Výrazné meziroční zlepšení

12. 7. 2019

Každé léto se tradičně vyskytují problémy s prodejem zdravotně závadných potravin, což pramení z nedodržování hygienických předpisů. Nejinak je tomu u čerpacích stanic, zjistily kontroly Státní zemědělské a potravinářské inspekce (SZPI) zaměřené právě na dodržování hygieny a správné označování potravin. Co inspektoři zjistili?

ČOI

"SZPI uskutečnila v roce 2018 celkem 697 kontrol na čerpacích stanicích, z toho 91 bylo se zjištěním porušení právních předpisů, v roce 2019 se jednalo o 234 kontrol a z toho 21 kontrol bylo se zjištěním porušení právních předpisů," uvedl mluvčí SZPI Pavel Kopřiva.

Nejčastějším důvodem nevyhovujícího zjištění byl podle Kopřivy problém s označováním potravin, dále s úklidem, hygienou a systémem HACCP (nastavení systému kritických bodů při nakládání s potravinami).

Pět nejčastějších typů pochybení, které zjistili inspektoři SZPI na čerpacích stanicích za roky 2018 a 2019:

Skupina právních předpisů

2018

2019

Hygiena

85

15

Nedodržení spotřebních lhůt

77

18

Základní povinnosti PPP

68

12

Označování potravin

52

8

Bezpečnost potravin

18

10

Ošizené nápojové automaty

Čerpací stanice ve zvýšené míře umisťují do svých prostor automaty na přípravu teplých nápojů. U tohoto segmentu SZPI pravidelně zjišťuje klamání spotřebitele u nápojů označených čokoláda (složení směsi neodpovídá názvu čokoláda) a klamání uvedením názvu smetana nebo mléko.

Nejzávažnější porušení předpisů SZPI zjistila u složení nápojů, respektive jejich označení na automatech. Provozovatelé nejčastěji klamavě označovali instantní teplé nápoje názvem "čokoláda", aniž by použili odpovídající suroviny. K přípravě nápoje s označením čokoláda legislativa vyžaduje použití směsí s obsahem kakaového prášku minimálně 25%. U 34 ze 47 kontrolovaných osob přitom inspektoři zjistili používání směsí s mnohem nižším než požadovaným obsahem kakaového prášku, ve většině případů se obsah kakaa ve směsi pohyboval od 6 do 15%. Podobná zjištění inspektoři konstatovali i u označení příměsí nápojů - "mléko", nebo "s mlékem". Zde kontrola obsahu směsí prokázala, že ve většině případů provozovatelé použili namísto deklarovaného mléka instantní náhrady s mléčnými bílkovinami, laktózou apod. Více než dvě třetiny kontrolovaných osob tak porušily právní předpisy tím, že poskytovaly o nápojích zavádějící informace. Kakaový prášek a mléko přitom patří k základním a nákladným složkám tohoto druhu nápojů.

Dále inspektoři prověřili vyznačení alergenních látek, čistotu automatů, nastavení systému sanitace a používání materiálů vhodných pro styk s potravinou. Celkem šest provozovatelů nemělo alergenní látky vyznačeny vůbec, u dvanácti provozovatelů SZPI zjistila vyznačení alergenů s nedostatky. V ostatních uvedených parametrech byl výsledek kontrol vyhovující.

Inspekce nařídila přeznačení všech neodpovídajícím způsobem nabízených nápojů a s předmětnými provozovateli zahájí správní řízení o uložení sankce. Vzhledem k neuspokojivé situaci v daném segmentu bude SZPI v kontrolách průběžně pokračovat.

Registrace tabákových výrobků

Prodejců na čerpacích stanicích se rovněž týká nově účinné nařízení o sledovatelnosti tabákových výrobků.

Státní zemědělská a potravinářská inspekce (SZPI) opakovaně upozorňuje maloobchodní prodejce cigaret a tabáku určeného k ručnímu balení cigaret, že od 20. 5. 2019 jim vznikla registrační povinnost pro účely sledovatelnosti tabákových výrobků. Proces registrace lze zdarma uskutečnit prostřednictvím online formuláře Státní tiskárny cenin.

Kontrolou dodržování této povinnosti je zákonem pověřena SZPI. Za účelem usnadnění komunikace pro dotyčné prodejce tabákových výrobků SZPI zřídila dedikovanou emailovou adresu TTT@szpi.gov.cz, kam se mohou provozovatelé obracet s dotazy souvisejícími s nově vzniklými povinnostmi. SZPI dále doporučuje provozovatelům seznámit se s informacemi na webu SZPI v sekci Sledovatelnost tabákových výrobků zřízené v dubnu 2018. Veškeré pro prodejce podstatné informace SZPI dále shrnula v tiskové zprávě z 8. 2. 2019.

Distributor a prodejce tabákových výrobků, který neprovede uvedenou registraci, nebude moci nabízet cigarety a tabák k ručnímu balení cigaret vyrobené nebo dovezené do EU po 20. 5. 2019. Prodejci mohou doprodat zásoby cigaret a tabáku k ručnímu balení cigaret vyrobené nebo dovezené do EU před 20. 5. 2019 - a tedy ještě neoznačené jedinečným identifikátorem -  do jednoho roku, tedy do 20. 5. 2020.

Přehled uzavřených čerpacích stanic pro závažná porušení hygienických předpisů (všechny už jsou opět v provozu) najdete na stránkách www.potravinynapranyri.cz.

Autor: Alena Adámková, Zdroj: Alena Adámková, PETROLmagazín

Diskuse

  Přidat nový komentář

  Petrol Magazín

  Aktuální vydání2020/04 Téma číslaNáš časopis slaví kulaté výročí
  Aktuální číslo

  Přihlašte se k odběru novinek

  Reklama

  • CardManager

  PETROLawards

  14. ročník

  prestižní profesní
  celooborové soutěže

  Více informací