Rakousko a Německo chystají mýtné za emise CO2

Eurowag_mýtné_volant

Rakousko a Německo chystají mýtné za emise CO2

Německo a Rakousko plánují nově účtovat dopravcům mýtné poplatky v závislosti na tom, kolik emisí CO2 jejich nákladní vozidlo produkuje - a další evropské země budou následovat.

Výše mýtného v závislosti na množství produkovaných emisí CO2 - právě podle tohoto principu se bude už brzy účtovat mýto pro kamiony v Německu a v Rakousku. Oba státy tím jako první uvedou do praxe směrnici Evropské unie, dle které by se měla těžká nákladní vozidla klasifikovat do pěti tříd dle emisí CO2, na jejichž základě se určí také příslušné mýtné sazby. Aby mohly kamiony získat lepší třídu CO2 (a tedy i nižší mýtné), musí dopravci včas dodat informace, které jsou pro kalkulaci CO2 u vozidla nezbytné, upozorňuje Eurowag, přední poskytovatel integrovaných řešení v oblasti silniční dopravy v Evropě. V opačném případě budou všechna těžká nákladní vozidla se spalovacím motorem automaticky klasifikována do 1. třídy emisí CO2, což pro dopravce znamená nárůst mýtného až o 70-80 %.

Zatímco doposud zahrnovala kalkulace mýta v zemích EU emisní třídu motoru dle norem EURO (jež zohledňuje například emise oxidů dusíku, uhlovodíků, oxidu uhelnatého nebo pevných částic), na základě směrnice o eurovinětě by se nově do počítání mýtného mělo zařadit také množství produkovaného CO2. Vozidla, jež mají nárok na lepší mýtnou sazbu (tedy produkují méně CO2), jsou jasně definovaná - mezi podmínky patří například první registrace po 1. červenci 2019. Parametrů, podle kterých se emisní třída CO2 počítá, je však mnohem více.

Nová pravidla pro kalkulaci mýtného v Německu a Rakousku by měla vejít v platnost koncem letošního, respektive začátkem příštího roku. Zatímco Německo předběžně počítá s termínem 1. prosince 2023, Rakousko plánuje změnu od 1. ledna 2024. Další členské státy EU by měly implementovat směrnici o eurovinětě nejpozději do března 2025.

Mýtné dle emisních tříd čeká celou EU

"Ačkoliv legislativa ještě není definitivně schválená a je možné, že se termíny posunou, doporučujeme dopravcům, aby svým poskytovatelům mýtných služeb dodali veškeré údaje potřebné k zařazení vozidel do příslušných tříd CO2 co nejdříve. Pokud to neudělají, vozidlo automaticky spadne do nejvyšší emisní - a tím pádem i nejdražší mýtné - třídy," vysvětluje Ferdinand Butaš, Toll product manager společnosti Eurowag.

Veškeré parametry, jež jsou nezbytné pro zařazení vozidla do emisní třídy CO2, najdou dopravci v osvědčení o shodě (Certificate of Conformity, CoC), případně v tzv. Customer Information File (CIF) nebo v technickém průkazu vozidla. Pokud majitel vozidla tyto dokumenty nemá, jediným řešením je obrátit se na výrobce nákladního vozidla, jenž mu tyto dokumenty opětovně vystaví. Doba "znovuvydání" dokumentů se může v každé zemi lišit. Je možné, že v některých státech si za tuto službu zastoupení jednotlivých výrobců účtuje poplatky. Posléze je nutné příslušné údaje ručně zadat do klientského portálu / systému poskytovatele mýtných služeb.

Německo mění též povinný údaj o hmotnosti

Druhou novinkou, již Německo v souvislosti s výběrem mýta chystá, je povinnost všech dopravců aktualizovat informace týkající se hmotnosti vozidla. Zatímco dosud se k výpočtu mýta používala největší povolená hmotnost vozidla (v technickém průkazu údaj F.2), nyní je potřeba uvést nejvyšší technicky přípustnou celkovou hmotnost při zatížení (F.1). Tato aktualizace se podle odhadů Eurowagu týká až 55 tisíc vozidel, které zákazníci společnosti provozují.

"Chceme naše zákazníky motivovat, aby povinnost aktualizace údajů o vozidle splnili včas. V případě mandatorních údajů o hmotnosti F.1 v Německu se tak vyhnou případné pokutě. U nové klasifikace do tříd CO2 se pro změnu dopravcům nabízí možnost nižších poplatků za mýto v případě, že jejich vozidla splňují příslušné parametry. Je navíc téměř jisté, že vedle Německa a Rakouska se k mýtnému na základě emisí CO2 v horizontu několika měsíců až let přidají i další země včetně Česka. Aktualizace údajů, případně žádost o znovuvydání dokumentů CoC a CIF, zkrátka dopravce tak či tak nemine. V Eurowagu jim proto chceme pomoci s co nejhladším přechodem nejen k mýtnému za emise, ale i k čistší a efektivnější mobilitě," říká Ferdinand Butaš.

 

Zdroj: TZ

Diskuse

Petrol Magazín

Aktuální vydání2023/06 Téma číslaBenzín E 10
Aktuální číslo

Přihlašte se k odběru novinek