PETROLsummit 12

24. 10. 2012

Praha
kongresové centrum hotelu Diplomat

Na tradičním setkání odborníků a příznivců oboru petrochemie, pohonných hmot, čerpacích stanic a podpory mobility PETROLsummit 12 byly vyhlášeny vítězové prestižní celooborové soutěže PETROLawards.

Hlavním pilířem programu PETROLsummit 12 je odborná konference, která se letos orientovala na aktuální problematiku trhu pohonných hmot a čerpacích stanic. Hlavním tématem byla analýza trhu s pohonnými hmotami včetně alternativ a jeho perspektivy dalšího vývoje a především problematika daňových úniků a deformace trhu, v důsledku působení podvodných struktur. Mezi nejdiskutovanější vystoupení patřily zejména plánovaná opatření k zamezení působení černé ekonomiky, prezentovaná zástupci ministerstev průmyslu a financí, ČOI a celní správy.

V rámci společenské části akce navazující na konferenci zajistil pořadatel velkorysý prostor pro neformální setkání odborníků, zástupců státní správy, příznivců z řad laické veřejnosti a novinářů, která v uvolněné atmosféře pomohla vykompenzovat hektiku odborné části programu.

 • 150 účastníků
 • V pořadí již šestým setkáním odborníků a příznivců oboru pohonných hmot a čerpacích stanic pořádající společnost PETROLmedia navázala na úspěch předešlých ročníků.
 • Program odborné konference přinesl účastníkům mimořádně zajímavá a aktuální témata z oblasti trhu pohonných hmot k diskusi v rámci odborných workshopů.
 • Zaplněný sál aplaudoval vítězům prestižní soutěže PETROLawards.

Program akce

10:00 I. PROGRAMOVÝ BLOK Odborná konference - workshop I

Panel:

 • Ing. Jan Zaplatílek, MPO
 • RNDr. Ladislav Minčič, CSc., MBA, MFČR
 • Ing. Václav Loula, ČAPPO
 • Ing. Ivan Indráček, SČS ČR
 • Anton Molnár, SLOVNAFT
 • Nový formát odborného automotive veletrhu(prezentace)
  Ing. Jiří Čikl, Veletrhy Brno
 • Analýza trhu s pohonnými hmotami
  Statistika - vývoj a stav registrovaných ČS a Obchodníků / Vývoj prodejů produkce, in-exportu PH vč. alternativ / Vývoj kvality, četnost kontrol
  Ing. Jan Zaplatílek / Ing. Luděk Dušek / Ing. Antonín Beran, MPO
  Vývoj kvality PH, četnost kontrol
  Ing. Jiří Pěkný, ČOI 
 • Akvizice ČS Pap Oil / Slovnaft a její vliv na trh v ČR
  Anton Molnár - SLOVNAFT
 • Stav, vývoj a trendy prodeje bionafty na trhu v ČR
  Ing. Petr Jevič, CSc., prof. h. c. - Sdružení výrobců bionafty
 • Stav, vývoj a trendy prodeje bioetanolu na trhu v ČR
  JUDr. Josef Pojer - Svaz lihovarů ČR
 • Vývoj autoparku ČR a trendy do budoucnosti
  Ing. Pavel Tunkl - Svaz dovozců automobilů ČR

11:00 MEDIA Briefing

 • CNG v dopravě
  Rozvoj trhu, trendy, příčiny a důsledky pomalého rozvoje CNG u čerpacích stanic v ČR
  ing. Pavel Novák, ČPS
 • Budoucnost BIO-produktů v dopravě
  Změna politiky EU k biopalivům pro dopravu, rozvoj vysokoobjemových biopaliv jako alternativy k fosilním palivům 
  Ing. Jiří Trnka, CZ Biom
 • Diskuse k předchozím přednáškám
  Bod zlomu efektivnosti snížení spotřební daně na naftu z hlediska vlivu na její výsledný výběr
  Ing. Josef Paumer, AS 24 Česká republika
 • Studie atributů nastavení spotřební daně na naftu
  Ing. Ivan Indráček, SČS ČR / Liberální institut

12:40 Přestávka

13:00 PETROLawards 12

 • Vyhlášení výsledků celooborové soutěže

13:30 II. programový Blok - Odborná konference - workshop II

Panel:

 • Ing. Blanka Mattauschová, MFČR
 • plk. Ing. Bc. Jitka Danielová, Generální ředitelství cel
 • Ing. Jan Zaplatílek, MPO
 • Ing. Petr Pražský, CSc., ČAPPO / Shell Czech Republic
 • Ing. Ivan Indráček, SČS ČR
 • Deformace trhu s pohonnými hmotami v důsledku působení podvodných struktur
  Deformace trhu brutálním diskontem neseriózních provozovatelů čerpacích stanic, vliv na obchod seriózních provozovatelů, role státu při ochraně rovných podmínek pro soutěžitele
  Ing. Václav Loula, BENZINA
 • Daňové podvody DPH
  Princip daňových podvodů s DPH při dovozech pohonných hmot, a výsledný vliv na výběr daní, možnosti eliminace daňových úniků
  Ing. Blanka Mattauschová, MFČR
 • Daňové podvody SPD
  Atributy daňové kriminality při dovozech minerálních olejů, mísení nepovolených příměsí nezatížených SD a výsledný vliv na výběr daní do státní kasy, možnosti eliminace daňových úniků
  plk. Ing. Bc. Jitka Danielová, Generální ředitelství cel
 • Pozitiva, negativa a zvýšení efektivity legislativy v oblasti eliminace daňových úniků v obchodu s pohonnými hmotami
  Mgr. Jan Duspěva, ČEPRO/ČAPPO
 • Diskuse k ostatním tématům
 • Ukončení konference

15:30 Společenské odpoledne

 • Raut
 • Neformální setkání

Fotogalerie

Petrol Magazín

Aktuální vydání2024/01 Téma číslaDistribuce pohonných hmot
Aktuální číslo

Přihlašte se k odběru novinek