Dohoda o ropovodu Družba byla podepsána před 55 lety

18. prosince 1959 byla v Moskvě podepsána mezivládní dohoda o výstavbě ropovodu Družba, který se následně stal nejdelším ropovodem na světě.

ropovod

Výstavba ropovodu Družba začala 10. prosince 1960 v Samaře, v jihovýchodním Rusku, kde se sbíhají další ropovody ze Sibiře, Uralu a Kazachstánu. První větev ropovodu vede západním směrem z Ruska přes Bělorusko, kde se rozdvojuje na severní část, která pokračuje přes Polsko do východní části Německa a pobaltských států, a jižní část, která z Běloruska pokračuje přes západní Ukrajinu na Slovensko, do Maďarska a Česka. Druhá větev ropovodu zásobuje z Ruska ukrajinské pobřeží Černého moře. Po rozpadu SSSR v roce 1991 vznikla společnost Transněfť, která dodnes v Rusku provozuje ropovod Družba se stoprocentní účastí státu. Celý ropovod má délku okolo 50 tisíc kilometrů. Průměr potrubí ropovodu v hlavních úsecích je 500 a 700 milimetrů.
První ropa dorazila do bývalého Československa 3. února 1962. Ruská ropa například na Slovensku proudí na zpracování do bratislavské rafinerie Slovnaft, kde se zpracovalo již více než 300 milionů tun ropy. Před vstupem na území České republiky se Družba dále rozděluje. Jedna část pokračuje do České republiky, druhá sahá do Maďarska. Na maďarském území se tato větev napojuje na ropovod Adria. Jediným provozovatelem ropovodní systému v ČR je akciová společnost Transpetrol. Zabývá se přepravou ropy a její skladováním pro své odběratele a pro Správu Státních hmotných rezerv (SSHR) SR. V roce 2002 získala 49 procentní balík akcií v Transpetrolu ruská společnost Jukos Oil Company, přičemž stát si ponechal majoritní podíl 51 procent. K zpětnému odkupu akcií došlo 26. března 2009 za 240 milionů USD (176,38 milionu eur).

Ropovod Družba

Autor: jk

Diskuse

Petrol Magazín

Aktuální vydání2021/06 Téma číslaCausa AdBlue
Aktuální číslo

Přihlašte se k odběru novinek