ORLEN Unipetrol nabízí spolupráci startupům, malým a středně velkým firmám v rámci investičního programu.

ORLEN logo

ORLEN Unipetrol nabízí spolupráci startupům, malým a středně velkým firmám v rámci investičního programu v hodnotě desítek milionů. Zájemci se mohou nezávazně přihlásit do konce ledna.

Rafinérská a petrochemická skupina ORLEN Unipetrol a společnost ORLEN UniCRE výzkumně vzdělávací centrum pořádají první ročník akceleračního a investičního programu ChemTechNext zaměřeného na budoucnost nejen chemického průmyslu. Startupy, malé a středně velké podniky mohou díky tomuto programu získat příležitost k rozvoji svých nápadů nebo se podílet na realizaci jiných a současně dosáhnout i na financování. Programem ChemTechNext chce ORLEN Unipetrol přispět k přechodu k udržitelnému průmyslu a uhlíkové neutralitě. Přihlášky je možné podávat na www.chemtechnext.cz do 31. ledna 2022.

"ORLEN Unipetrol chce být do roku 2050 uhlíkově neutrální. Naším cílem je dosáhnout výroby pokročilých biopaliv z obnovitelných zdrojů, chemické recyklace, vodíkové ekonomiky a průmyslu 4.0. Proto hledáme partnery, kteří nám pomohou na naší cestě za odpovědným přechodem k uhlíkově neutrální budoucnosti,"vysvětlujeJiří Hájek, ředitel ORLEN UniCRE výzkumně vzdělávacího centra.Spolupráce přinese startupům, malým a středně velkým firmám příležitost k ověření svých nápadů a technologií, získání nových kontaktů, navázání spolupráce a také možnou finanční podporu v hodnotě až milionů eur.

Programem ChemTechNext reaguje skupina ORLEN Unipetrol na globální výzvy v oblasti klimatu a životního prostředí, rychlý technologický rozvoj a posun směrem k udržitelným a odpovědným řešením. Mimo jiné si klade za cíl pomoci rozvíjet nové talenty, podnikání a zlepšit konkurenceschopnost české i evropské ekonomiky. Zájemci se mohou přihlásit na www.chemtechnext.cz do 31. ledna 2022. Potom odborná porota projde všechny přihlášky a s vybranými autory projektů se domluví na další formě spolupráce, která pomůže rozvinout jejich nápad a růst.

Program je rozdělen do těchto pěti oblastí:

• Pokročilá výroba biopaliv - poskytování a předúprava suroviny, projekty demo produkce, CCU

• Chemická recyklace - projekty předúpravy suroviny, depolymerizace a/nebo pyrolýza, logistika produktů

a skladování

• Vodíková ekonomika - elektrolýza ve velkém, skladování vodíku, výroba elektřiny z obnovitelných zdrojů

• Průmysl 4.0 - virtuální a rozšířená realita v chemickém průmyslu, drony, ale i automatizace, IoT a jiné

• Ostatní - projekty původně určené pro jiný výrobní sektor či nejrůznější projekty zaměřené na rozvoj pracovního prostředí

Autor: ORLEN Unipetrol RPA s.r.o., Zdroj: TZ

Diskuse

Petrol Magazín

Aktuální vydání2021/06 Téma číslaCausa AdBlue
Aktuální číslo

Přihlašte se k odběru novinek