Jan Duspěva: "Kauce – fundament podnikání"

"Velkoobchod s pohonnými látkami je v současné době zcela zdevalvovaná živnost," říká držitel ceny Osobnost roku PETROLawards 1.

Duspěva 2

V letošní celooborové soutěži PETROLawards jste po trojnásobné nominaci získal prestižní cenu Osobnost roku, jako ocenění vaší aktivní snahy o narovnání pokřiveného trhu s pohonnými hmotami.
Chtěl bych zdůraznit poděkování všem, co mne nominovali a posléze vybrali k ocenění. Je to pro mne velká čest a zároveň závazek. Nevím ale, jestli moje role není přeceňovaná. Myslím si, že proti situaci na našem trhu dnes bojuje svým způsobem každý, i když každého bota tlačí trochu jinak. Situace je tak vážná, že se možná nenavrhuje řešení, které každému vyhovuje, ale lepší jsme nenašli. Je potřeba zdůraznit, že všichni, kdo v boji stojí na jedné straně, mají jeden cíl. Je potřeba se k tomu cíli dopracovávat, pokud možno s minimálními negativními dopady na každou z těch skupin, které se o to snaží.

V Česku obrovskou část trhu ovládly podvody s DPH při dovozech, které demolují ceny ve velkoobchodu i v retailu. Jste jedním z iniciátorů aktivit na druhé straně barikády. Cítíte určitou proměnu v chápání důležitosti toho problému ve vládních a zákonodárných kruzích, státní správou a i mezi firmami, která by konečně mohla vyústit v efektivnější ochranu trhu?
Já si myslím, že dnes trh i hlavní ministerstva, ministerstvo průmyslu a ministerstvo financí, chápou situaci velmi podobně a řešení problémů trhu s pohonnými látkami obě ministerstva přikládají nejvyšší prioritu. Je potřeba jim za to poděkovat. Jednání se vyvíjela ale velice složitě. Nejdříve se aplikovala jednotlivá opatření, která měla eliminovat konkrétní zdokumentované modely dnes již mezinárodního formátu trestné činnosti. Ale protistrana se pružně vyvíjí. My se snažíme společně všichni, ČAPPO, SČS, s ministerstvy znepříjemnit opatřeními jejich činnost na českém trhu tak, abychom je odsud vytěsnili a pomohli tak státní správě velmi rychle jednotlivé kanály odhalit a zavřít. Opatření, která by trefovala pouze jeden model krácení DPH, se ukázala jako krátkodobá. Proto jsme následně přijali opatření, která jsou multispektrální, která by měla trh pokrýt plošně a eliminovat trestnou činnost v co nejširším spektru.

Je připravena celá řada opatření, která na jednu stranu efektivněji postihnou podvodníky, ale také dopadnou na poctivé obchodníky, kteří léta podnikají na trhu?
Připravuje se zpřísnění registrace obchodníků u celní správy, což je asi ten nejdůležitější aspekt. Je potřeba zdůraznit, že se to netýká provozovatelů čerpacích stanic. Registrace obchodníků s  motorovými palivy bude nově nenároková. Subjekt bude muset splnit celu řadu administrativních opatření, z nichž bych vyzdvihl bezdlužnost a beztrestnost, a bude muset složit kauci.

Kauce - fundament podnikání

Zástupci malých firem na petrol.cz vášnivě komentují výši kauce.
Logika kauce je postavena na tom, že by se měla ztížit tvorba řetězů účelově založených společností, jejichž cílem je státní správě co nejvíce komplikovat kontrolní mechanismy. Cílem kauce je prodražit podvodníkům celý proces tak, aby se vrhli na jinou komoditu anebo odklonili své aktivity mimo Českou republiku. Aby se jim nevyplatilo složit kauci pětkrát, desetkrát, dvacetkrát a nevyplatilo se jim tak vytvořit účelové řetězce obchodních společností.

Kauce je navržena na 20 milionů, ani vám jako velké firmě to problém dělat nebude.
Já bych rád zdůraznil, že jsme do vyjednávání o kauci šli s tím, že minimální smysluplná hodnota je 10 milionů a o tom jsme měli i s SČS dohodu. Na druhou stranu ministerstvo financí navrhlo 20, tak musíme počkat, co projde parlamentem. Věřím, že na problém se naši legislativci budou dívat v celém kontextu, a že se dostaneme k číslu, které bude pro všechny strany snesitelné. Myslím si, že pod 10 milionů to nemá smysl, 10 milionů je jistě smysluplná hodnota.

Tato částka je pro malé poctivé obchodníky problém, ale pro podvodníky, kteří mezitím vydělali miliony, to tak velký problém nebude.
Na základě mé praxe se domnívám, že to pro podvodníky problém bude. Musíme si uvědomit, že oni vytvářejí řetězy společností, průměrně čítající tři až pět společností. Tento řetěz má velmi krátkou životnost, v řádu týdnů. My se nebavíme o tom, že on jednou složí 10 milionů pro jednu firmu, možná dvakrát, možná třikrát, ale o tom, že on dnes disponuje 10, 15, 20 subjekty, které jsou zaregistrované, aby v daný okamžik skočily do onoho řetězu. Samozřejmě, když to přenásobíme, tak už to jsou veliké finanční prostředky. Obchodní řetězy jsou velmi náchylné na cash flow a výnosy převádí do zahraničí. Jakmile je donutíme, aby tady peníze nechávaly a riskovaly to, že stát si bude velmi efektivně na tyto peníze sahat, tak očekáváme, že si budou raději hledat jinou komoditu nebo půjdou "podnikat" někam jinam.

Poctiví obchodníci kauci mohou zajistit poskytnutím záruky od banky, ale ta za tuto službu vybere poplatek v průměrné  výši 4 % - to je půl milionu každý rok. To je náklad, který minimálně malým obchodníkům podle jejich vyjádření znemožní tvorbu rezerv a přibrzdí je v rozvoji. Řada z těchto poctivých obchodníků je zároveň klienty Čepra.
Každá obchodní aktivita s sebou nese obchodní náklady; velkoobchod s pohonnými látkami je v současné době zcela zdevalvovaná živnost. Dnes vám stačí mobilní telefon a auto, rozešlete stovky ceníků a přitom tyto subjekty často pohonné hmoty ani nedodávají. Náklad na kauci je samozřejmě do jisté míry negativní, protože každý náklad ztěžuje podnikání. Na druhou stranu se na to musíme dívat tak, že podnikání dostane nějaký fundament. To znamená, ano, já jsem musel něco složit, díky tomu se někam posouvám, nějak legitimizuji. Přirovnal bych to k rozdílu mezi stánkovým prodejem a kamenným obchodem, který má také vyšší náklady. Myslím, že na trhu by se měla začít objevovat elementární logika a podle mého po ní především ti menší podnikatelé volají. Já tady 10, 15 let podnikám v pohonných hmotách, jsem poctivý a spolehlivý a to je moje přidaná hodnota a těmto subjektům chceme dát fundament. Jednoznačně ano, náklad tam je, ale ten náklad bychom měli přetočit ve stabilitu trhu a tohoto byznysu. Nakupuji produkty od někoho, kdo za mne složil kauci, já mu za to zaplatím adekvátní marži, budu si jistý, že odebírám pohonnou hmotu, ze které byla zaplacena veškerá daň a nebudu mít žádné problémy s dodaňováním, problémy s finančním úřadem atd.

Korunu, dvě pod Čepro

Nestačil by ale pak v takovém případě také zaváděný Institut poctivého plátce a v souběhu s registrací by bylo možno částečně substituovat i výši té kauce?
Je to institut, který, pokud bude správně uchopen, a já pevně věřím, že ano, by měl všem poctivým obchodníkům dát jisté vodítko - od tohoto subjektu odebírat, od tohoto ne a případně, pokud od něj budu odebírat, tak raději využít možnosti přímé platby DPH a uhradit DPH předem. Je to něco podobného, co funguje ve Velké Británii a v ostatních státech.
Dnes je v legislativě, že pokud odeberete od subjektu, který daň nezaplatil, tak může být dodaněno u vás. V okamžiku, kdy bude tento subjekt zveřejněn v seznamu nepoctivých plátců, bude moci státní správa adekvátně poukazovat na to, že jste mohl tušit nějaký problém s daní. Domnívám se, že kombinace všech navržených legislativních opatření by mohla konečně přinést razantní zlepšení trhu. Nemyslím si, že jedno opatření by mohlo zcela nahradit to druhé.

Určitě si přejete, aby zmizely z mailů nabídky, které jsou korunu, dvě pod Čepro?
Ano, velmi si to přeji. Je potřeba, aby i velké společnosti ruku v ruce s legislativním opatřením začaly aplikovat průhlednou cenotvorbu, protože to přinese stabilitu trhu. Bylo by dobré, kdybychom očistný rok 2013 k tomu využili. Aby pravidla, především jasně definované množstevní rabaty nebo že za kratší splatnost je lepší cena, začala fungovat. Tato průhledná pravidla přispívají k tomu, že tržní prostředí se stabilizuje. Na západ od nás je to zcela běžné.

Když jsme u té cenotvorby, byl tu návrh pana ministra Kuby, aby Čepro zveřejnilo své ceny jako jakýsi etalon serióznosti cenové politiky. Pak by se veřejně a transparentně vydělili podezřelí prodejci.
To se týkalo hlavně maloobchodu a narazilo to na celou řadu legislativních problémů, takže touto cestou nepůjdeme. Ale velice intenzivně zvažujeme, že bychom příští rok přišli se zveřejňováním principů cenotvorby právě ve velkoobchodu. Dnes analyzujeme tuto možnost, čekáme na to, jak a kdy projde legislativa a chtěli bychom takto přispět k průhlednému a stabilnímu tržnímu prostředí v pohonných hmotách. Cena Čepra dnes neexistuje, stejně jako často omílané slevy pod ceny Čepra.

Některé čerpací stanice prodávají extrémně levné pohonné hmoty, je tedy zřejmé, že jsou zde v prodeji produkty, které nebyly před tím zdaněny. Nemělo by být určitou součástí komplexního boje proti kriminalitě i to, že se více bude státní dohled starat o podezřelé čerpací stanice, které jsou odbytištěm podvodných prodejců?
Určitě ano. Nejen státní dohled, ale i my sami se snažíme v rámci pracovní skupiny ČAPPO analyzovat situaci a aktivně  spolupracovat se státní správou. Soustředíme se na situaci na čerpacích stanicích a na možné zneužívání biopaliv a biopovinností.

Je potřeba říci, že tady není postup v praxi úplně jednotný. Společnost Shell jde ještě jednou cestou - na čerpacích stanicích, které se octly v cenových trychtýřích extrémně levné konkurence Tank ONO, srovnali cenu svých výhradně prémiových paliv na ceny standardních paliv v síti ONO. Vznikla tak lokální cenová válka, která uvrhla nezávislé provozovatele jednotlivých čerpacích stanic do existenčních problémů.
Zásadně nehodnotím cenovou politiku konkurence. V rámci zákona o hospodářské soutěži každá společnost na českém, velmi rivalitním trhu přistupuje ke své ekonomické situaci velmi různě. Shell se rozhodl tak, jak říkáte, a já to samozřejmě respektuji. My sami u čerpacích stanic EuroOil se této tržní situaci přizpůsobujeme. Z mého pohledu to je dobře pro motoristu, ale je to velmi těžké pro čerpací stanice, které se v regionu vyskytují a nemají za sebou celoplošnou síť nebo nějakou jinou synergickou aktivitu. Vím, že to je těžké i pro velkoobchodníky, protože dnes je často cena na čerpacích stanicích na úrovni nebo dokonce nižší, než je velkoobchodní nabídka nějaké menší společnosti. Takový je dnes obchodní život na trhu.

Pančování pronásleduje trh od jeho vzniku

Pokud se státu podaří omezit podvody s DPH při dovozech, čerpací stanice napojené na tyto podvodníky přijdou o zdroj levných pohonných hmot. Ty se budou snažit nahradit zdroji levných paliv a odborníci se obávají příchodu vlny pančování. Sdílíte jejich obavy také?
Já si myslím, že se pančuje i dnes, akorát že problém DPH je tak velký, že problémy s pančováním nejsou v popředí. Ano, podle mého názoru bude narůstat poptávka po levném zboží, na které jsou některé společnosti zvyklé. Musíme si ale uvědomit, že pančování je daleko náchylnější na odhalení, je technicky složitější na vlastní provedení, musíte mít nějakou technologii, a z těchto důvodů bychom měli být schopni ho úspěšně eliminovat. Neříkám, že ho vyloučíme, pančování bohužel trh pronásleduje v podstatě od jeho vzniku. Tady spoléháme hodně na ČOI a na to, že technologie, které jsou pro to potřeba, by měly být daleko viditelnější pro celní správu a další kontrolní instituce.

ČOI musí kontrolovat 6000 veřejných čerpacích stanic, z toho cca 3500 a při současném počtu 3000 vzorků kontrol připadne na jednu čerpací stanici při odběru zhruba 2 vzorků kontrola jednou za dva roky. Pokud se očekává nárůst pančování, neměl by se ze strany ČOI počet kontrol a jejich četnost navýšit a zároveň se zaměřit na potenciálně problematické čerpací stanice?
Domnívám se, že je potřeba efektivně směřovat kontrolní mechanizmy, ale ČOI zde nemá jednoduchou pozici. Musí kontrolovat i ty velké společnosti, protože přes ně teče většina hmoty ke konečnému spotřebiteli. Určitě naráží na problém ekonomický, peníze nejsou všude. Rád bych zdůraznil roli různých kvalitativních monitoringů pečetí, které si jednotlivé obchodní společnosti platí u specializovaných kontrolních organizací. Je potřeba, aby zákazník přispíval ke stabilizaci trhu tím, že bude zohledňovat kvalitu vůči ceně. Pokud společnost, jako je Čepro a jako jsou ostatní velké sítě, dává miliony do sledování kvality, tak samozřejmě na druhé straně já jako zákazník toleruji to, že se to promítne do nějakého navýšení ceny u čerpací stanice, a to je hodně důležité.

V Čechách tento pohled moc nefunguje…
Všichni zákazníci samozřejmě pranýřují, že někde byla neshoda… Ale měli by si sáhnout do vlastního svědomí. Kolikrát vybírají čerpací stanici nejen podle ceny, ale i podle důvěry v kvalitu? Je potřeba, aby i zákaznický element byl velmi silný a  byl schopen to ocenit: "Já na tuto čerpací stanici jezdím, i když je o 10, 15, 20 haléřů dražší, ale vím, že tam mají pečeť kvality například od společnosti SGS, a mám tedy větší jistotu, s tím, že pokud by se přece jen něco stalo, tak se tu se mnou bude zacházet v reklamačním řízení řádně".

Svědomí zákazníkovo

Je tu ještě silný segment zákazníků, kteří jsou často podporováni i některými médii, a ti jdou jen a jen po ceně. Oni právě provozovatele čerpacích stanic prodávající za extrémně až nereálně nízké ceny chválí jako novodobé Jánošíky, zatímco o velkých společnostech tvrdí, že se domlouvají na cenových kartelech, a o jednotlivých solidních čerpacích stanicích mluví jako o napomahačích, kteří s těmi velkými "drží basu". Jak se vypořádat s tímto názorem?
Jestli chceme mít levné zboží, protože se na něm krátí daň, tak se nedá nic dělat, ale doufám, že v této situaci nejsme. Podle mého názoru je rivalitní prostředí České republiky v prodeji s pohonnými hmotami tak silné, že náš zákazník se nemusí bát o cenu. Trh v České republice, ať už počtem čerpacích stanic, počtem subjektů, které tady obchodují, počtem subjektů, které tady mají rafinérskou kapacitu nebo s ní disponují, je jasnou zárukou vysoce konkurenčního prostředí. Otevřenost českého trhu umožňuje bez omezení dovoz pohonných hmot z okolních zemí. Myslím, že se v Čechách vždy najde síť, která bude levná. Například EuroOil díky své pozici vždy měl a snaží se mít agresivní cenotvorbu. Jsou zde sítě, které se profilují do nízké ceny a velmi slušné kvality. Otázka je, zda cena zohledňuje náklady. Pokud bychom přijali hru "když nebudu platit daň, můžu mít levnější cenu", pohybovali bychom se mimo horizont nejen vyspělých, ale i normálních národů.

Bohužel musím říci, že lidé u nás zatím tuto filosofii zcela za svoji nepřijali.
Já jsem optimista. Myslím si, že tady musí zafungovat právě velké petrolejářské společnosti. Musíme maximálně otevřeně naše zákazníky informovat a musíme poctivě brát v potaz i spoustu dalších vlivů. Například záležitost, která mne mrzí na médiích, když se píše a hovoří o tom, že spadla cena ropy a v Čechách to nezafungovalo na maloobchodním trhu. Nikdo nehovoří o vlivu kurzu, který je často zásadnější než pohyb na komoditním trhu. Domnívám se, že se zanedbala reálná informovanost zákazníka. Jsem přesvědčen, že kdyby zákazník věděl, že na té a té čerpací stanici je to sice levnější, ale třeba proto, že stát tratí jenom na nezaplaceném DPH okolo 10 miliard, a i proto se navyšuje DPH, proto lékaři stávkují, učitelé stávkují, tak by si to možná srovnal a rozhodl se, že nebude podporovat tuto část trhu tím, že tam bude tankovat, protože právě ušetřil 50, 70, 90 haléřů na litru.

Nevidíte tady rezervu právě ČAPPA v komunikaci?
Určitě vždy je co zlepšovat. Myslím si, že ČAPPO se poslední roky velice snaží, je to spíš námět do příštího období.

Co byste si přál do příštího roku?
Přál bych si, aby veškerá připravovaná opatření zafungovala - alespoň z 50 %. I to by bylo naprosto zásadní pro český trh s pohonnými hmotami.


Duspěva 1

Mgr. Jan Duspěva - Osobnost roku PETROLawards 12

Mgr. Jan Duspěva (38 let) je absolventem University Karlovy, obor Inženýrská geologie. Promoval v roce 1998. Pracovní kariéru zahájil ve společnosti SG Geotechnika v Praze. V roce 2000 začal pracovat ve firmě BENZINA v Praze, kde působil až do listopadu 2004 postupně jako vedoucí referátu karet BENZINA, vedoucí oddělení prodeje produktů a vedoucí odboru obchodu a marketingu. Od prosince 2004 až do srpna 2005 zastával funkci ředitele pro tuzemský trh ve společnosti UNIPETROL RAFINÉRIE v Kralupech nad Vltavou.
Od září 2005 až dosud vykonává Mgr. Duspěva funkce obchodního ředitele a místopředsedy představenstva ve společnosti ČEPRO. V průběhu své činnosti ve společnosti ČEPRO řídil realizaci těchto projektů: projekt obchodního modelu zavedení biopaliv, restrukturalizace a centralizace obchodního úseku, vytvoření obchodní strategie a další.
V posledních letech se Mgr. Duspěva iniciativně postavil do čela skupiny členů ČAPPO, kteří si vytkli za cíl účinně bojovat proti daňovým podvodům při obchodování s pohonnými hmotami. Osobně připravil a prezentoval zákonodárným orgánům, státní správě a odborné veřejnosti analýzu trhu s pohonnými hmotami včetně rozboru daňových podvodů a legislativních úprav k jejich eliminaci. Od března letošního roku vede za tímto účelem založenou  pracovní skupinu.
Česká asociace petrolejářského průmyslu a obchodu a společnosti Slovnaft a WAG nominovaly Jana Duspěvu na "Osobnost roku" v rámci soutěže PETROLawards 2012, jako ocenění za jeho vysokou odbornost, pracovitost, morálně etické vlastnosti, komunikativnost a organizační schopnosti a především za osobní iniciativu při prosazování návrhů a organizačních opatření k potírání daňových podvodů při obchodování s pohonnými hmotami.

 

 

Autor: Tomáš Mikšovský, Zdroj: PETROLmedia

Diskuse

 • kikitan, 3. 1. 2013 16:08: Boha to je zas fraška a masáž lidí, kteří o tomto obchodování mnoho nevědí. Tento pán společně s dalšími velkými společnostmi vytvoří kartel na zlikvidování malých dodavatelů a odběratelů, malé čerpací stanice pak přechází pod velké a ještě se bije v prsa, že kauce je opravdu skvělý nápad. Vím, velice dobře kolik je tady nepoctivých podnikatelů v tomto oboru, ale znám také dost poctivých, kteří se drží sotva nad vodou jenom díky těmto kartelům. To že vůbec nerespektují malé dodavatele i odběratele jen podtrhuje skutečnost, že tyto kolosy chtějí zlikvidovat konkurenci a budou to zakrývat bojem proti nepoctivcům. Ale pan "úžasný" si popel na hlavu sypat nebude, že?
   Reagovat na komentář
  Přidat nový komentář

  Petrol Magazín

  Aktuální vydání2022/04 Téma číslaRozmarné léto na čerpací stanici
  Aktuální číslo

  Přihlašte se k odběru novinek