PETROLsummit 08

23. 10. 2008

Praha
Kongresové centrum hotelu Olympik-Artemis

Program akce

I. POHONNÉ HMOTY

Perspektivy využití biopaliv v dopravě - perspektivy využití biopaliv v dopravě v rámci programu obnovy energetických zdrojů v ČR a EU. Aktuální vývoj legislativy týkající se biopaliv pro pohon vozidel.

Ing. Tomáš Hüner, Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR - prezentace
Ing. Vladimír Třebický CSc., Ústav paliv a maziv - prezentace
Ing. Ivan Indráček, Společenství čerpacích stanic ČR
Bc. Dalibor Delong, Unipetrol Rafinerie

Trendy ve využití biopaliv pro pohon motorů - perspektivy rozšíření vysokokoncentrovaných a čistých biopaliv, jejich podpora ze strany státu v ČR a srovnání s Evropou. Praktické zkušenosti s použitím 100% olejů (rostlinné oleje) a paliva E85.
Ing. Vítězslav Píša, Ministerstvo financí ČR - prezentace
Ing. Vladimír Matějovský, nezávislý konzultant - prezentace
Ing. Miloš Podrazil, Česká asociace petrolejářského průmyslu a obchodu

Efektivní produkce biopaliv a biopaliva druhé generace - efektivní produkce biopaliv, snižování negativních společenských a ekologických vlivů využití biopaliv v dopravě, projekty produkce biopaliv druhé generace, perspektivy náhrady podílu fosilních paliv v dopravě.
Ing. Pavel Švarc, ČEPRO - prezentace
Ing. Oldřich Reinberger, Cukrovary TTD
Bc. Dalibor Delong, Unipetrol Rafinerie

II. TRH ČERPACÍCH STANIC

Kvalita pohonných hmot - vývoj kvality motorových paliv na trhu ČR. Rozvoj monitoringu jakosti paliv. Negativní
dopad nekvalitních paliv na vozidla spotřebitelů.
RNDr. Jana Příhodová, Česká obchodní inspekce - prezentace
Ing. Vladimír Matějovský, nezávislý konzultant
Ing. Vladimír Třebický CSc., Ústav paliv a maziv

Prodej pohonných hmot na trhu ČR - rekapitulace konečných výsledků povinné registrace čerpacích stanic a prodejců pohonných hmot v ČR (zákon č. 311). Statistické srovnání trhu čerpacích stanic v ČR s okolními státy EU. Vývoj legislativy upravující povinnosti distributorů pohonných hmot.
Ing. Luděk Dušek, Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR - prezentace
Ing. Václav Loula, Benzina
Ing. Ivan Indráček, SČS ČR

CNG - palivo blízké budoucnosti na českém trhu čerpacích stanic - akcelerace rozvoje CNG v dopravě v ČR - projekt CNG Vital a podpora státu. Rozvoj vozového parku a infrastruktury, perspektivy prodeje CNG u stávajících čerpacích stanic.
Ing. Tomáš Klimek, CNG Vitall Vítkovice - prezentace
Ing. Josef Kastl, Česká plynárenská unie
Ing. Lubomír Kolman, RWE Transgas

III. PROVOZ, SLUŽBY A TECHNOLOGIE

Profesní vzdělávání personálu a managementu čerpacích stanic - stav a úroveň profesního vzdělávání personálu a managementu čerpacích stanic. Cíle a přínosy profesního vzdělávání pro provozovatele čerpacích stanic. Představení komplexního vzdělávacího programu pro personál a management čerpacích stanic PETROLakademie.
Ing. Dušan Nepejchal, Pragoeduca - prezentace
Ing. Václav Loula, Benzina
Martin Mikl, SČS ČR
Peter Beragg, nezávislý expert

Trendy v technologii mytí - nové trendy v technologii mytí. Praktické zkušenosti a přístupy k plánování a rekonstrukci
mycích provozů. Výměny mycích linek s cílem co nejvyšší efektivity budoucího provozu.
Ing. Waldemar Koziar, WashTec CZ - prezentace
Ing. Jiří Kodet, Wash-service CR
Marco Cremonini, Italmec

Role čerpacích stanic v projektu zavedení prodeje dálničních poplatků - role čerpacích stanic v projektu zavedení prodeje dálničních poplatků prostřednictvím elektronických jednotek jako náhrady dálničních známek. Technické, organizační a finanční aspekty realizace projektu. Koordinace s provozovateli čerpacích stanic v ČR.
Ing. Kopecký, Kapsch - prezentace
Ing. Josef Paumer, Total France
Ing. Miroslav Stříbrský, Unicode Systems

Design jako efektivní nástroj pro získání konkurenceschopnosti - boření negativních mýtů o designu. Přínos profesionálního designu výrobků nebo obalů zboží na proces a efektivnost výroby, marketing a image výrobce.
Martin Tvarůžek, Martin Tvarůžek design - prezentace
Ing. David Kotajný, MBA, Adast Systems
Ing. Miroslav Stříbrský, Unicode Systems

Sborník přednášek ke stažení zde.

Tisková konference

Materiál o akci ke stažení zde

PETROLawards 08 

Na druhém ročníku PETROLsummitu byli dekorováni vítězové tradiční soutěže PETROLawards 11. Nejprestižnější ocenění Osobnost roku letos náleží Václavu Loulovi, řediteli pro jakost společnosti Benzina. 

Více o PETROLawards 08 zde.

Společenský večer - ve svetě ropných šejků

  • Společenský večer v orientálním stylu
  • Slavnostní raut
  • Velká soutěž o PETROdolary
  • Casino, sázky, losování
  • PETROdolarová dražba o věcné ceny
  • Meditace a relaxace v orientální čajovně
  • Hudba k poslechu i tanci
  • Večerem provází moderátor motoristických pořadů Stanislav Berkovec

Petrol Magazín

Aktuální vydání2024/2 Téma číslaKaminová doprava
Aktuální číslo

Přihlašte se k odběru novinek