Konference VIZE 2050

Alternativy udržitelné mobility.
2. mezinárodní konference
2. international conference
|
26. října 2023 v 9 hodin
26 October 2023 at 9 a.m.
Konferenční prostory Ústavu molekulární genetiky AV ČR, Vídeňská 1083, Praha 4
Institute of Molecular Genetics of the Czech Academy of Sciences, Vídeňská 1083, Prague 4

Česká asociace petrolejářského průmyslu a obchodu, společně s vydavatelstvím Petrolmedia, pod záštitou Ministerstva obchodu a průmyslu a organizace FuelsEurope pořádala 26. října 2023 v Praze druhý ročník odborné konference VIZE 2050 na téma Uhlíková neutralita a změny pohonů.

Hlavním tématem konference byla energie v dopravě a její postupný přechod z fosilních zdrojů na obnovitelné. Cílem této transformace je, aby v roce 2050 nevznikaly při jakémkoliv transportu lidí, zboží nebo materiálu nad Evropou žádné emise CO2, které urychlují nezdravé změny klimatu na naší planetě. Tento přechod by však zároveň neměl ohrozit stabilitu ekonomik ani životní úroveň v jednotlivých evropských zemích. Neprospívají tomu žádné nepromyšlené zákazy nebo omezení, naopak je třeba o mnoha věcech do všech detailů diskutovat a přinášet efektivní řešení, která budou ohleduplná nejen ke klimatu, ale i k životu lidí.

Program konference

View the programme in English EN

Conference programme

Zobrazit stránku v češtině CZ

Dopolední blok Morning session

08:30
Registrace od 8:30
Registration from 8:30
09:00
Ing. Miroslav Stříbrský PETROLmedia Zahájení konference organizátorem
Ing. Miroslav Stříbrský PETROLmedia Conference opening by the organizer
09:05
Ing. Daniel Vagaský Místopředseda představenstva ČAPPO Úvodní slovo ke konferenci
Ing. Daniel Vagaský Deputy chairman of the Board of ČAPPO Conference opening
09:10
Mgr. Martin Kupka Ministr dopravy ČR Názor ministra dopravy k tématu konference
Mgr. Martin Kupka Minister of Transport of the Czech Republic Opinion of the Minister of Transport on the topic of the conference
09:20
Ing. René Neděla Ministerstvo průmyslu a obchodu Alternativní pohony v kontextu evropské legislativy
Ing. René Neděla Ministry of Industry and Trade Alternative propulsions in the context of european legislation
09:30
Alessandro Bartelloni Ředitel FuelsEurope CO2 neutrální paliva pro sociálně spravedlivou, odolnou a energeticky bezpečnou EU
Alessandro Bartelloni FuelsEurope Director CO2-neutral fuels for a socially just, resilient and energy-secure EU
10:00
prof. Ing. Milan Pospíšil, CSc. VŠCHT Praha
prof. Ing. Milan Pospíšil, CSc. University of Chemistry Technology Prague
prof. Ing. Jan Macek, DrSc. Fakulta strojní ČVUT Praha
prof. Ing. Jan Macek, DrSc. Faculty of Mechanical Engineering CTU in Prague
Struktura vozového parku a skladba pohonných hmot z hlediska splnění požadavků evropské směrnice RED III pro rok 2030
Fleet structure and fuel mix to meet the requirements of the European RED III Directive for the year 2030
10:30
Josef Pokorný Svaz dovozců automobilů Možné trendy vývoje vozového parku v ČR při přechodu na čistou mobilitu
Josef Pokorný Car Importers Association Possible trends in the development of the Czech vehicle fleet in the transition to Clean mobility
11:00
Vítězslav Grepl Projektový manažer vývoje agregátů ŠKODA AUTO a.s. Vývoj agregátů s ohledem na příchozí legislativu
Vítězslav Grepl Project Manager - Powertrains at ŠKODA AUTO a.s. Development of aggregates with regards to incoming legislation
11:30
Martin Peleška Ředitel Toyota a Lexus ČR Baterie versus vodík, aneb "kdo je připraven, není překvapen"
Martin Peleška Country Director Toyota & Lexus Batteries versus hydrogen, or "those who are prepared are not surprised"
12:00
Případné dotazy pro přednášející
Questions for speakers
12:10
Přestávka na oběd
Lunch break

Odpolední blok Afternoon session

13:10
Tomasz Wiatrak předseda představenstva, generální ředitel​ skupiny ORLEN Unipetrol Strategie skupiny ORLEN Unipetrol pro rok 2030
Tomasz Wiatrak Chairman of the Board of Directors and CEO of the ORLEN Unipetrol Group ORLEN Unipetrol Group strategy for 2030
13:30
JUDr. Oszkár Világi Zástupce generálního ředitele MOL Group Střední Evropa uvězněná v regulačním prostředí
JUDr. Oszkár Világi Deputy CEO MOL Group Central Europe trapped in a regulatory environment
13:50
Eric Quenet Zástupce ředitele
Evropské veřejné záležitosti
Příspěvek TotalEnergies všem segmentům mobility k EU Net Zero 2050
Eric Quenet Deputy Director
European Public Affairs
TotalEnergies contribution to all mobility segments towards EU Net Zero 2050
14:10
Monika Przybysz Cluster manager CEE Europe Dekarbonizace dopravy z pohledu Shell
Monika Przybysz Cluster manager CEE Europe Decarbonisation of transport from Shell's perspective
14:30
Odborná diskuse
Disucssion with speakers
15:00
Martin Hlaváček Ondřej Knotek Alexandr Vondra Panelová diskuse europoslanců
Martin Hlaváček Ondřej Knotek Alexandr Vondra Panel discussion with MEPs
16:00
Konec akce
End of the Conference

Moderátor konference Conference moderator

Miroslav Petr Lidové noviny, externí spolupracovník PETROLmedia
Miroslav Petr Lidové noviny, external collaborator of PETROLmedia
Občerstvení zajištěno
Refreshments will be provided

Ohlédnutí za druhým ročníkem

Reportáž z konference

Pozvánka na konferenci

Dokumenty ke stažení

Fotogalerie

Ohlédnutí za prvním ročníkem

Reportáž z konference

Pozvánka na konferenci

Fotogalerie


Téma Vize 2050

Nízkouhlíkovými palivy lze dekarbonizovat stará i nová auta

Alessandro Bartelloni, FUELS EUROPE, PETROLmagazín

Kdo chce zakázat spalovací motory?

Přestože Evropská unie vyvíjí v posledních letech značné úsilí v oblasti snižování emisí, ne ve všech sektorech se daří emise znatelně snižovat.

Spousta nezodpovězených otázek

Existuje rozšířený názor, že pro splnění cílů Evropské unie v oblasti klimatu musí být téměř veškerá lehká silniční doprava elektrifikována a s ní mnoho dalších dopravních odvětví.

Kdo likviduje automobilový průmysl

Radikální tlaky Evropské komise na emisní normy naprosto mění situaci na evropském automobilovém trhu.

Elektromobily budou vyžadovat tři nové elektrárny

O nárocích elektromobility na produkci elektřiny dostává veřejnost neúplné zprávy.

Pomohou k ochraně klimatu?

Asociace FuelsEurope představila v polovině června strategii pro kompletní dekarbonizaci pohonných hmot v dopravě do roku 2050.

Podle předsedkyně Evropské komise je třeba současné emisní limity ještě přitvrdit

Země EU by měly do roku 2030 snížit emise skleníkových plynů o 55 procent proti stavu z roku 1990.

Alternativa k elektromobilitě? Dekarbonizace PHM

Asociace FuelsEurope představila v polovině června strategii pro kompletní dekarbonizaci dopravních pohonných hmot do roku 2050. A dokonce vyčíslila i předpokládané náklady.

Rehabilitace dieselů?

Díky koronavirové pandemii se zcela překvapivě ukazuje, že naftová auta možná nejsou tak škodlivá, jak se doposud tvrdilo. Prokazují to aktuální data o znečištění ovzduší ve velkých německých městech.

Alternativa by měla počkat

Pro ekonomickou obnovu bude rafinérské odvětví nadále poskytovat cenově dostupné a konkurenceschopné pohonné hmoty pro dopravní systémy a pro průmysl vysoce hodnotové spektrum výrobků.

Zelená dohoda nesmí jít na úkor české ekonomiky

Dopady Zelené dohody pro Evropu na průmysl a další překážky vnitřního trhu Evropské unie. Hlavní témata, kterými se zabývala Rada pro konkurenceschopnost v Bruselu.

Zelený úděl: Cesta ke zmaru a totalitě

EU nemá přesvědčivé odpovědi na své vnitřní problémy, proto bude pod vedením nové předsedkyně Evropské komise Ursuly von der Leyenové raději zachraňovat planetu.

Bezuhlíková Evropa sníží emise CO2 odesetiny procenta

"Vždycky jsem chtěl studovat chemii a pracovat v tomto oboru," říká v rozhovoru pro Petrol magazín ředitel Svazu chemického průmyslu a Osobnost české petrochemie za rok 2019 Ivan Souček.

Petrol Magazín

Aktuální vydání2024/01 Téma číslaDistribuce pohonných hmot
Aktuální číslo

Přihlašte se k odběru novinek

Pořadatelé

Organisers

Pod záštitou

With the support of

  • Ministerstvo průmyslu a obchoduMinisterstvo průmyslu a obchodu

Partneři

Partners

Partneři akce

Event partners