Kvalita pohonných hmot za rok 2019

Kontrolované parametry kvality pohonných hmot na domácích čerpacích stanicích za rok 2019 byly na vynikající úrovni. Celková chybovost trhu byla jen 0,7 %. Po celý rok byly všechny auto benziny i motorové nafty a CNG u čerpacích stanic ČAPPO bez jakékoliv chyby v kvalitě definované evropskými i českými normami.

V roce 2019 inspektoři ČOI odebrali celkem 2668 vzorků všech druhů paliv u veřejných čerpacích stanic v České republice, tj. o 1 % více oproti roku 2018. U čerpacích stanic ČAPPO bylo odebráno celkem 923 vzorků, tj.34,6 %.  Kontrolovaný podíl 34,6 % byl opět mírně vyšší než odpovídá podílu čerpacích stanic členských firem ČAPPO (1400 ČS) tj.30 %.

Z celkového počtu odebraných vzorků u ČS ČAPPO (923) byl zjištěn pouze jeden nevyhovující vzorek u LPG s drobnou odchylkou od normy. Celková chybovost tak činila jen 0,1 %. Tj. nižší než vykazuje celý trh.  Na celkovém kontrolovaném počtu vzorků na trhu (2668) se ČAPPO podílelo pouze jedinou chybou tj. 0,04%. V ostatní části trhu veřejných čerpacích stanic bylo odebráno celkem 1745 vzorků tj. 65,4 %. Chybovost i této části trhu byla 17 nevyhovujících vzorků tj. 0,64 %.

Podle sortimentu kontrolovaných druhů paliv za rok 2019 byly u členských firem ČAPPO všechny kontrolované vzorky (celkem 859) automobilových benzinů, motorové nafty a CNG bez chyb.

U automobilových benzinů bylo v ostatní části trhu ČS (odebráno 648 vzorků) zjištěny 3 nevyhovující vzorky tj. chybovost 0,5%. U motorové nafty (odebráno celkem 821 vzorků) zjištěno 13 neshod tj. chybovost 1,6%. Celková chybovost u automobilových benzinů na trhu byla 0,3 % a u motorové nafty 1 %.

U alternativních paliv bylo celkem na trhu odebráno 350 vzorků a chybovost byla pouze 0,3 %.

Uvedené výsledky za rok 2019 jsou potvrzením faktu, že členské firmy ČAPPO po celý rok u dominantních druhů benzinů, nafty a CNG neměly žádnou chybovost v kvalitě uvedených druhů. Členové ČAPPO pak celých 11 měsíců neměli chybovost v celém prodávaném portfoliu. Celý trh pak byl 3 měsíce bez chybovosti.

Vysokou kvalitu prodávaných pohonných hmot i služeb tak členské firmy ČAPPO potvrdily i za rok 2019. Dlouhodobě používají osvědčené interní systémy kontroly kvality v celém procesu výroby, skladování, dopravy a prodeje zákazníkům. Nabídka sortimentu aditivovaných a prémiových paliv   významně přispívá k výborné úrovni kvality prodávaných pohonných hmot v ČR.

Příloha: ČOI: přehled výsledků sledování a monitorování jakosti PHM

TZ ČAPPO

Diskuse

  Přidat nový komentář

  Petrol Magazín

  Aktuální vydání2020/03 Téma číslaNejen na čerpací stanice se vrací život
  Aktuální číslo

  Přihlašte se k odběru novinek

  Reklama

  • Uniti 2021 4
  • CardManager

  PETROLsummit 20

  5. 11. 2020

  Praha

  Přihlásit se

  PETROLawards

  14. ročník

  prestižní profesní
  celooborové soutěže

  Více informací