Konference VIZE 2050

Alternativy udržitelné mobility.
2. mezinárodní konference
2. international conference
|
26. října v 9 hodin
26 October 2023 at 9 a.m.
Konferenční prostory Ústavu molekulární genetiky AV ČR, Vídeňská 1083, Praha 4
Institute of Molecular Genetics of the Czech Academy of Sciences, Vídeňská 1083, Prague 4

Česká asociace petrolejářského průmyslu a obchodu, společně s vydavatelstvím Petrolmedia, pod záštitou Ministerstva obchodu a průmyslu a organizace FuelsEurope pořádá 26. října 2023 v Praze druhý ročník odborné konference VIZE 2050 na téma Uhlíková neutralita a změny pohonů.

Hlavním tématem konference je energie v dopravě a její postupný přechod z fosilních zdrojů na obnovitelné. Cílem této transformace je, aby v roce 2050 nevznikaly při jakémkoliv transportu lidí, zboží nebo materiálu nad Evropou žádné emise CO2, které urychlují nezdravé změny klimatu na naší planetě. Tento přechod by však zároveň neměl ohrozit stabilitu ekonomik ani životní úroveň v jednotlivých evropských zemích. Neprospívají tomu žádné nepromyšlené zákazy nebo omezení, naopak je třeba o mnoha věcech do všech detailů diskutovat a přinášet efektivní řešení, která budou ohleduplná nejen ke klimatu, ale i k životu lidí.

Program konference

View the programme in English EN

Conference programme

Zobrazit stránku v češtině CZ

Dopolední blok Morning session

08:30
Registrace od 8:30
Registration from 8:30
09:00
Ing. Miroslav Stříbrský PETROLmedia Zahájení konference organizátorem
Ing. Miroslav Stříbrský PETROLmedia Conference opening by the organizer
09:05
Ing. Daniel Vagaský Místopředseda představenstva ČAPPO Úvodní slovo ke konferenci
Ing. Daniel Vagaský Deputy chairman of the Board of ČAPPO Conference opening
09:10
Ing. René Neděla Ministerstvo průmyslu a obchodu
Ing. René Neděla Ministry of Industry and Trade
09:20
Alessandro Bartelloni Ředitel FuelsEurope
Alessandro Bartelloni FuelsEurope Director
09:50
prof. Ing. Milan Pospíšil, CSc. VŠCHT Praha
prof. Ing. Milan Pospíšil, CSc. University of Chemistry Technology Prague
prof. Ing. Jan Macek, DrSc. Fakulta strojní ČVUT Praha
prof. Ing. Jan Macek, DrSc. Faculty of Mechanical Engineering CTU in Prague
Struktura vozového parku a skladba pohonných hmot z hlediska splnění požadavků evropské směrnice RED III pro rok 2030
Fleet structure and fuel mix to meet the requirements of the European RED III Directive for the year 2030
10:20
Josef Pokorný Svaz dovozců automobilů Možné trendy vývoje vozového parku v ČR při přechodu na čistou mobilitu
Josef Pokorný Car Importers Association Possible trends in the development of the Czech vehicle fleet in the transition to Clean mobility
10:50
Ing. Martin Hrdlička Ph.D., MBA Vedoucí vývoje podvozků a pohonných jednotek ŠKODA AUTO a.s.
Ing. Martin Hrdlička Ph.D., MBA Head of the Chassis and Powertain Development at ŠKODA AUTO a.s.
11:20
Martin Peleška Ředitel Toyota a Lexus ČR Baterie versus vodík, aneb "kdo je připraven, není překvapen"
Martin Peleška Country Director Toyota & Lexus Batteries versus hydrogen, or "those who are prepared are not surprised"
11:50
Případné dotazy pro přednášející
Questions for speakers
12:00
Přestávka na oběd
Lunch break

Odpolední blok Afternoon session

13:00
Tomasz Wiatrak předseda představenstva, generální ředitel​ skupiny ORLEN Unipetrol
Tomasz Wiatrak Chairman of the Board of Directors and CEO of the ORLEN Unipetrol Group
13:20
JUDr. Oszkár Világi Zástupce generálního ředitele MOL Group
JUDr. Oszkár Világi Deputy CEO MOL Group
13:50
Eric Quenet Zástupce ředitele
Evropské veřejné záležitosti
Eric Quenet Deputy Director
European Public Affairs
14:10
Thomas de Boer Vice President Commercial Road Transport
Thomas de Boer Vice President Commercial Road Transport
14:30
Odborná diskuze
Disucssion with speakers
15:00
Martin Hlaváček Ondřej Knotek Alexandr Vondra Panelová diskuse europoslanců
Martin Hlaváček Ondřej Knotek Alexandr Vondra Panel discussion with MEPs
16:00
Konec akce
End of the Conference

Moderátor konference Conference moderator

Miroslav Petr Lidové noviny, externí spolupracovník PETROLmedia
Miroslav Petr Lidové noviny, external collaborator of PETROLmedia
Občerstvení zajištěno
Refreshments will be provided
Seznam řečníků a názvy prezentací můžeme postupně doplňovat.
List of speakers and their presentations can be further updated.

Přihláška na konferenci


Ohlédnutí za minulým ročníkem

Reportáž z konference

Pozvánka na konferenci

Zvláštní vydání magazínu

Tisková zpráva k minulé konferenci VIZE 2050 ke stažení zde.

Fotogalerie


Téma Vize 2050

Nízkouhlíkovými palivy lze dekarbonizovat stará i nová auta

Alessandro Bartelloni, FUELS EUROPE, PETROLmagazín

Kdo chce zakázat spalovací motory?

Přestože Evropská unie vyvíjí v posledních letech značné úsilí v oblasti snižování emisí, ne ve všech sektorech se daří emise znatelně snižovat.

Spousta nezodpovězených otázek

Existuje rozšířený názor, že pro splnění cílů Evropské unie v oblasti klimatu musí být téměř veškerá lehká silniční doprava elektrifikována a s ní mnoho dalších dopravních odvětví.

Kdo likviduje automobilový průmysl

Radikální tlaky Evropské komise na emisní normy naprosto mění situaci na evropském automobilovém trhu.

Elektromobily budou vyžadovat tři nové elektrárny

O nárocích elektromobility na produkci elektřiny dostává veřejnost neúplné zprávy.

Pomohou k ochraně klimatu?

Asociace FuelsEurope představila v polovině června strategii pro kompletní dekarbonizaci pohonných hmot v dopravě do roku 2050.

Podle předsedkyně Evropské komise je třeba současné emisní limity ještě přitvrdit

Země EU by měly do roku 2030 snížit emise skleníkových plynů o 55 procent proti stavu z roku 1990.

Alternativa k elektromobilitě? Dekarbonizace PHM

Asociace FuelsEurope představila v polovině června strategii pro kompletní dekarbonizaci dopravních pohonných hmot do roku 2050. A dokonce vyčíslila i předpokládané náklady.

Rehabilitace dieselů?

Díky koronavirové pandemii se zcela překvapivě ukazuje, že naftová auta možná nejsou tak škodlivá, jak se doposud tvrdilo. Prokazují to aktuální data o znečištění ovzduší ve velkých německých městech.

Alternativa by měla počkat

Pro ekonomickou obnovu bude rafinérské odvětví nadále poskytovat cenově dostupné a konkurenceschopné pohonné hmoty pro dopravní systémy a pro průmysl vysoce hodnotové spektrum výrobků.

Zelená dohoda nesmí jít na úkor české ekonomiky

Dopady Zelené dohody pro Evropu na průmysl a další překážky vnitřního trhu Evropské unie. Hlavní témata, kterými se zabývala Rada pro konkurenceschopnost v Bruselu.

Zelený úděl: Cesta ke zmaru a totalitě

EU nemá přesvědčivé odpovědi na své vnitřní problémy, proto bude pod vedením nové předsedkyně Evropské komise Ursuly von der Leyenové raději zachraňovat planetu.

Bezuhlíková Evropa sníží emise CO2 odesetiny procenta

"Vždycky jsem chtěl studovat chemii a pracovat v tomto oboru," říká v rozhovoru pro Petrol magazín ředitel Svazu chemického průmyslu a Osobnost české petrochemie za rok 2019 Ivan Souček.

Petrol Magazín

Aktuální vydání2023/04 Téma číslaVIF a prémiové benzíny
Aktuální číslo

Přihlašte se k odběru novinek

Pořadatelé

Organisers

Pod záštitou

With the support of

  • Ministerstvo průmyslu a obchoduMinisterstvo průmyslu a obchodu

Partneři

Partners

Partneři akce

Event partners