Výhody vnitřního trhu platí už 30 let.

Konference 30 let

V rámci českého předsednictví uspořádalo Ministerstvo průmyslu a obchodu ve spolupráci s Evropskou komisí konferenci k 30. výročí vnitřního trhu. Vystupující diskutovali zejména o budoucí perspektivě jednotného trhu v kontextu současných krizí a také o tom, jak mohou malé a střední podniky z vnitřního trhu nejvíce těžit. Konference se zúčastnili také komisař pro vnitřní trh Thierry Breton a předsedkyně výboru Evropského parlamentu pro vnitřní trh Anna Cavazzini.

"Je to právě jednotný trh, díky kterému jsou naše životy jednodušší, bohatší a výrazně rozmanitější. Je mi ctí, že můžeme jeho 30. výročí oslavit přímo na půdě našeho ministerstva,"říkáministr průmyslu a obchodu Jozef Síkelaa dodává:"Moc rád bych poděkoval za podporu komisaři pro vnitřní trh Thierry Bretonovi, který nás přijel osobně navštívit a který pochválil práci celého týmu českého předsednictví."Podle Bretona se vnitřní trh dynamicky vyvíjí a je třeba brát ohled na současné výzvy a následky krizí, na které je třeba efektivně a včasně reagovat na unijní úrovni.

"Hlavní prioritou by měl být boj s klimatickou změnou a přeměna ekonomiky na cirkulární, která zohledňuje ochranu životního prostředí; dalším cílem Unie by mělo být dosažení plné digitalizace a zelené tranzice,"zmínila ve svém vystoupeníeuroposlankyně Anna Cavazzini.

Mezi hlavní diskutovaná témata patřila budoucnost vnitřního trhu a vytváření přívětivého prostředí pro malé a střední podnikatele."Budoucnost jednotného trhu je zejména v jeho modernizaci a přizpůsobení digitálnímu prostředí, ve kterém žijeme. Naším cílem je odstranění legislativních návrhů, které mají negativní dopad hlavně na malé a střední podniky,"říkázmocněnec pro české předsednictví a viceprezident Hospodářské komory ČR Tomáš Prouza.

K vytvoření vhodného podnikatelského prostředí je třeba snížit konkrétní překážky, na které mohou firmy narazit."K jejich odstranění přispívají již existující mechanismy jako je platforma pro prosazování pravidel na vnitřním trhu (SMET), která se aktuálně soustředí na odstraňování bariér v oblasti poskytování služeb, dále integrovaná služba pro podnikatele, která slučuje poradenské sítě Jednotných kontaktních míst (JKM), služby pro mimosoudní řešení sporů a problémů při jednání s úřady SOLVIT a Kontaktní místo pro výrobky (PROCOP). Tyto služby občanům a podnikatelům usnadňují pohyb a práci na vnitřním trhu,"říkáředitel pro evropské záležitosti a vnitřní trh Martin Bednář.

Autor: Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky, Zdroj: Tisková zpráva

Diskuse

Petrol Magazín

Aktuální vydání2023/05 Téma číslaNeruská ropa
Aktuální číslo

Přihlašte se k odběru novinek