Petrol magazín

PM banner

   Od roku 2000 se magazín PETROL v České republice stal respektovaným odborným médiem zaměřeným na zajištění podpory tradiční i alternativní  mobility. Vychází šestkrát do roka, oslovuje celé spektrum profesionálů,      odborníků i laickou veřejnost z oboru petrochemie, pohonných hmot,             čerpacích stanic, dopravy.                                                                                   


Inzerce

PETROLmagazín nabízí komerční prostor pro vysoce efektivní a cílenou B2B komunikaci s potenciálními klienty. Prostor je možno využít pro grafickou inzerci a oblíbené PR články zapracované do jednotné grafické struktury časopisu.

Stránková inzerce

Celostrana

1/1 strana

na spad 210 × 285

+ 3 mm přídavek podél vnějších okrajů (formát i se spadem 216 x 291 mm)

40.000

Půlstrana V

1/2 strany na výšku

na spad 100 × 285

+ 3 mm přídavek podél vnějších okrajů (formát i se spadem 106 x 291 mm)

20.000

Půlstrana S

1/2 strany na šířku

na spad 210 × 141

+ 3 mm přídavek podél vnějších okrajů (formát i se spadem 216 x 147 mm)

20.000

Podval

1/4 strany na šířku

na spad 210 × 70

+ 3 mm přídavek podél vnějších okrajů (formát i se spadem 216 x 76 mm)

10.000

oSTATNÍ PODMÍNKY

 • Kompletní tvorba PR článků a pořízení fotografií

celostrana

2.000 Kč

půlstrana

1.000 Kč

pořízení fotografií

cena stanovena individuálně

 • Opakovaná inzerce

SLEVA za hromadnou objednávku inzerce v jediném ročníku
(minimální prostor pro PR články je 1/2 stránky)

5 %

 • Vkládaná inzerce

vklad do celého vydání

cena dle podmínek

 • Přirážky za umístění inzerce

celostránková inzerce na 2. a 3. straně obálky

15 %

celostránková inzerce na 4. (zadní) straně obálky

30 %

inzerát 1/2 strany na výšku vedle editorialu

5 %

celostránková inzerce na vnitřním přebalu

5 %

rezervace stejného umístění při opakované inzerci

5 %

 • Ceník inzerce je platný pro rok 2016.
 • Ceny jsou uvedeny bez DPH.
 • Slevy a příplatky se kalkulují ze základní ceny příslušného inzerátu.

Všeobecné smluvní podmínky pro inzertní služby

Podmínky pro přijímání podkladů pro inzerci a distribuci

Aktuální vydání magazínu

Číslo: 2016-02LIKVIDACE ropných zátěží

Objednávka předplatného

Objednat zasílání magazínu

Ediční plán 2016

Číslo

uzávěrka

expedice

1/16

1.2.

12.2.

2/16

8.4.

20.4.

3/16

13.6.

24.6.

4/16

4.8.

15.8.

5/16

3.10.

13.10.

6/16

25.11.

7.12.

Rubriky

 • Události
 • Čerpací stanice měsíce 
 • Rozhovor a polemika
 • Trh, ropa, produkty
 • Alternativa
 • Technika a provoz
 • Mytí a servis
 • Shop a gastro
 • Poradenský servis

Redakce

Vydává:
PETROLmedia, s.r.o.

Na Dlouhém lánu 508/41
160 00 Praha 6, ČR

Sídlo redakce:
PETROLmedia, s.r.o.
Na Dlouhém lánu 508/41
160 00 Praha 6, ČR
Tel.: 724 331 938

e-mail: petrolmedia@petrolmedia.cz

Ředitelka společnosti: Gabriela Platilová

Šéfredaktor a odborný garant: Tomáš Mikšovský

Asistentka redakce: Renata Nováková, Petra Hubková

Redaktor: Jiří Kaloč, Mikuláš Buleca

Grafik: David Hodyc, HD-Design

Tisk: Printo, spol. s r.o.

Distribuce ČR: Casus, Direct mail, a.s.

Distribuce SR: PressMedia s.r.o.

Registrace: MK ČR E 10214

Petrol Partneři

Produkty


Čerpací stanice

Myčky

Shop & Gastro

Program PETROL partner 

BALÍČEK SLUŽEB PRO PETROL PARTNERY  

Prostřednictvím programu PETROLpartner se Vám otvírá možnost aktivní spolupráce s redakcí při tvorbě magazínu a serveru PETROL. 

Ceny 

PP Gold

GOLD

(dvoustrana)

333.000 Kč ročně

PP Silver

SILVER

(jedna celostrana)

222.000 Kč ročně

PP Bronze

BRONZE

(půlstrana)

111.000 Kč ročně

Platební podmínky a návrh smlouvy: