Na počátku byla zajímavá myšlenka

Na počátku byl nápad majitele společnosti Ing. Stříbrského vybudovat něco, co na trhu chybí: vytvořit službu a oslovit tak odbornou veřejnost petrolejářského trhu komplexně. Hovořit nezávislým jazykem jak pumpařů, obchodních partnerů, tak i velkých korporací. Být jejich velkým pomocníkem a komunikovat jejich služby.

PETROLmagazín

Redakce tehdy čítala 2 členy, ředitele a sekretářku, postupně se začínalo spolupracovat i s externisty. První 3 vydání vyšla v r. 2000 o 30 stranách, v roce 2001-2003 to bylo již 6 vydání o 60 stranách.

Od léta roku 2004 nastupuji do firmy jako asistentka. Ovšem se svou patnáctiletou praxí v redakci a managementu v soukromém vydavatelství jsem se snažila přicházet s různými náměty a inovacemi zejména v redakční činnosti, a zúročit tak své bohaté zkušenosti. Hned v roce 2005 měníme grafické studio, podobu titulní stránky časopisu, zavádíme pravidelné rubriky čísla. Vzniká projekt Petrol Partner, celoroční spolupráce připravená přímo na míru klientům. Připravujeme společnou expozici s klienty PETROL magazínu pro veletrhy Autotec 2006 a 2008. Další ročníky bohužel Brněnské veletrhy společně s jinými výstavami v roce 2010 ruší.

V r. 2011 inovujeme logo firmy, titulní stránku a časopis se rozšiřuje na 80 stran, získává podobu luxusnějšího média v nové vazbě a na křídovém papíře. Od počátku svého působení ve společnosti se osobně účastním všech reportáží a většiny rozhovorů pro časopis, komunikuji s menšími klienty, ale později přebírám i velké firmy a společnosti. Získávám i další nové klienty z oboru a firmě se začíná dařit. V redakci vzniká myšlenka společné výstavy našich klientů, prezentací, společenského večera a soutěže v našem oboru - tak vzniká v r. 2007 první PETROLsummit. První ročník je uskutečněný s expozicemi firem, dvěma konferencemi souběžně a společenským večerem. Večery se zábavnými tématy byly příjemným osvěžením náročného celodenního pracovního programu.

V listopadu roku 2011 přebírám post ředitelky a stojím před vážným rozhodnutím. V této těžké době ekonomické krize, zejména pro média, pokračovat a udržet časopis a začít prakticky od začátku. Chybí nový šéfredaktor, redakční tým a klienti čekají na redakční ediční plán pro příští ročník. To vše za podstatného snížení rozpočtu. Vytvářím nový pracovní kolektiv s novými externími redaktory. Konečně také připravujeme moderní webové stránky odpovídající trendu mediálních webů. V r. 2012 pořádáme Petrol summit již bez výstavních expozic, pouze jako konferenci s vyhlášením soutěže PETROLawards. Začíná ekonomická krize, která se dotýká našich klientů i celého mediálního trhu. Mnohé redakce ukončují svou činnost, malá vydavatelství pohlcují zahraniční, snižují počty zaměstnanců. Před tiskovými médii se více prosazují a někde i upřednostňují webová. Vždy jsem věřila, že odborný časopis na pevných základech a se silnou klientskou podporou, kvalitním vedením a spolehlivými autory i tuto krizi ustojí. Díky zásadním ekonomickým úsporám jsme tuto krizi zvládli. I v této napjaté době vznikají konkurenční časopisy našemu PETROLmagazínu podobné, nikdy se ovšem nepřiblíží jeho kvalitě a klientskému zájmu a brzy končí.                                                                       

S novým týmem, se kterým se nám podařilo vytvořit kvalitní odbornou náplň časopisu, skvělou grafiku a samozřejmě si udržet podporu našich významných klientů bych měla být spokojená. Vždy ovšem záleží, jak se bude dařit našim klientům, jejich zakázkám i zájmu o publikování jejich činnosti, to vše se pak odráží i v našem časopise.

V letošním roce se nás jako všech ostatních dotýká coronovirová krize. Někteří klienti ruší či posunují své objednávky, jiní zavádějí striktní úsporná opatření. Ovšem jsou i firmy, které bez problému vyrábějí, či dokonce nestíhají výrobu. Tato krize se nás dotýká samozřejmě také a zejména navzdory omezeným finančním možnostem si přejeme udržet kvalitní medium a zachovat jeho vysoký standard jak obsahový, tak i vizuální.                                         

Osobně věřím, že i tuto krizi ustojíme a pojedeme dál!

Václav Loula, tiskový mluvčí ČAPPO a odborný garant PETROLmagazínu

V této pro petrolejářské společnosti náročném období splnit cíle a zajistit oboru budoucnost i po roce 2040 je na stole i důležitá otázka komunikace směrem k politikům, tvůrcům legislativy, k automobilovému průmyslu a jeho požadavkům na energie pohonu jak spalovacích motorů, tak alternativ. Důležitá bude i komunikace směrem k vlastním zaměstnancům v oboru, ale i k široké veřejnosti, tedy našim zákazníkům.

K tomu nám v České republice již 20 let pomáhá časopis PETROLmagazín a společnost PETROLmedia. Každé jubileum znamená u všech slušných lidí, a to doufám, že petrolejáři jsou, poděkovat, popřát hodně dalších úspěchů a zamyslet se i nad budoucností.

Již více než 20 let pravidelně otvírám ve dvouměsíčních periodách časopis Petrol a vždy s velkým zájmem čtu nejen palivářskou část, která je popisována a hodnocena z mnoha úhlů pohledu, ale i novinky v oblasti shopů, různé gastro projekty, nové směry v mycích technologiích, digitalizaci, karetních systémech atd. V poslední době přibývá článků a informací k ekologii, emisním limitům, alternativním pohonům. Myslím, že mohu s plnou odpovědností za uplynulých 20 let klasifikovat časopis na domácím trhu jako jediný plně oborový, který má vysokou odbornou a profesionální úroveň. Za to patří celé redakci a vedení společnosti mé upřímné poděkování.

Petrolejářský obor čekají velké změny, nové technologie, nové náročné cíle v podobě uhlíkové neutrality, proto bych rád popřál i do dalších let a mnoha připravovaných vydání, aby si časopis nadále zachoval vysokou odbornou kredibilitu napříč celým oborem. Přeji proto ještě do dalších mnoha let petrolejářskému magazínu a Petrol mediím hodně úspěchů v odborné mediální oblasti a ve všech připravovaných moderních digitálních formách. V oblasti paliv i přes nástup alternativních pohonů jsem přesvědčen o další 20leté budoucnosti moderních spalovacích motorů, a proto i v dalším období budou prioritou kapalná paliva s vyšším podílen obnovitelných zdrojů a nižší uhlíkovou stopou. Proto i věřím, že stránky časopisu budou dál plnit odborné články o další ekologizaci kapalných paliv. Věřím, že v uvedeném období nebude časopis tisknout nějaký nekrolog pro rafinerie a vystavovat úmrtní list pro kapalná paliva. Nebude to o jednom palivu, čeká nás symbióza s alternativami, takže námětů pro zajímavé články, rozhovory, průzkumy, studie by mělo být dost.

Mám rád klasiky, své zamyšlení končím citátem od Seneky: "Čemukoliv se učíš, učíš se pro sebe". Na závěr bych chtěl doporučit, aby i v dnešní uspěchané době si časopis přečetl každý provozovatel a obsluhující personál u čerpacích stanic. I oni potřebují v širších souvislostech informace a musejí být kvůli zákazníkům odborně na výši. Neměl by chybět ani na vybraných středních odborných školách.

Mgr. Jan Duspěva, předseda představenstva a generální ředitel společnosti ČEPRO

Společnost ČEPRO spolupracuje se společností PETROL media dlouhá léta. Vždy je dobré, když má obor svoji platformu, na které se může setkávat, diskutovat, sdělovat si novinky a trendy. Jsme rádi, že za touto platformou stojí zkušení a vstřícní kolegové z PETROL magazínu a PETROL summitu a je nám ctí podílet se na jejich obsahu. Přestože řada odborných časopisů a akcí v dnešní době zaniká, oblast pohonných hmot je natolik důležitá a hospodářsky významná, že si tyto atributy zaslouží. Těší mne proto nadšení kolegů a držím jim palce do dalších let.

Ing. Luděk Drha, jednatel společnosti DF Partner

"Stejně jako Petrol Magazín i naše společnost DF Partner v letošním roce slaví kulatiny. Jako dynamicky rostoucí firma z oboru autochemie a autokosmetiky potřebujeme systematicky informovat naše obchodní partnery o produktových novinkách. Velmi si proto Vážíme dlouholeté spolupráce s Petrol Magazínem, kdy se můžeme spolehnout na profesionální přístup, schopnost srozumitelně formulovat klíčová sdělení a stabilně oslovovat vysoký počet čtenářů. Přejeme Vám, ať si i příštích 20 let zachováte tak vysoký standard, odbornost a mnoho spokojených čtenářů."

Miloslav Šedivý, ředitel Gema

Vážíme si práce celého kolektivu Petrolmedia, vážíme si odbornosti a nadšení, s jakým připravuje časopis a pořádá odborné akce. Již delší dobu je to prakticky jediná oborová platforma, kde je možno se dozvědět novinky, potkat se s kolegy, prezentovat vlastní výsledky práce. Je dobře, že se v dnešní době najde někdo, kdo je ochoten tuto velmi potřebnou a záslužnou práci vykonávat, i když jistě není nijak výrazně zisková. Časopis má velmi dobrou úroveň a u každého čísla obdivuji rozsah a odbornost. Do budoucna bych si přál, aby vše pokračovalo minimálně tak jako dosud a kolektivu redakce přeji hlavně pevné zdraví, chuť a radost z vykonané práce a hodně dobrých nápadů.

Ing. Josef Vlašín, ředitel a jednatel společnosti MONTI SYSTEMS

Časopis Petrolmagazín a s ním spojený web je pro naši firmu hlavním komunikačním mediem už od jeho založení. V rámci našeho oboru, tedy vývoje technologií a softwaru pro čerpací stanice, hraje Petrolmagazín rozhodující úlohu v informovanosti zákazníků i v informovanosti o konkurenčním prostředí.

Přeji firmě další úspěšná léta činnosti a těším se na další plodnou spolupráci.

René Sion, ředitel Dallmayr Vending & Office

S Petrol magazínem spolupracujeme prakticky po celou dobu aktivní činnosti naší společnosti Dallmayr na českém trhu. Je to velmi kvalitní odborný časopis, kde stojí za to nejen "být viděn" a prolistovat jej, ale většina jeho článků stojí za to být přečtena. Poskytují srozumitelnou formou informace o petrolejářském světovém i českém trhu, s výrazným přesahem do automobilového průmyslu, s vysokou infomační hodnotou pro naše vlastní rozhodování o strategii správy vozového parku a samozřejmě o prodejním kanálu ve formě čerpacích stanic. Petrol magazínu přejeme hodně úspěchů do dalších let a budeme se těšit na pokračování naší spolupráce.

Ing. Šebesta Luděk, jednatel společnosti ŠEBESTA, spol. s r. o.

Děkujeme všem pracovníkům společnosti Petrolmedia za dlouholetou, vstřícnou spolupráci při představování a prezentaci produktových zařízení a novinek vyráběných naší firmou pro provozy čerpacích stanic. Jelikož jsme česká výrobní a dodavatelská firma, jsme velmi vděčni za pomoc, kterou nám v rámci možné prezentace časopis Petrolmagazín přináší.

Jsme rádi, že časopis svou mediální pozicí dokáže podpořit tuzemské české investory, výrobce a dodavatele, což se pro tyto firmy stává nezbytně důležitým tématem dnešních dnů.

Děkujeme časopisu Petrolmagazín za dlouhodobě kvalitní a seriózní zpracování témat z každodenních provozů čerpacích stanic a do dalších let mu přejeme stále se rozšiřující počet čtenářů.  

Daniel Tobolka, ředitel, AutoMax Group s. r. o.

Petrolmagazín je náš dlouholetý mediální partner.  Všeobecná popularita magazínu a jeho cirkulace v prostředí provozovatelů čerpacích stanice ho činí atraktivním mediem navzdory všeobecnému trendu šíření elektronických platforem. Petrolmagazín si stále drží dominantní postavení odborně / sektorově zaměřené publikace petrolejářského segmentu.

Přejeme, aby si toto výsadní postavení a vysokou odbornou kvalitu udržel co nejdéle.

Autor: Gabriela Platilová, Zdroj: PETROLmagazín

Diskuse

Petrol Magazín

Aktuální vydání2021/03 Téma číslaČerpací stanice jako oáza na cestách
Aktuální číslo

Přihlašte se k odběru novinek