PETROLsummit

Praha

Summit nahrazen

Vážení přátelé, kolegové, příznivci petrochemie a přidružených oborů. Nastal čas začít se bránit!

Tlak Evropské komise na automobilový průmysl a stále tvrdší regulativy v oblasti pohonných hmot ve svém důsledku ohrožují tradiční pojetí mobility a evropskou ekonomiku jako celek. Spousta z nás si klade otázku, jak bude vypadat náš obor podle představ autorů programu Green new deal, Zelené obnovy EU a dalších víceméně utopických projektů k dosažení uhlíkové neutrality do roku 2050. Čas, získaný odložením konference, věnujeme proto další práci na změně konceptu Petrol summitu, abychom pomohli v rámci našich možností přispět k odborné diskusi a svobodné argumentaci za účasti odborníků. Současně hodláme zahájit kampaň, která se bude snažit vysvětlit význam ropného průmyslu, petrochemie a tradiční mobility, které jsou nesporným zdrojem bohatství současné západní kultury. Většina veřejnosti si neuvědomuje že ropa je energetickou komoditou a nenahraditelnou chemickou surovinou, bez které dnešní svět neumí žít. V tomto smyslu nás čeká i nelehký úkol pokusit se na danou problematiku upozornit některá mainstreamová média s cílem pokusit se oslovit nejen odbornou, ale i širokou veřejnost našich zákazníků a běžných občanů.

Bohužel, mainstreamová média, aniž by doposud poskytla prostor ke konstruktivní diskusi, stále více podléhají enviromentálním tlakům, silně podporovaných lobbystickými skupinami, a tím přispívají k matení a znejistění veřejnosti. To může vyústit do nepříznivé společenské nálady, která bude náš obor stále více poškozovat, zejména pak v očích mladé generace. 

Jako soukromá společnost nepodléháme žádným politickým tlakům, ani nejsme vystaveni všeobecně tolerovanému trendu politické korektnosti, která tolik ničí evropský mediální prostor. Právě proto hodláme mediálními aktivitami našeho vydavatelství, s čímž je spojen i nový koncept Petrol summitu, poskytovat stále větší prostor názorům a argumentům odborníků v oblasti paliv a rozumných alternativ mobility stejně jako realisticky uvažujícím ekonomům a vědeckým kapacitám v oboru. 

Petrol summi bude vizionářskou konferencí, kterou tentokráte uspořádáme na akademické půdě. Účast přislíbilo i několik zahraničních autorit v našem oboru. Program, hosté a přednášející se budou výhradně zabývat nosným tématem, které každého z nás pálí a zajímá, a to je zejména budoucnost kapalných paliv a další skutečně reálné možnosti mobility do budoucnosti. V tomto smyslu jsme připraveni poskytnout maximální prostor i na stánkách Petrol Magazínu a na portálu petrol.cz

Podpořte nás v tomto úsilí a nenechte si ujít nový Petrol summit!

O přesném termínu a místu konání vás budeme s předstihem informovat.

Možnost přihlásit kandidáty na ceny Petrol awards prodlužujeme až do konce roku. Podrobnosti najdete zde.

Za tým Petrolmedia 

Ing. Miroslav Stříbrský

Petrol Magazín

Aktuální vydání2022/03 Téma číslaReportáž UNITI EXPO 2022 Stuttgart
Aktuální číslo

Přihlašte se k odběru novinek