Unipetrol v uplynulém školním roce: osm milionů korun studentům a školám a tisíc studentů na exkurzi

Školní rok uzavřela také rafinérská a petrochemická skupina Unipetrol se svojí nadací. Společně se věnují podpoře chemie a dalších přírodovědných oborů nejenom na středních a vysokých školách, ale propagují a podporují chemii také na školách základních. Během uplynulého školního roku navštívilo výrobní areály skupiny Unipetrol v rámci exkurzí přes tisíc studentů, téměř 100 studentů absolvovalo praxi nebo placenou brigádu. Stipendia na podporu svého studijního úsilí obdrželo 111 středoškolských a vysokoškolských studentů. Celkově Unipetrol se svoji nadací mezi studenty a školy rozdělili v uplynulém školním roce bezmála osm milionů korun.

Unipetrol - studenti 1

"Celá naše skupina v čele s Nadací Unipetrol se dlouhodobě věnuje podpoře vzdělávání. V uplynulém školním roce jsme darovali bezmála osm milionů korun, a to studentům formou prospěchových stipendií, a také jsme podpořili vybrané projekty připravené školami, od základních po vysoké," říkáTomáš Herink, člen představenstva skupiny Unipetrol."Na závěr každého školního roku se setkáváme s řediteli středních i základních škol z Ústeckého kraje. Během setkání společně shrneme dosavadní spolupráci a zároveň rozvíjíme plány na další rok. Letošního setkání se zúčastnilo 27 ředitelů a pedagogů. Ti si z akce mimo jiné odvezli také brožuru Výuka chemie, jejíž vydání podpořila Nadace Unipetrol,"doplňujeTomáš Herink.   

Unipetrol je již 18 let také strategickým partnerem Vysoké školy chemicko-technologické v Praze. Vrcholem této spolupráce bylo v roce 2015 založení Univerzitního centra VŠCHT Praha - Unipetrol přímo ve výrobním areálu Záluží u Litvínova. Studenti již během svých studií poznají, jak to ve výrobním areálu funguje a snadno si propojí teorii s praxí."Řada z nich se již během studia podílí na výzkumných aktivitách naší společnosti a po ukončení studia tak snáze nacházejí vhodnou pracovní pozici," vysvětlujeMichał Chmiel, personální ředitel skupiny Unipetrol.

Unipetrol - studenti 2

Ve výrobním areálu Chempark Záluží u Litvínova pracuje více než polovina všech zaměstnanců skupiny Unipetrol, proto je zde spolupráce se středními a základními školami nejintenzívnější. Ze středních škol má Unipetrol dlouhodobě nejužší spolupráci se Střední školou Educhem v Meziboří a litvínovskou Schola Humanitas. Studenti těchto škol mohou získat stipendia, povinnou dvoutýdenní praxi ve výrobním areálu a přes léto si mohou vydělat peníze na brigádě. Nejenom tyto partnerské školy, ale i ostatní mohou využít nabídky na exkurzi po výrobním areálu, které zajišťuje převážně Unipetrol výzkumně-vzdělávací centrum (UniCRE). "Snažíme se vždy o provázanost a komplexitu. Naše výrobní areály v Záluží u Litvínova, Kralupech nad Vltavou a Neratovicích za posledních 10 měsíců navštívilo během exkurzí více než tisíc studentů. Studenty vždy nejvíce zajímá možnost studia, uplatnění v Unipetrolu, ale také platové ohodnocení," přibližujeMichał Chmiel.

Spolana Neratovice, další společnost spadající do skupiny Unipetrol, kromě standardních školních exkurzí do výrobního areálu, zajišťování praxí a brigád pro studenty, letos uspořádala druhý ročník zábavné naučně-chemické soutěže nazvané Výzva pro chemika. Tříkolové soutěže určené pro žáky 8. a 9. tříd základních škol na Mělnicku a Kladensku se zúčastnilo 17 pětičlenných týmů z 11 škol. Týmy v soutěži plnily praktické chemické úkoly, ale i odpovídaly na kvízové otázky z chemie a blízkých oborů. Více informací je k dispozici na webových stránkách www.vyzvaprochemika.cz

Unipetrol - studenti 3

Unipetrol podporuje vzdělávání také prostřednictvím své nadace. Ta podporuje základní a střední školy a středoškolské a vysokoškolské studenty a pedagogy. V uplynulém školním roce rozdělila v rámci stipendia mezi 48 středoškolských a vysokoškolských studentů přírodovědných a technických oborů celkem 1,8 milionu Kč. V grantovém programu na podporu vzdělávací a vědecké činnosti středních a základních škol rozdělila 2,8 milionu Kč osmnácti školám z celé republiky.

Nadace také popularizuje chemii mezi žáky základních škol během série naučně-zábavných programů nazvaných Báječný den s chemií, kterých se v uplynulém školním roce zúčastnilo 2 200dětí. Dále podporuje pojízdnou chemicko-fyzikální laboratoř, která pod názvem EDUbus navštěvuje školy a pořádá experimentální hodiny na míru pro žáky i učitele. V minulém školním roce ji navštívilo během roadshow 2 000 žáků. Více informací o poslání Nadace Unipetrol a jednotlivých programech je k dispozici na internetových stránkách www.nadaceunipetrol.cz

TZ Unipetrol

Diskuse

  Přidat nový komentář

  Petrol Magazín

  Aktuální vydání2020/03 Téma číslaNejen na čerpací stanice se vrací život
  Aktuální číslo

  Přihlašte se k odběru novinek

  Reklama

  • Uniti 2021 4
  • CardManager

  PETROLsummit 19

  31. 10. 2019

  Hotel Olympik - Sokolovská 615/138
  Praha 8

  Přihlásit se

  PETROLawards

  13. ročník

  prestižní profesní
  celooborové soutěže

  Více informací