Unipetrol končí odstávku výrobního areálu v Litvínově

Téměř dvouměsíční plánovaná provozní zarážka v chemickém závodě v Litvínově se blíží ke konci. Pravidelná údržba všech zařízení v areálu, během níž došlo k úplnému přerušení provozu, začala 9. dubna. Pro zmírnění rizika šíření koronaviru ji doprovázela rozsáhlá bezpečnostní, hygienická a protiepidemická opatření, která v historii českého chemického průmyslu nemají obdoby.

"Jsme součástí kritické infrastruktury České republiky a jedním z pilířů, na kterém stojí česká ekonomika. V jednom okamžiku jsme najednou čelili dvěma výzvám - realizovat nutnou a bezodkladnou generální revizi našich výrobních zařízení a minimalizovat rizika spojená s šířením nemoci COVID-19. Jsem velmi rád, že se nám obě výzvy podařilo ve spolupráci s okolními městy, krajem, ministerstvy a řadou odborníků zvládnout," řekl Tomasz Wiatrak, generální ředitel a předseda představenstva skupiny Unipetrol.

V litvínovském areálu došlo k zarážce, neboli k plánovanému odstavení celé produkce, po čtyřech letech. Primárním důvodem byla pravidelná údržba výrobních technologií v areálu dle legislativních a revizních požadavků a příprava zařízení na další provozní cyklus."Většina plánovaných prací je hotova a nyní začínáme s postupným uváděním jednotlivých výrobních technologií zpět do provozu.Sjíždění a najíždění každé výrobní jednotky vždy trvá několik dnů a je nejcitlivější částí celé zarážky. Neobejde se bez nutnosti řízeného spalování přebytečných plynů na bezpečnostních polních hořácích.Za přechodné světelné a zvukové efekty s tím spojené se všem obyvatelům okolních měst a obcí dopředu omlouváme,"řekl Tomáš Herink, člen představenstva skupiny Unipetrol.

Během sedmi týdnů bylo v rámci údržby a obnovy výrobních zařízení zrealizováno na šest tisíc údržbových aktivit a řada investičních projektů."Mezi klíčové projekty patřila oprava pece na jednotce atmosférické destilace ropy, výměna podzemního potrubí chladicí vody na výrobně parciální oxidace a servisní opravy velkých kompresorů na etylenové jednotce,"vyjmenoval Tomáš Herink.

Zhruba měsíc před začátkem zarážky došlo k neočekávané situaci - celou Evropu zasáhla pandemie koronaviru způsobujícího nemoc COVID-19 a přiměla vlády jednotlivých států k bezprecedentním opatřením omezujícím volný pohyb obyvatel, výkon řady povolání, nabídku služeb a styk se zahraničím."Během pár dnů jsme museli změnit naplánovaný harmonogram jednotlivých prací a především vytvořit a realizovat systém bezpečnostních, hygienických a protiepidemických opatření, který jsme předložili Ústřednímu krizovému štábu vlády České republiky,"vysvětlil Tomáš Herink.

Všechny změny bylo nutné zkoordinovat s desítkami velkých i malých domácích a zahraničních dodavatelů. A jelikož opatření proti šíření koronaviru byla zavedena i v ostatních státech Evropy, zahraniční dodavatelé nebyli schopni garantovat, že budou moci své pracovníky do Česka poslat a nasmlouvanou práci realizovat. Některé společnosti dokonce odmítly v této situaci své zaměstnance do Česka vyslat."Otevřeli jsme náš krizový štáb zástupcům měst, kraje, policie a hygienické stanice. Na přípravě opatření uvnitř a vně našeho areálu jsme spolupracovali s Ministerstvem průmyslu a obchodu, Krajskou hygienickou stanicí, policií a rovněž městy Litvínov a Most. Naším cílem bylo zajistit bezpečí našich zaměstnanců, dodavatelů a obyvatel v okolí závodu,"popsal Tomasz Wiatrak.

Ti zahraniční pracovníci, kteří nakonec přijeli, museli podstoupit čtrnáctidenní pracovní karanténu a podřídit se speciálnímu režimu, v rámci něhož se nemohli volně pohybovat a nesměli používat veřejnou hromadnou dopravu. "Vytvořili jsme komunikační manuály v osmi jazycích, zajistili jsme izolované ubytovací kapacity pro případ karantény či onemocnění, vyhradili jsme speciální vstupy do areálu, oddělená stravovací místa a prodejny tak, abychom minimalizovali kontakt zahraničních pracovníků s našimi zaměstnanci a obyvateli okolních měst a obcí. Všichni navíc museli projít testováním na COVID-19,"vypočítal klíčová opatření Tomasz Wiatrak.

Již začátek zarážkových prací potvrdil správnost rozhodnutí uskutečnit zarážku v naplánovaném termínu, a neohrozit tak bezpečnost zaměstnanců a obyvatel provozováním technologií, jež by nebyly zrevidovány v předepsaných zákonných lhůtách."Ukázalo se to, co jsme při plánovaní zarážky očekávali. Některé části technologií byly na hranici své životnosti a oddalování jejich revize či výměny by znamenalo zvyšování provozního rizika,"uzavřel Tomáš Herink.

Tomasz Wiatrak, generální ředitel skupiny Unipetrol,na závěr dodal:"Děkujeme velice všem zainteresovaným úřadům, institucím a organizacím, které se na přípravě a realizaci bezpečnostních, hygienických a protiepidemických opatřeních podíleli. Zároveň děkujeme obyvatelům za jejich pochopení a trpělivost. Zažili jsme společně situaci, která nemá v dějinách českého chemického průmyslu obdoby."

Autor: TZ Unipetrol, Zdroj: TZ Unipetrol

Diskuse

Petrol Magazín

Aktuální vydání2020/04 Téma číslaNáš časopis slaví kulaté výročí
Aktuální číslo

Přihlašte se k odběru novinek