PETROLsummit 10

20. 10. 2010

Praha
Kongresové centrum hotelu Olympik-Artemis

Program akce

I. DOPOLEDNÍ WORKSHOP

Úvodní slovo odborného garanta PETROLsummit
Ing. Tomáš Mikšovský, odborný garant PETROLsummit

Solární systémy pro čerpací stanice / PR prezentace
Unikátní fotovoltaický systém pro instalaci na nevyužitých plochách čerpacích stanic, přínosy z hlediska energetické bilance a ekonomické efektivnosti, případová studie realizace FVE na čerpací stanici.
MY DVA holding, Karel Novák

Novela zákona č. 311 o pohonných hmotách
Novela zákona o pohonných hmotách a čerpacích stanicích, příprava a podoba vládního návrhu, změny pro obchodníky s pohonnými hmotami a provozovatele čerpacích stanic.
MPO, ing. Svatava Kantorová-Fibichová, ing. Miloš Malý

Perspektivy a trendy vývoje pohonných hmot v ČR
Stav trhu čerpacích stanic dle výstupů statistiky povinné registrace čerpacích stanic Rozvaha o spotřebě energií podle druhů motorových paliv do roku 2020 - 2030.
MPO, ing. Luděk Dušek, ing. Antonín Beran; ČAPPO, ing. Miloš Podrazil

Nový zákon o ochraně ovzduší ve vztahu k trhu s pohonnými hmotami
Transpozice nových směrnic EU do české legislativy, kriteria výpočtu emisí skleníkových plynů, praktický dopad na subjekty působící v oblasti výroby, distribuce a prodeje pohonných hmot.
MŽP, Jan Kužel, Jiří Hromádko

Aspekty plnění Kriteria udržitelnosti pro biopaliva a perspektivy výroby a užití biopaliv v ČR
Legislativní a technické předpoklady zvýšení podílu biopaliv na celkové spotřebě v ČR, praktické zkušenosti rozšiřování paliv s vysokým podílem biosložek (skladování, distribuce infrastruktura a vozový park ČR).
PREOL, ing. Martin Kubů; Agroetanol TTD, ing. Oldřich Reinberger

II. ODPOLEDNÍ WORKSHOP

Systém monitoringu distribuce pohonných hmot / PR prezentace
Systematická obrana machinacím s palivy při distribuci, případová studie aplikace v síti čerpacích stanic.
Mycroft Mind, Mgr. Filip Procházka, Ph.D.

Vliv nepřímých daní na trh s motorovými palivy v ČR
Vývoj výtočí nafty v Česku a státech Evropy v rámci fleetových systémů Eurowag, hodnocení efektivity výběru nepřímých daní ve srovnání s vývojem spotřeby nafty v ČR s ohledem na změny daňových sazeb.
SČS, ing. Ivan Indráček; WAG, Martin Vohánka

Deformace tržního prostředí v ČR vlivem nelegálních obchodních praktik
Důsledky působení černé sféry obchodu s pohonnými hmotami, škod v důsledku podvodů na straně seriozních soutěžitelů a státu, cesty k eliminaci a prevenci.
Benzina, ing. Martin Durčák; ČAPPO, ing. Václav Loula

Kvalita prodávaných pohonných hmot na čerpacích stanicích v ČR
Vývoj kvality prodávaných paliv u čerpacích stanic v ČR dle výsledků monitoringů jakosti, struktura zjištěných závažných neshod analyzovaných vzorků, trendy a rizika dalšího vývoje nelegálních manipulací s palivy (pančování) a význam spolupráce státu s akreditovanými zkušebnami při ochraně maloobchodního trhu.
PETROLmedia, ing. Tomáš Mikšovský; SGS ČR, ing. Daniel Dobeš, ing. Vladimír Třebický

Záznamní povinnost pro obchodníky s pohonnými hmotami
Účel zavedení, princip, povinnosti pro obchodníky (distributoři a ČS), očekávání a zkušenosti z praxe, předběžné výsledky sběru dat, potenciál využitelnosti dat pro ochranu trhu.
MF ČR, Blanka Mattauschová

Eliminace daňových úniků v oblasti obchodu s pohonnými hmotami
Princip současných opatření a jejich aplikace, hodnocení dosažených výsledků, rozvoj preventivních kroků, zprůhlednění a zefektivnění daňové správy, dopady opatření na seriozní obchodníky a spotřebitele.
MF ČR, Ing. Jiří Knížek; GŘC, plk. ing. Jitka Danielová

Reverse charge - Nový koncept vyměřování a odvodu DPH
Zásadní změna ve způsobu obchodováni s PH - cíl a účel zavedení, princip, povinnosti týkající se obchodníků s PH, problematika prosazení reverse charge pro PH v rámci EU.
MF ČR, Blanka Mattauschová

Sborník přednášek ke stažení zde.

Tisková konference

  • Vliv nepřímých daní na trh pohonných hmot
  • Deformace tržního prostředí v ČR vlivem nelegálních obchodních praktik
  • PETROLaudit - hodnocení úrovně čerpacích stanic
  • PETROLawards 10 - Dallmayr čerpací stanice roku

Tiskové zprávy ke stažení zde.

PETROLawards 10

Na čtvrtém ročníku PETROLsummitu byli dekorováni vítězové tradiční soutěže PETROLawards 10. Nejprestižnější ocenění Osobnost roku letos náleží Ivanu Ottisovi, předsedovi představenstva ČAPPO. Nejsledovanější souboj o titul Dallmayr Čerpací stanice roku vyhrála benzinová stanice Agip Bělčice.

Více o PETROLawards 10 zde.

Společenský večer

  • Ve stylu jižní Moravy
  • Raut z domácí moravské kuchyně
  • Vína z moravských vinic
  • Moravská cimbálová muzika Ponava

Petrol Magazín

Aktuální vydání2024/2 Téma číslaKaminová doprava
Aktuální číslo

Přihlašte se k odběru novinek