných neodborně provedených testech je velmi těžké se bránit.

Nemrznoucí kapaliny

Pracovníci ÚAMK pro své členy letos koncem ledna udělali test celkem sedmi nemrznoucích směsí, které je možno běžně zakoupit v obchodních domech, specializovaných prodejnách i na čerpacích stanicích. Po jednom týdnu ale text s průběhem testu včetně filmové reportáže z internetu stáhli a o to samé požádali i všechna média, která od autoklubu text převzala, a také některé výrobce, kteří si úspěšné hodnocení v testu umístili na své internetové stránky. Bohužel vzhledem k rychlosti současného informačního věku to bylo příliš pozdě, když už si publikovaný test většina čtenářů přečetla.
Výrobci zimních kapalin do ostřikovačů to zkrátka a dobře nemají v Čechách jednoduché. Do veřejného testování se snad každoročně pouští kdokoli, komu někdy zamrzla zásobní nádržka nebo přední sklo při jízdě, a má možnost mediální publicity. Přitom by stačilo pouze pochopit fyzikální zákonitosti tuhnutí a pohybu alias foukání větru, aby každý věděl, že když je venku -5 °C, nebude mu kapalina ředěná na nezámrznost -20 °C stačit, když se bude stokilometrovou rychlostí pohybovat vozidlem a ještě přitom použije páčku předního ostřikovače.

Test bez metodiky

Od ÚAMK by nejeden očekával alespoň použití certifikované metodiky, která je daná normou. Ouha, místo toho je použit hustoměr, který koupíte v kterémkoli lepším supermarketu za 50 korun a jenž reportérka televize dokonce nazve "speciálním testovacím zařízením". To opravdu nikdo v automotoklubu neví, že hustota je závislá na teplotě? Evidentně ne, jelikož při "testování" nebyla teplota sledovaných kapalin stanovena. Pochopitelně pak už vůbec ÚAMK netuší, že kapaliny do ostřikovačů mohou v procentech obsahovat glykol (s hustotou cca 1,1), takže směsi levnějších jednosytných alkoholů (bezvodé s hustotou přibližně 0,79) toto pak na hustoměru ve výsledku dramaticky ovlivní! Mrazicí box, který nám raději nikdo neukázal, není žádné schválené testovací zařízení. A vznášet otázku, zda prošlo kalibrací, je evidentně mrháním prostoru. Vždyť mluvčí ÚAMK vydává sklenici od hořčice se zlatým hrdlem za (cituji) "laboratorní podmínky".

Problematický výběr vzorků

Test tak neuvěřitelným způsobem manipuluje s informacemi a naprostou diletantnost pak dokládá i výběr hodnocených produktů, kdy jeden je koupen v litrovém balení na čerpací stanici, další v pětilitrovém obalu pro změnu v hypermarketu a autoři pak srovnávají cenu přepočtenou na litr. Vrcholem amatérismu a neznalosti trhu je konečně výběr značek, kde ze sedmi produktů jsou čtyři od jediného výrobce na Moravě, další dva z továrny v Opavě, jako kdyby v Čechách nikdo nemrznoucí směsi nevyráběl. Opravdu děkuji prozřetelnosti, že můj zaměstnavatel tento typ produktů nevyrábí. Proti neoprávněné kritice kvality je dnes velmi těžká obrana. Test ÚAMK by snad svou primitivností měl být zařazen ještě za pár let starý test Světa motorů se suchým ledem, který se musel opakovat, nebo za přesně čtyři roky starý test v Blesku s refraktometry, který následně tiskl opravu. Na rozdíl od nich by totiž ÚAMK vzhledem ke svému jménu měl něco o způsobu testování bodu tuhnutí nemrznoucích směsí vědět, nebo si své úvahy nechat pro své členy. Tento test totiž nemá se základními zásadami práce v laboratoři, zákonem o metrologii nebo certifikací výrobků naprosto nic společného.

Kapalina do ostřikovačů může tuhnout už při -5 °C!

Pokud si motoristé přečtou závěry z publikovaného testu, budou někteří nemile zaskočeni tím, že u vozidla parkovaného přes noc na ulici se po prvotním rozmrazení skel a vyjetí vozidla námraza objeví znovu. A to i přesto (nebo spíše právě proto), že přední sklo úpěnlivě ostřikujeme zimní kapalinou do ostřikovačů, kterou máme v nádržce. Pokud pomineme vnější vlivy jako nekvalitní (slabá) zimní kapalina do ostřikovačů, pak může být příčina dvojího druhu. Oba negativní procesy jsou fyzikálního původu, závislé na teplotě a čím rychleji s vozidlem jedeme, tím více je podporujeme. V prvním případě se bavíme o odpařování nemrznoucí složky (lihu) z kapaliny do ostřikovačů, kterou jsme právě ostříkli přední sklo. V druhém pak o tzv. efektivní teplotě nemrznoucích směsí.

Odpařování nemrznoucí složky

Vysoká těkavost lihu je obecně známý jev, který se využívá ve spoustě procesů. Ethanol je například nosič vonných silic u tělových parfémů, přísada do paliva nebo dezinfekce. Díky těkavosti je líh také snadno zapalitelný a je cítit jeho specifické aroma. U zimních kapalin do ostřikovačů je tato fyzikální vlastnost lihu spíše nevýhodou. Nemrznoucí chování kapaliny do ostřikovačů určuje její koncentrace s vodou. Čím více lihu, tím nižší bod tuhnutí, ale vyšší odpařivost, a naopak. Míru těkavosti látek popisuje zejména její schopnost tvořit páry. Rychlost, s jakou je tvoří, a množství (kapacita), kolik jich vytvoří, je pro odpařivost rozhodující. Zjednodušeně toto popisuje fyzikální parametr nazývaný tlak nasycených par neboli tenze par. Čím vyšší hodnota, tím rychlejší odpařování, resp. větší množství par nad hladinou kapaliny. Voda má při normální teplotě tenzi par 2330 Pa, zatímco ethanol 5600 Pa (podobné hodnoty dosahuje isopropanol, methanol dokonce hodnoty dvojnásobné). Z toho vyplývá, že líh si vytváří přibližně trojnásobné množství par než voda, a tudíž rychleji zmizí z povrchu předního skla. Odpařování se zvyšuje tím více, čím rychleji vozidlem jedeme.

Zahušťování kapalin do ostřikovačů

Důsledkem výše popsaného jevu je, že sice podchlazené sklo může být čerstvou kapalinou ze zásobní nádržky rozmraženo, ale krátce po uvolnění par ethanolu dojde k opětovnému zamrznutí zbylé vody, zvláště pokud je koncentrace lihu nebo vnější teplota nízká. Popsaná vlastnost se obvykle potlačuje přidáváním glykolů do nemrznoucích směsí. Ty jsou sice téměř netěkavé, ale některé jsou zdraví škodlivé, mají trochu vyšší cenu a hlavně jsou husté - viskózní. Abychom neměli mastné a dočasně neprůhledné sklo, mohou jich výrobci nemrznoucích směsí použít maximálně 10 % v koncentrátu. Subjektivní pocit, že kapalina do ostřikovačů je slabá výhradně v důsledku vysoké těkavosti lihu však popírá druhý fyzikální jev a to tzv. efektivní teplotu.

Efektivní teplota

Každý jistě zažil na vlastní kůži, že i když byla venku teplota slabě nad nulou, měl při silném větru pocit, jako by mu namrzala nechráněná tvář, zejména nos. Pokud přímo mrzne a ještě fouká vítr, je vnímání chladu velmi intenzivní. Stupeň ochlazení, způsobený kombinací větru a nízkých teplot, se nazývá "Wind Chill" - česky často "efektivní teplota", která určuje, za jak dlouho může kůže omrznout na nechráněném místě. To samé platí pro náš případ - jízdu automobilem, kde silný vítr a rychlá jízda mohou tento efekt ještě znásobit. Protože zde není prostor publikovat tabulku v plném rozsahu, uvedeme v tomto časopise asi historicky první fyzikální rovnici.
Přibližně platí, že:

WCT = 131,13 + 0,62*T - 13,95V0,16 + 0,486*T*V0,16
(WCT = efektivní teplota, T = reálná teplota, V = rychlost větru nebo vozidla)

Z rovnice například vyplývá, že při venkovní teplotě -5 °C a jízdě vozidla nejvyšší povolenou rychlostí po dálnici (130 km/h) je kapalina do ostřikovačů s mrazuvzdorností -20 °C v podstatě nepoužitelná.

Méně není více

Zkušenosti s realitou "Wind Chill" mají zejména ve skandinávských zemích a v Kanadě, kde je na toto téma publikováno několik odborných článků. V našich zeměpisných podmínkách a velkých městech, kde teplota poklesne pod -20 °C jen na několik dnů v roce, stačí, když budeme mít v nádržce kapaliny do ostřikovačů takovou koncentraci lihu, že jeho bod tuhnutí bude přibližně 20 °C pod nejnižší očekávanou venkovní teplotou. Pokud ne, nezbývá nám než vyjet s čerstvě rozmraženým vozidlem nižší rychlostí než obvykle, zejména dokud nedojde k ohřátí předního skla teplým vzduchem z topení automobilu. Poněkud překvapivé je proti tomu zjištění, že nemrznoucí směsi do ostřikovačů privátních značek velkých obchodních řetězců každý rok pomalu polevují z původně deklarované hodnoty nezámrznosti. Zatímco na přelomu tisíciletí byla běžná koncentrace lihu na bod tuhnutí -20 °C, dnes jsme na etiketě u hodnoty -18 °C nebo -19 °C. Že by nám tak rychle postupovalo globální oteplování?!

Správně informovat

Na českém trhu se ročně prodá téměř 40 milionů litrů nemrznoucích směsí do ostřikovačů v koncentrované formě. Přesto však aby člověk odborné informace o jejich používání pohledal. Kromě tradičních reklamních sloganů o jejich úžasné vůni (s alergenními složkami), výjimečné čisticí schopnosti, nenapadání reflektorů skel nebo funkci tekutých stěračů se v současnosti zákazník už jen dozví, zda je tekutina methanol "free".
O vlastnostech prodávaných produktů by jejich prodejci na čerpacích stanicích měli vědět a v případě potřeby správně informovat zákazníky. Pokud o možnosti namrzání kapaliny na čelním skle nikdo z výrobců zákazníky (ani prodejce) neinformuje, čas od času by je měla zastoupit odborná média. Je škoda, že se motoristé o nakupovaných produktech velice často na základě neseriózně nebo neodborně provedených testů dozvědí neúplná a nebo dokonce hrubě zkreslená fakta. Skutečnost, že se něčeho takového dopustí ÚAMK, respektovaný rádce a pomocník motoristů, je alarmující.

ZDROJ: Environment Canada Wind Chill Programme

PETROLmedia

Diskuse

 • Ichtyl, 1. 4. 2017 13:00: Řekl bych že výrobce směsi by měl mít ze zákona povinnost plně informovat zákazníka pomocí tabulky či vámi uvedeného vzorce. Mezezy v legislativě a špatná vymahatelnost práva dává prostor pro diletantismus a šíření dezinformací.
   Reagovat na komentář
  Přidat nový komentář

  Petrol Magazín

  Aktuální vydání2019/03 Téma číslaDěti na čerpací stanici
  Aktuální číslo

  Přihlašte se k odběru novinek

  Hlavní partner

  • MOL

  Reklama

  • CardManager
  • Uniti expo 20 logo

  PETROLsummit 19

  31. 10. 2019

  Hotel Olympik - Tristar
  U Sluncové 14
  Praha 8

  Přihlásit se

  PETROLawards

  13. ročník

  prestižní profesní
  celooborové soutěže

  Více informací