Největší prohřešky? Špatná hygiena

Nevhodně skladované potraviny, prach, špína, plísně, nečistoty v zázemí, ale i na podlahách a na regálech. Takové byly hlavní závady, které letos zjistila při kontrolách čerpacích stanic Státní zemědělská a potravinářská inspekce (SZPI).

 "Od 1. 1. 2019 k dnešnímu dni registrují inspektoři SZPI v provozovnách čerpacích stanic celkem 537 kontrolních vstupů. Z tohoto počtu bylo 56 kontrol nevyhovujících," uvedl Radoslav Pospíchal, referent mediální komunikace SZPI.
Při kontrole čerpacích stanic se inspektoři SZPI pochopitelně také zaměřují na kontrolu potravin a jejich spotřebních lhůt. Kontrola může probíhat jak na prodejní ploše, tak i v zázemí. "V rámci kontroly sledovatelnosti potravin se zjišťuje schopnost kontrolované osoby identifikovat dodavatele vybraných surovin. Inspektorům jsou v tomto případě předloženy nabývací doklady, faktury apod.," popisuje metodiku Pospíchal.

Nesprávné značení potravin

Dalším ze sledovaných znaků je správné označování potravin. Inspektoři se nejčastěji setkávají se špatně nebo nedostatečně označenými nebalenými potravinami. U pečiva často chybí informace, že se jedná o rozmrazený polotovar nebo nejsou uvedeny informace o alergenních látkách. Pokud jde o zjištění specificky u potravin, nesprávně nebo nedostatečně označené potraviny byly ve 23 případech.

Např. u párků v rohlíku a hot dogu byly shledány nedostatky v neuvedení alergenů. Pokud jde například o potraviny odebrané k laboratorní analýze, odebrány byly u čerpacích stanic 3 sendviče, které byly v pořádku. Inspektoři také kontrolují bezpečnost potravin - zda výrobek nezapáchá, neobsahuje plísně apod.  Ve většině případů je důvodem k nevyhovění hygienický stav provozovny.

Kromě výše zmíněných nedostatků k dalším prohřeškům podle něj patřilo neudržování mrazicího či chladicího zařízení  v čistotě. "V případě závažných pochybení, jako je např. přítomnost myšího trusu, živých hlodavců nebo hmyzu, netekoucí voda, nefunkční toalety, byla provozovna nebo její část uzavřena a vyvěšena na www.potravinynapranyri.cz.

Nápojové automaty klamou

Čerpací stanice ve zvýšené míře umisťují do svých prostor automaty na přípravu teplých nápojů. U tohoto segmentu SZPI pravidelně zjišťuje klamání spotřebitele u nápojů označených čokoláda (složení směsi neodpovídá názvu čokoláda) a klamání uvedením názvu smetana nebo mléko.

Nejzávažnější porušení předpisů SZPI zjistila u složení nápojů, respektive jejich označení na automatech. Provozovatelé nejčastěji klamavě označovali instantní teplé nápoje názvem "čokoláda", aniž použili odpovídající suroviny. K přípravě nápoje s označením čokoláda legislativa vyžaduje použití směsí s obsahem kakaového prášku minimálně 25 %. U 34 ze 47 kontrolovaných osob přitom inspektoři zjistili používání směsí s mnohem nižším než požadovaným obsahem kakaového prášku, ve většině případů se obsah kakaa ve směsi pohyboval od 6 do 15 %.

Podobná zjištění inspektoři konstatovali i u označení příměsí nápojů - "mléko" nebo "s mlékem". Zde kontrola obsahu směsí prokázala, že ve většině případů provozovatelé použili namísto deklarovaného mléka instantní náhrady s mléčnými bílkovinami, laktózou apod. Více než dvě třetiny kontrolovaných osob tak porušily právní předpisy tím, že poskytovaly o nápojích zavádějící informace. Kakaový prášek a mléko přitom patří k základním a nákladným složkám tohoto druhu nápojů.

Dále inspektoři prověřili vyznačení alergenních látek, čistotu automatů, nastavení systému sanitace a používání materiálů vhodných pro styk s potravinou. Celkem šest provozovatelů nemělo alergenní látky vyznačeny vůbec, u dvanácti provozovatelů SZPI zjistila vyznačení alergenů s nedostatky. V ostatních uvedených parametrech byl výsledek kontrol vyhovující.

Inspekce nařídila přeznačení všech neodpovídajícím způsobem nabízených nápojů a s předmětnými provozovateli zahájí správní řízení o uložení sankce. Vzhledem k neuspokojivé situaci v daném segmentu bude SZPI v kontrolách průběžně pokračovat.

Příklady prohřešků u čerpacích stanic, zjištěných u čerpacích stanic od ledna 2015 do května 2019

Uzavřené čerpací stanice

 

Čerpací stanice

Místo

Závada

Dušan Olah

Masarykova třída 1208, 415 01 Teplice

Výskyt myšího trusu, nečistoty na podlaze, nečistoty na regálech či zařízeních

Eurobit

Pražská 2608/7, 350 02 Cheb

Výskyt hmyzích škůdců, nečistoty na podlaze

Radek Plýhal

Mladoboleslavská 3561, 276 01 Mělník

Výskyt myšího trusu, provozovna nezabezpečená před pronikáním škůdců, výskyt plísní na provozovně, výrazně zanedbaný úklid, riziko kontaminace potravin z důvodu nevyhovujících prostor, nevhodně skladované potraviny

Natálie Bímová

Klenčí pod Čerchovem 341, 345 34 Klenčí pod Čerchovem

Výskyt myšího trusu, potraviny poškozené škůdci, výrazně zanedbaný úklid, riziko kontaminace potravin z důvodu nevyhovujících prostor

 

Autor: Alena Adámková, Zdroj: PETROLmagazín

Diskuse

Petrol Magazín

Aktuální vydání2020/05 Téma číslaUnikátní mycí linka na vojenskou techniku
Aktuální číslo

Přihlašte se k odběru novinek