Vývoj spotřeby pohonných hmot v ČR v 1. čtvrtletí roku 2020

V březnu došlo k výraznému poklesu poptávky po automobilových benzínech o 19 %,(mezi roční index 81 %). Průměrná denní spotřeba benzinů v březnu 2020 byla jen 4,5mil. litrů, proti průměrné denní spotřebě za rok 2019, která byla 5,6 mil. litrů klesla v březnu denně o 1,2 mil. litrů. U motorové nafty za březen klesla poptávka o 11 % (meziroční index 89 %). Průměrná denní spotřeba nafty v březnu byla jen 14,4 mil. litrů, proti průměrné denní spotřebě v roce 2019 16,4 mil. litrů se snížila o 2mil.litrů denně.

AUTOMOBILOVÉ BENZINY

Celkový objem dodávek automobilových benzinů na trh ČRza 1. čtvrtletí roku 2020 dosáhl334 tis.tun (tj. 445 mil. litrů).Proti stejnému období roku 2019358 tis. tun tj. 477 mil.litrů)vykázal pokles o 7%  (index 93%). Hlavní důvodem poklesu poptávky bylo vyhlášení nouzového stavu s cílem zabránit šíření koronaviru a s tím úzce související přijímaná opatření s negativním dopadem do ekonomiky a tedy i spotřeby pohonných hmot. I když došlo od poloviny ledna k výraznému snížení cen pohonných hmot o více jak 6 Kč za litr byl tento cenový pozitivní faktor zcela eliminován jiným závažným faktorem, a to nouzovým stavem a v jeho důsledcích poklesem výkonnosti ekonomiky. Především pak je nutné zdůraznit ty rozhodující vlivy jako byl omezen volný pohyb osob, prakticky zastavena v březnu i dubnu domácí rekreační turistika, omezena některá průmyslová odvětví (např. výroba osobních automobilů), osobní veřejná doprava a částečně i nákladní doprava.  V příhraničních regionech z důvodů uzavření hranic docházelo často k vyšším propadům prodejů pohonných hmot u čerpacích stanic o více jak 60 %.  Některé tyto stanice pak byly uzavřeny.

*) V březnu roku 2020 byla spotřeba automobilových benzinů v ČR jen 139 mil. litrů v roce 2019 pak dosáhla  březnová spotřeba 172 mil. litrů tj. o 33 mil. litrů více než letos . Pokles tak činil  20 % . Dokonce i v lednu letošního roku byla vyšší spotřeba autobenzinu (151 mil.litrů ) než v březnu (139 mil. litrů ).

**) Byly regiony kde z důvodů nízké poptávky po pohonných hmotách ale také uzavření restauračních zařízení na ČS docházelo k částečnému omezení zkrácením prodejní doby nebo i dočasnému uzavření stanic. I přes přijatá hygienická opatření byly i případy karantény nebo nemoci u obsluhujícího personálu na čerpacích stanicích. Vysokou odbornou profesionální znalost obsluhy pak bylo velmi těžké rychle nahradit.    K uzavírání docházelo především v příhraničních oblastech, v menších obcích s nízkou mobilitou. Výpadek hotovosti vedle propadu prodeje pohonných hmot způsobil i propad tržeb za zboží a služby z prodejen a i z uzavřených restaurací.  

Potvrdilo se, vývoj jeho spotřeby se otočil především v důsledku poklesu výkonnosti ekonomiky. Zhruba ze 40 % HDP ovlivňuje růst výdajů domácností na dopravu. Lidé necestovali v rámci individuální motorizace a to jak turistické tak do zaměstnání v řadě odvětví. Služební cesty podnikových flotil byly také výrazně omezeny.  Příhraniční styk, který často sloužil k nákupům levnějších pohonných hmot v ČR (zejména oproti SRN, Rakouska Slovenska) se zastavil.

MOTOROVÁ NAFTA

Celkový objem dodávek motorové nafty na trh ČRdosáhl za 1. čtvrtletí roku 20201122 tis. tun (tj. 1,336 mld. litrů). Proti stejnému období roku 2019 (1154 tis. tun tj. 1,374mld. litrů) klesla  meziročně spotřeba o 3 % (index 97 %).

Pokles spotřeby nafty byl oproti benzinům nižší především z důvodů mezinárodní kamionové dopravy a veřejné nákladní tuzemské dopravy pro zajištění zásobování trhu důležitými komoditami . Také integrovaný záchranný systém především pak úkoly hasičů armády při zajištˇování ochranných pomůcek a dezinfekčních prostředků a dalších úkolů v souvislosti s nouzovým stavem. Vývoj v poklesu spotřeby nafty pak je ovlivněn poklesem ekonomiky.  Vývoj ukazatele HDP má 80 % vliv na spotřebu nafty. Ta v březnu byla citelně ovlivněna poklesem přepravních výkonů v důsledku řady omezení v průmyslové výrobě, stavebnictví a dalších odvětvích náročných na spotřebu nafty. V individuální dopravě s dieselovým pohonem se také projevil nouzový stav a omezený pohyb osob.

***)Za březen roku 2020 dosáhla spotřeba nafty 446 mil.litrů tj. proti březnu roku 2019  501 mil .litrů pokles o 11% (index 89%). I v únoru 2020 byla spotřeba nafty vyšší (451mil. litrů) než v březnu (446mil. litrů).

S ohledem na uvedenou kvantifikaci za březen kdy nouzový stav byl od 13. března tak pokračování nouzového stavu i po celý duben budou ještě působit faktory  s negativními dopady do ekonomiky, především pak omezení dopravy, omezení některých výrob  a omezení pohybu osob .Očekávám, že další vývoj spotřeby automobilových benzinu za duben bude v porovnání s dubnem r. 2019 o 25% nižší a u nafty o 15% nižší.Výraznější zlepšení ve spotřebě pohonných hmot očekávám až ve 4.čtvrtletí.  Současná situace a postupné uvolňování restrikcí povede k návratu do lepší kondice ekonomiky v ČR i dalších zemích   to   bude postupně zvyšovat spotřebu nafty, benzinů i leteckých paliv. Současná nízká cena pohonných hmot bude poptávku podporovat.   I nadále se ovšem bez pohonných hmot neobejdeme jsou stále strategickou komoditou   proto i v dnešní době je prioritou potvrzení dostatku zdrojů a plynulé zásobování celého trhu ČR.

Autor: Václav Loula, Zdroj: TZ ČAPPO

Diskuse

Petrol Magazín

Aktuální vydání2020/04 Téma číslaNáš časopis slaví kulaté výročí
Aktuální číslo

Přihlašte se k odběru novinek