Význam logistiky pro výrobce i prodejce pohonných hmot

17. 6. 2019

"Český trh je díky spolupráci Unipetrolu s mateřskou skupinou PKN Orlen bezpečnější," říká Maciej Libiszewski, člen představenstva skupiny Unipetrol zodpovědný za řízení velkoobchodního prodeje a logistiky, s kterým jsme si mimo jiné povídali o roli logistiky ve skupině Unipetrol, modernizaci vozového parku a logistické infrastruktury, ale také třeba o rozdílech v mentalitě a firemních kulturách v Evropě a Asii.

Unipetrol

Logistika je nedílnou součástí výrobního řetězce každé produkční firmy. Co obnáší pojem logistika ve skupině Unipetrol?

Jsme největší chemickou skupinou v České republice a jediným výrobcem pohonných hmot. Do naší skupiny patří šest výrobních závodů včetně dvou rafinérií. Takže si dokážete představit, jak důležité pro nás i celou Českou republiku logistické procesy jsou a jak zásadní je jejich bezproblémové fungování. Distribuci paliva a ostatních chemických produktů v rámci Česka a příhraničí sousedních států zajišťujeme pomocí dvou dceřiných firem. Železniční transport realizujeme přes společnost Unipetrol Doprava a silniční distribuci přes společnost Petrotrans. Obě patří svým významem a přepraveným objemem mezi největší přepravce pohonných hmot v Česku. Petrotrans je v silniční dopravě pohonných hmot vůbec největším.

Realizovali jste v poslední době v oblasti logistiky nějakou významnou inovaci?

V rafinérské oblasti jsme nedávno dokončili modernizaci a rozšíření skladového a distribučního terminálu v pardubické společnosti Paramo. Investice ve výši bezmála 100 milionů korun zefektivní distribuci paliv pro oblast východních Čech a Moravy. Změn se dočkaly nejen jednotlivé terminály, ale rovněž tankoviště paliv a jeho řídicí systém. Navýšili jsme kapacitu skladů, zrekonstruovali systém propojení paroplynových prostorů nádrží a zmodernizovali řídicí systémy jednotlivých technologických celků.

Čeho se změny dotknou nejvíce?

Díky instalaci nového stáčecího místa na bývalém tankovišti tmavých paliv jsme mohli zvýšit objem vyčerpávaných železničních vozů dodávajících benzín. Inovovanou část terminálu paliv jsme propojili novým potrubním systémem se stávajícím zařízením. Sklad je již od roku 2015 propojen produktovodem s distribuční sítí paliv, která umožňuje přímé čerpání z rafinérie v Litvínově. Nově instalovaná zařízení pro vyčerpávání železničních vozů zvýší významně flexibilitu naskladňování paliv. Modernizujeme také silniční distribuční terminál v rafinérii v Kralupech nad Vltavou a železniční terminál v rafinérii Litvínov.

Modernizací prochází také vozový park společnosti Unipetrol Doprava. V posledních letech jsme do této oblasti mohutně investovali.

Obnova vozového parku byla součástí naší dvouleté strategie, během níž jsme v celé skupině mohutně investovali do modernizace a rozvoje výroby, distribuce a maloobchodu. Novinkou ve vozovém parku Unipetrolu Doprava jsou čtyři dieselové lokomotivy EffiLiner 1600, kterým se v železniční hantýrce říká Bizony, a tři elektrické modulární lokomotivy Vectron. Ty jsou díky svému vybavení v oblasti zabezpečovacích systémů schopny přeshraničního provozu na území Česka, Polska, Slovenska, Německa a Rakouska. V oblasti železniční dopravy však neinvestujeme pouze do vozového parku, ale rovněž do související infrastruktury. Modernizací prošla například čisticí a pařicí stanice v železničním depu v rafinérii Litvínov.

Dotýká se modernizace také silniční přepravy?

Modernizaci provádíme i v oblasti silniční dopravy - vloni jsme pořídili desítky nových cisternových návěsů Willig a zrovna nyní přebíráme desítky nových tahačů značky Volvo, které nepochybně také přispějí ke zkvalitnění našich služeb. Cisterny Petrotransu nabírají produkty na terminálech v Kralupech nad Vltavou, Litvínově, Třemošné, Cerekvici nad Bystřicí, Loukově u Kroměříže a Střelici u Brna. Dopravně pokrýváme území celé České republiky a také příhraniční oblasti v Německu, Rakousku a na Slovensku. Celkově naše kamiony najezdí za rok přibližně devět milionů kilometrů a přepraví více než 1,4 milionů krychlových metrů paliv.

Jak jsou v oblasti logistiky zajišťovány synergie s mateřskou skupinou PKN Orlen?

Ze spolupráce s mateřskou skupinou těžíme například při zajišťování energetické bezpečnosti České republiky, což je jedna ze strategických priorit na úrovni české vlády. Pokud by z jakéhokoli důvodu nastalo riziko nedostatku pohonných hmot na českém trhu, je PKN Orlen připraven mimořádnými dodávkami případné výkyvy v dodávkách vyrovnat. Český trh je tak díky spolupráci Unipetrolu s mateřskou skupinou PKN Orlen stabilnější a bezpečnější.

Mezi vaše odpovědnosti patří také velkoobchodní aktivity Unipetrolu. Co zajímavého se děje v této oblasti?

Obchodně velmi zajímavou a svým způsobem exkluzivní obchodní komoditou je letecký benzín, který od června loňského roku vyrábíme nejen v rafinérii v Kralupech nad Vltavou, ale také v litvínovské rafinérii. Otevřením výroby leteckého benzinu v Litvínově jsme své výrobní kapacity pro letecké palivo zvýšili o desítky procent. Jako jediný subjekt v České republice vyrábíme vysoce kvalitní letecké palivo JET A-1, které ve spolupráci s mateřskou skupinou PKN Orlen dodáváme od dubna 2017 na pražské Letiště Václava Havla. Tento produkt dodáváme rovněž Správě státních hmotných rezerv. Na dlouhodobé bázi budujeme a udržujeme vztahy také s našimi zákazníky a partnery v petrochemické oblasti, což je samozřejmě typickým znakem celého chemického průmyslu. Logickou součástí těchto aktivit je také činnost zástupců Unipetrolu ve Svazu chemického průmyslu.

Ve kterých zemích jste obchodně aktivní a jak v na těchto teritoriích organizujete svoji prodejní činnost?

Prostřednictvím zahraničních afilací Unipetrolu obsluhujeme zákazníky v dalších zemích, mimo území České republiky. V německy mluvících zemích - tedy v Německu, Rakousku a Švýcarsku - své obchodní aktivity a prodej petrochemických produktů realizujeme prostřednictvím společnosti Unipetrol Deutschland se sídlem v hesenském Langenu. Maďarský trh pak obsluhujeme prostřednictvím společnosti Unipetrol Hungary se sídlem v Budaörs, městě, které se nachází nedaleko Budapešti. Aktivní jsme i na trhu našich východních sousedů, kde je společnost Unipetrol Slovensko sídlící v Bratislavě z hlediska prodaného množství dokonce druhým nejsilnějším lokálním distributorem paliv a maziv. Přibližně 98 % prodeje společnosti tvoří motorová nafta a automobilové benzíny, zbytek představuje prodej LPG, asfaltů a ostatních rafinérských produktů. Díky zmíněným třem zahraničním afilacím jsme schopni produkty skupiny Unipetrol efektivně nabízet a distribuovat de facto v celé Střední Evropě a na významných trzích západní Evropy. Společnost Unipetrol Deutschland na německy mluvících trzích nabízí a prodává také výroby firem patřících do mateřské skupiny PKN Orlen - například společnosti Anwil či Orlen Oil.

V průběhu své manažerské kariéry jste byl členem vedení řady evropských firem. Kolika jazyky vlastně mluvíte a jaké jsou vaše zkušenosti s prolínáním různých firemních a národnostních kultur? 

Pracoval jsem v představenstvech dvanácti různých firem s působností v České republice, Polsku, na Slovensku, v Maďarsku, Itálii a Nizozemsku. Ve většině z nich jsem byl zodpovědný za logistiku, v některých také za velkoobchodní aktivity na území států střední Evropy, Německa, Rakouska a Francie, ale rovněž pro východní trhy, tedy Rusko, Kazachstán, Bělorusko a Čínu. Vždy jsem se snažil mluvit jazykem země, v níž jsem působil, ale obecně lze říci, že na východě se domluvíte většinou rusky a na západě anglicky, německy či francouzsky. S národnostními a firemními specifiky se samozřejmě setkáme všude, ale v rámci Evropy nejsou zdaleka tak výrazná ve srovnání s odlišnostmi čínské mentality. Čína, lidé v ní a firemní kultura čínských firem, to je úplně jiný svět, řízený zcela odlišnými pravidly. Číňané mají velmi dobrou paměť, a proto si velmi dlouho pamatují naše dobré, ale i špatné činy. Právě proto se ty špatné nevyplácejí.

Autor: Unipetrol, Zdroj: PR

Diskuse

  Přidat nový komentář

  Petrol Magazín

  Aktuální vydání2020/04 Téma číslaNáš časopis slaví kulaté výročí
  Aktuální číslo

  Přihlašte se k odběru novinek

  Reklama

  • CardManager

  PETROLawards

  14. ročník

  prestižní profesní
  celooborové soutěže

  Více informací