Skupina MOL garantuje bezpečné zásobovaní

Skupina MOL zavedla opatření, která zmírňují dopady současné situace na Skupinu a umožní, aby MOL vyšel z této krize silnější. Skupina MOL se zaměřuje na ochranu zdraví a bezpečnosti svých zaměstnanců, opatřeními v provoze minimalizuje šíření COVID-19 a objemy výroby přizpůsobuje změnám poptávky trhu. Provozní náklady a kapitálové výdaje se podstatně sníží, aby měla Skupina k dispozici hotovost, která jí umožní fungovat v tomto náročném období i v případě trvání delší krize.   

Skupina MOL se flexibilně přizpůsobuje neustále se měnící situaci. V uplynulých týdnech zavedla různá opatření a využila nová řešení pro snížení pravděpodobnosti infekce mezi zaměstnanci a zákazníky. Tato preventivní opatření jsou zavedená v maloobchodě, downstreamu i upstreamu. Omezují sociální kontakty, zvyšují povědomí o hygienických opatřeních, zajišťují pro zaměstnance ochranné pomůcky, upravují harmonogram směnné práce na provozech i v rámci těžby, nařizují testování zaměstnanců klíčových provozů a práci z domova pro všechny, u kterých je to možné.

Mimořádná opatření v zemích, ve kterých působí Skupina MOL, vedly v souvislosti s COVID-19 k částečnému nebo úplnému omezení pohybu, což výrazně zpomalilo hospodářskou činnost ve střední a východní Evropě - klíčovém regionu Skupiny MOL. Skupina MOL upravila svoje finanční a provozní cíle tak, aby posílila svoji odolnost.

V důsledku nejistoty ohledně trvání a dosahu pandemie koronaviru, extrémní nestálosti externího prostředí a nepředvídatelnosti dopadů ve všech segmentech podnikání, Skupina MOL

  • Ustoupila od svého cíle EBITDA pro rok 2020;
  • Snížila pro rok 2020 kapitálové výdaje o 25 % pod hranici 1,5 miliardy USD revizí všech projektů a odložením veškerých investic, které můžou být posunuté;
  • Komplexně přezkoumala provozní náklady s cílem udržet hotovost;
  • Rozhodla o udržení dostatečné likvidity i po ukončení transakce s ACG, po které bude k dispozici přibližně 2,0 - 2,5 miliardy USD, což umožní zvládnout i potencionálně delší krizi a chopit se příležitostí hned po návratu do normálu;
  • Ponechá si zisk po zdanění z roku 2019 až do úplné normalizace situace, i když by se mohl na základě rozhodnutí akcionářů vyplatit jako dividendy.

Předseda představenstva a generální Ředitel Skupiny MOL Zsolt Hernádi uvedl:

"Svět čelí bezprecedentní výzvě. Náš život se za posledních pár týdnů úplně změnil. Energetický průmysl, i když má lepší pozici na trhu pro zvládnutí ekonomických potíží než jiné segmenty, vstoupil do období nejistoty, s jakým se pravděpodobně nikdy předtím nesetkal a scénáře sahají až do extrémů, které byly ještě před několika týdny nepředstavitelné.

Skupina MOL už mnohokrát prokázala svoji adaptabilitu, když v minulosti úspěšně překonala několik šoků. Dokázali jsme, že jsme schopní úspěšně fungovat ve vysoce volatilním externím prostředí, a to nejen díky našim vysoce kvalitním aktivům, našemu odolnému integrovanému podnikatelskému modelu a - co je nejdůležitější - naší specializované a vysoce kvalifikované pracovní síle. Skupina MOL vstoupila do tohoto složitého období v dobré kondici. Jsem si jistý, že z něho vyjdeme ještě silnější a s důležitými zkušenostmi.

Nakonec ale vše vždy souvisí s našimi investicemi do lidského kapitálu - odbornou prací téměř 25 000 mých kolegů. V mnoha zemích máme hodně aktivit, ale naši lidé jsou pro naši schopnost odolávat klíčoví. Děláme a budeme dělat vše pro ochranu jejich zdraví, zejména pak těch, kteří musí být fyzicky přítomní na pracovištích, abychom zajistili kontinuitu podnikání a bezpečnost dodávek.

Jsem nesmírně hrdý na své kolegy, kteří přišli s nápadem nahradit výrobu maziv výrobou dezinfekčních prostředků. I když to mohlo být v běžných časech dobrým podnikatelským nápadem, dnes je naší povinností a zodpovědností přicházet s inovativními nápady a řešeními, která pomůžou zpomalit šíření viru, budou chránit naše zaměstnance a pomůžou v boji proti epidemii jednotlivým vládám, státním orgánům a komunitám v zemích, kde působíme. Jsem přesvědčený, že chování Skupiny MOL v čase krize ukáže její skutečný charakter a sílu. Skupina MOL je odhodlaná zůstat zdrojem stability ve světě sužovaným nejistotou a znovu potvrdit, že její místo je v první lize energetických společností."

Aktualizace provozu klíčových divizí:

  • V Upstreamuse v prvním čtvrtletí pohybovala těžba okolo 110 mboepd, což bylo v souladu s plánem. Nižší poptávka po palivech, naplněné skladovací kapacity a snížený výkon rafinérií však můžou u některých mezinárodních aktiv vést k dočasnému omezení těžby. Potenciálně to může být vykompenzované nízkou cenou ropy. Vzhledem k nejistému makroekonomickému prostředí měníme plán těžby na 115 - 120 mboepd ze 120 mboepd (za předpokladu 6-měsíčního příspěvku od ACG).
  • Downstream. Omezení pohybu v klíčových zemích našeho podnikání způsobilo u hlavních skupin produktů významný pokles poptávky o 20 - 40 %. I když tato situace představovala velkou výzvu a vyžadovala neustálou optimalizaci výroby našich klíčových produktů, využíváme momentálně atraktívní marže a udržujeme všechny rafinérie v provozu. Skupina MOL nadále garantuje bezpečné a stabilní dodávky ropných produktů a chemikálií ve všech zemích, kde má hlavní podnikatelské aktivity.
  • Služby zákazníkům. Po silných provozních a finančních výsledcích prvního čtvrtletí zaznamenala Skupina MOL klesající prodeje v důsledku uzavření hranic a omezení společenských aktivit. Skupina MOL proto přeorientovala svůj provoz, aby zajistila spolehlivé a bezpečné dodávky paliv a služeb v síti čerpacích stanic a zachovala si kladný hotovostní tok. I v této divizi Skupina stáhla svoje cíle a postupy pro rok 2020, protože není známá doba trvání opatření omezujících cestování.
Autor: TZ Skupina MOL, Zdroj: TZ Skupina MOL

Diskuse

Petrol Magazín

Aktuální vydání2020/05 Téma číslaUnikátní mycí linka na vojenskou techniku
Aktuální číslo

Přihlašte se k odběru novinek