SHELL NABÍZÍ FIREMNÍM ZÁKAZNÍKŮM KOMPENZACI EMISÍ CO2

Shell - emise

Společnost Shell Czech Republic a.s. nabízí firemním zákazníkům
možnost kompenzovat emise CO2 a další skleníkové plyny z natankovaných pohonných hmot
prostřednictvím palivových karet Shell. Vyprodukované emise CO2 kompenzuje Shell nákupem
tzv. uhlíkových kreditů z mezinárodních projektů pro ochranu a obnovu přírodních ekosystémů.


Firemní zákazníci s palivovou kartou Shell mohou nyní využívat novou službu pro kompenzaci emisí
CO2 a dalších skleníkových plynů. Shell svým zákazníkům vypočítá celkové množství emisí z využitého
paliva (od vytěžení ropy přes výrobu a transport paliva až po jeho finální spálení v motoru) a následně
vykompenzuje uhlíkovou stopu paliva nákupem odpovídajícího množství uhlíkových kreditů.
Shell nakupuje uhlíkové kredity z projektů zaměřených na ochranu a obnovu přírodních ekosystémů.
Tyto projekty jsou certifikovány mezinárodně uznávanými organizacemi, které zaručují jejich pozitivní
a prokazatelný dopad na životní prostředí a snižování emisí. Každý uhlíkový kredit představuje
zabránění vzniku nebo snížení objemu emisí o 1 tunu CO2.


V praxi to znamená, že společnost Shell uzavře s firemním zákazníkem dohodu minimálně na jeden rok
o poskytování této služby. Výšku poplatku za tuto službu určí podle množství emisí ekvivalentu CO2,
které se do ovzduší uvolní v rámci životního cyklu všech natankovaných pohonných hmot (benzínu,
motorové nafty, LPG, CNG a AdBlue) zákazníkem. Na konci každého roku Shell vystaví zákazníkovi
certifikát s podrobnými údaji o spotřebovaném palivu celého vozového parku a celkových emisí, které
s pomocí tohoto programu daná firma kompenzovala.


"Jsem rád, že také našim zákazníkům v České republice můžeme nabídnout možnost kompenzovat emise CO2
z tradičních pohonných hmot, které nakupují prostřednictvím palivových karet Shell. Z rozhovorů se zástupci dopravních
a logistických společností cítíme jejich aktuální potřebu hledat řešení v oblasti snižování emisí v dopravě, protože je často
vyžadují také jejich zákazníci. Rozhodně chceme být partnerem našich zákazníků také v této velmi aktuální
problematice," říká Daniel Vagaský, manažer Shell Fleet Solutions pro Slovensko a Českou republiku.


Možnost kompenzovat emise CO2 a další skleníkové plyny, jejichž vzniku zatím není možné zabránit,
je doplňkem k dalším řešením Skupiny Shell, jejichž cílem je zamezit vzniku emisí (například rozvoj sítě
dobíjecích stanic pro elektromobily, investice do rozvoje sítě vodíkových nebo LNG stanic) nebo
je redukovat (například rozvoj nízkoemisních paliv nebo biopaliv). Všechny tyto aktivity pomáhají
společnosti naplňovat globální vizi stát se uhlíkově neutrální firmou do roku 2050 v souladu
s posunem společnosti na cestě k uhlíkové neutralitě.

Autor: Shell Czech Republic a.s., Zdroj: TZ

Diskuse

Petrol Magazín

Aktuální vydání2022/05 Téma číslaOtevření českého terminálu v Holandsku
Aktuální číslo

Přihlašte se k odběru novinek

Objednat zasílání PETROLmagazínu

Objednávka

Reklama

  • CardManager