Spotřeba pohonných hmot se loni opět zvýšila

Stojany

Spotřeba pohonných hmot se loni opět zvýšila

Vloni dosáhla celková spotřeba pohonných hmot 8,228 mld. litrů (6763 tis. tun), což bylo o 2,1 % více než v roce 2021. Rozhodující podíl tvoří motorová nafta (76,5 %). U benzinu stoupla spotřeba na 2,109 mld. litrů, což meziroční nárůst o 5,1 %. U motorové nafty vzrostla spotřeba na 6,120 mld. litrů (5171 tis. tun), což představuje meziroční nárůst o 1,2 %.

Obavy z nedostatku se nenaplnily

Válečný konflikt na Ukrajině ovlivnil růst cen energií, služeb, ale i ropy a vedle vysokého nárůstu cen pohonných hmot došlo zejména v období březen-duben 2022 k růstu poptávky, která byla ovlivněna obavami motoristů z nedostatku pohonných hmot a ropy. Tyto obavy se v průběhu roku 2022 nenaplnily. V průběhu roku pak spotřebu pohonných hmot negativně ovlivňovaly vysoké náklady domácností na energie, bydlení a růst cen potravin.

Také spotřebu motorové nafty vedle vysoké ceny pak ovlivňovala stagnace nebo jen mírný nárůst výkonů v řadě odvětví náročných na spotřebu nafty, výkonů veřejné nákladní dopravy, mezinárodní kamionové dopravy, nebo mírný růst průmyslové výroby atd. Celkem pět měsíců v roce 2022 byla spotřeba nafty nižší než v roce 2021.

Nejvýraznější propad poptávky automobilových pohonných hmot byl v únoru a březnu roku 2021. Automobilové benziny klesly o 20 % až 22 % a motorová nafta v lednu a únoru o 6 až 7 % v porovnání se stejným obdobím roku 2020.  Nejvyšší nárůsty pak byly u automobilových benzinů v únoru, březnu a dubnu. U motorové nafty byly největší nárůsty za 1. čtvrtletí, naopak v letních měsících byl pokles poptávky. Hlavním důvodem byl vývoj ekonomiky i pokles domácí spotřeby z důvodů vysokých cen energií v souvislosti s energetickou krizí, doprovázený nárůstem cen, zboží, služeb a poklesem kupní síly.

Spotřeba pohonných hmot je ovlivněna i skladbou vozového parku a pohonů s dominantním podílem nafty u kategorie LUV, nákladní dopravy, autobusů a technologických vozidel v sektorech zemědělství, stavebnictví, obrany a vozidlech IZS. Skladba vozového parku u osobních vozidel je ovlivněná i vysokým podílem dovozu ojetých osobních automobilů s převahou dieselového pohonu.

Automobilové benziny

Celkový objem dodávek automobilových benzinů na trh ČR za rok 2022 dosáhl 1592 tis. tun (tj. 2,109 mld. litrů). Proti stejnému období roku 2021 (1515 tis. tun, tj. 2,007 mld. litrů) vykázaly nárůst o 5,1 %. Srovnáním spotřeby s rokem 2019 (2,140 mld. litrů) byla spotřeba automobilových benzinů za rok 2022 stále nižší o 1,5 %. Z údajů roku 2022 dosahuje průměrná měsíční spotřeba automobilových benzinů v ČR 176 mil. litrů.

Hlavním důvodem vývoje rostoucí poptávky byla zejména v 1. čtvrtletí 2022 odstraněná veškerá proticovidová opatření omezující mobilitu, a i přes vysoký nárůst cen automobilových benzinů převažovaly obavy z nedostatku pohonných hmot vlivem válečného konfliktu na Ukrajině. Především pak je nutné zdůraznit další rozhodující vlivy jakými jsou energetická krize, inflace, nárůst cen energií, potravin a dalších služeb, které vedly v letním a podzimním období k poklesu poptávky. Nižší zájem zahraničních turistů byl i v letních měsících. Na nižší spotřebu automobilových benzinů má vliv i modernizace vozového parku s nižší spotřebou. Vliv alternativních pohonů, elektromobilů a hybridních modelů na spotřebu pohonných hmot je zatím velmi malý.

Vývoj jeho spotřeby v roce 2022 byl poznamenán také v důsledku nižší výkonnosti ekonomiky a vysokých nákladů na energie, bydlení a potravin. Lidé méně cestovali v rámci individuální motorizace, a to jak turistické, tak do zaměstnání v řadě odvětví. Služební cesty podnikových flotil byly také omezeny.

Motorová nafta

Celkový objem dodávek motorové nafty na trh ČR za rok 2022 dosáhl 5171 tis. tun (tj. 6,120 mld. litrů). Proti stejnému období roku 2021 (5112 tis. tun, tj. 6,050 mld. litrů) stoupla spotřeba o 1,2 %. Z údajů za rok 2022 dosáhla průměrná měsíční spotřeba motorové nafty v ČR 510 mil. litrů.

Nárůst spotřeby motorové nafty byl zaznamenán především v 1. čtvrtletí 2022 o 13,6 % proti stejnému období r. 2021 a byl oproti benzinům výrazně nižší (benziny + 31 %). Hlavní důvody byly nákupy do zásob z obavy, že vlivem válečného konfliktu nebude dostatečné zdrojové pokrytí - tyto obavy se nenaplnily. Dále proti kovidovému 1. čtvrtletí 2021 byly již zrušena všechna omezení především z důvodů mezinárodní kamionové dopravy a veřejné nákladní tuzemské dopravy pro zajištění zásobování trhu důležitými komoditami. V dalším období došlo k poklesu poptávky po motorové naftě čerpáním ze zásob u spotřebitelů a poklesem výkonnosti řady odvětví. Pokles spotřeby nafty pak byl ovlivněn poklesem ekonomiky.

Vývoj ukazatele HDP má 80 % vliv na spotřebu nafty. Ta od května do října 2022 byla citelně ovlivněna nižší domácí spotřebou, poklesem přepravních výkonů, omezení v průmyslové výrobě, stavebnictví a dalších odvětvích náročných na spotřebu nafty.

K výraznému snížení spotřeby motorové nafty došlo ve 3. čtvrtletí 2022, kde v jednotlivých měsících byl pokles v rozsahu 9 až 12 %.

Stále strategická komodita

Opět se potvrdilo, že rozhodujícím faktorem pro vývoj spotřeby pohonných hmot je vývoj ekonomiky, a potřeba mobility, jak u osobní individuální dopravy, veřejné dopravy osob, tak v řadě průmyslových odvětví, stavebnictví, zemědělství veřejné nákladní dopravy tedy odvětví náročných na spotřebu motorové nafty. Dokazuje to hlavní první pololetí loňského roku, kdy se spotřeba zvýšila o 9 % a přitom bezprecedentně rostly ceny PHM.

I nadále se bez pohonných hmot neobejdeme, jsou stále strategickou komoditou, proto i v letošním roce je prioritou zajištovat dostatek zdrojů, plynule zásobovat celý trh ČR kvalitními pohonnými hmotami a plnit ekologické cíle. Fakt převahy benzinových a naftových verzí spalovacích motorů staví náš petrolejářský obor v současnosti i do budoucna stále na strategickou pozici. Proto je i nadále vysokou prioritou bezpečnost výroby, spolehlivá distribuce a dostatek zdrojů kvalitních pohonných hmot, kde pokračujeme ve snižování uhlíkové stopy včetně rozšiřování nabídky alternativních paliv především v budování dobíjecích stanic pro elektromobily a plnících stanic na CNG. I při současné složité geopolitické situaci v Evropě a válečnému konfliktu mezi Ruskem a Ukrajinou zajišťujeme plynulé zásobování trhu pohonnými látkami a disponujeme dostatečným objemem zásob i spolehlivou logistikou zásobování čerpacích stanic a celého trhu. Ropovodní trasy do ČR jsou plně funkční a dle nasmlouvaných kontraktů je ropa čerpána do ČR.

Autor: Václav Loula - ČAPPO, Zdroj: TZ

Diskuse

Petrol Magazín

Aktuální vydání2024/01 Téma číslaDistribuce pohonných hmot
Aktuální číslo

Přihlašte se k odběru novinek