Významná evropská síť posiluje také v Česku

AVIA

Avia je zřejmě největší nezávislá značka čerpacích stanic v Evropě. Vznikla ve Švýcarsku již v roce 1926 a dnes toto sdružení působí v 15 evropských zemích včetně České republiky. Červenobílých čerpacích stanic je v současnosti po celé Evropě více než tři tisíce a také v Česku má vedení firmy ambiciózní plán "přebrendovat" pod značku Avia v horizontu příští 3 let minimálně stovku čerpacích stanic. O současném stavu sítě čerpacích stanic Avia, možnostech jejich majitelů i plánech do budoucnosti jsme si povídali s jednateli společnosti Avia Česká republika Janou Šoltésovou a Petrem Mühlfeldem.

Na koho se mohou majitelé soukromých čerpacích stanic obrátit, pokud by chtěli nabízet pohonné hmoty a ostatní sortiment pod značkou Avia?

Petr Mühlfeld: První čerpací stanice Avia se v Česku byla otevřena v roce 1995 v Brně, kdy značku na český přivedla tuzemská dceřinná společnost rakouského člena sdružení Avia firma Eigl. Ta ale před třemi lety začala postupně z českého trhu odcházet a my po ní převzali obchodní aktivity Avie v Česku prostřednictvím naší společnosti Union Energy, která je držitelem licence pro šíření značky Avia pro Českou republiku a má na starosti zejména budování sítě čerpacích stanic. Součástí naší skupiny zastřešující aktivity značky Avia v Česku je i společnost Probo Trans Praha, jejímž prostřednictvím společně s dalšími našimi kolegy zajišťujeme zásobování celé sítě. 

Jakou formu spolupráce nabízíte majitelům čerpacích stanic, kteří by se chtěli stát součástí sítě Avia?

Jana Šoltésová: Avia Česká republika nabízí partnerství nezávislým čerpacím stanicím, které jim umožní využívat výhody významné mezinárodní značky. Na jednu stranu se snažíme majitelům pump všemožně pomáhat od rebrandingu čerpací stanice, přes dodávky pohonných hmot až po další doplňkové služby, ale na druhou stranu chceme, aby si zachovali nezávislost a autonomii v cenové i obchodní strategii včetně provozování shopu a ostatních služeb. Dalo by se říci, že je to jakýsi "měkký" druh franšízy. Oni si ponechají autonomii, podnikatelskou samostatnost a nezávislost, ale zároveň mohou využívat známou značku a získají také určitou marketingovou podporu. Avia má v Evropě před 3100 stanic, což není zrovna málo, takže zde určitě funguje nějaká síla této značky. A za to my platíme švýcarskému sdružení licenční poplatky, které samozřejmě musí hradit i majitel čerpací stanice.

Co je podmínkou, aby se soukromý pumpař mohl stát součástí řetězce čerpacích stanic Avia?

Petr Mühlfeld: Každá čerpací stanice by měla mít jednotný venkovní vzhled - atiku, totem, výdejní stojany. Pro používání značky Avia máme k tomuto účelu zpracovaný podrobný "design manuál". V případě interiéru shopu pak mají majitelé výrazně větší volnost, nic jim v tomto ohledu nediktujeme. Pokud se však rozhodnou pro zásadní rekonstrukci, snažíme se i zde dosáhnout jednotného vzhledu. My jim s přestavbou samozřejmě pomáháme, a to formou poradenství, organizačně i finančně. Máme zároveň vysoutěžené firmy, se kterými jsme dohodli zajímavé podmínky. Navíc dokážeme majitelům díky vlastnímu kapitálu pomoci i s investicemi za zajímavých podmínek.

Aktuálně najdeme v Česku pod značkou Avia 35 čerpacích stanic. Když jste začínali, nikdo se asi sám nehlásil a zřejmě bylo třeba aktivně hledat vhodné adepty. Jak to funguje dnes?

Jana Šoltésová: Máte pravdu. Zpočátku jsme sami aktivně oslovovali naše letité obchodní partnery, se kterými spolupracujeme řadu let již od dob našeho předchozího působení v jiných petrolejářských společnostech. Nejtěžší bylo přesvědčit první čerpací stanice, protože se neměly kam podívat. Našim partnerům patří velký dík za důvěru, kterou do našeho projektu vložili. Když už jich bylo okolo deseti patnácti, začaly nás už oslovovat samy.  Na první čtvrtletí letošníní rok máme už dnes domluvený rebranding pěti čerpacích stanic a s dalšími jsme v pokročilé fázi jednání. Pevně věřím, že ještě letos rozšíříme naši síť na 50 čerpacích stanic, ve střednědobém časovém horizontu je pak naším cílem sto čerpacích stanic.

Jak funguje u vašich partnerských čerpacích stanicích distribuce pohonných hmot?

Petr Mühlfeld: Poskytnutím značky jdeme s kůží na trh, musíme tedy mít jistotu ohledně kvality a kontrolu nad distribučním řetězcem. Pohonné hmoty dodává do sítě Avia naše členská společnost Probo Trans Praha. Jak asi víte, došlo v uplynulých letech k podstatnému omezení konkurence na velkoobchodnímu trhu s pohonnými hmotami. Odešli významní hráči Eni a Shell. Zbylé rafinérské společnosti sjednotily a zároveň zpřísnily svoje obchodní podmínky a ceny, které jsou nastavené podle množstevních pásem. My díky společnému nákupu pro celou síť dokážeme vyjednat ceny, na které se samostatně nakupující provozovatel pumpy sám nedostane. A už jen kvůli tomu se mu vyplatí malý licenční poplatek. Pohonné hmoty vozíme hlavně ze zahraničních rafinerií. V Čechách vlakovými dodávkami do skladu v Hořovicích a na Moravě z bratislavského Slovnaftu, odkud je rozvážíme prostřednictvím vlastní autodopravy popřípadě pomocí pečlivě vybraných externích dopravců. Naši partneři si většinou sami hlídají stav zásob a snaží se optimalizovat své nákupy podle vývoje cen.

Jana Šoltésová: Ale jsou i tací, kteří využívají náš dispečink. V tom případě jim stačí pouze hlásit stav zásob. My je pak na základě těchto informací automaticky zásobujeme pohonnými hmotami a optimalizujeme zásobování za ně. A pokud jde o LPG, CNG nebo AdBlue popřípadě výdejní technologie pro tyto produkty a jejich následný servis, jsme  schopni zařídit nejen jejich dodávky ale i instalaci výdejních technologií prostřednictvím našich partnerů včetně povolovacího řízení, financování investice i případného převzetí podnikatelského rizika ze strany naši partnerských firem.

Jaká je vaše cenová politika prodeje pohonných hmot v české síti Avia?

Petr Mühlfeld: Naše ceny se samozřejmě odvíjí od okolní konkurence v daném regionu či konkrétní lokalitě a určuje si je každý majitel sám. My našim členům do stanovení prodejních cen na čerpacích stanicích nijak nezasahujeme. Obecně lze říci, že naše členské společnosti prodávají pohonné hmoty za férové ceny. Některé pumpy drží ceny vyšší, jiné zase nižší. Typicky jde o čerpací stanice, které jsou součástí obchodních center.

Máte vlastní systém platebních nebo věrnostních karet, které k vašim partnerům přitáhnou další zákazníky?

Petr Mühlfeld: Máme vlastní tankovací karty na platformě technologie společnosti DFC, která je v této oblasti naším strategickým partnerem. Je to palivová karta určená pro firemní klientelu i koncové zákazníky. Můžete s ní zaplatit asi na pětistovce čerpacích stanic v Česku. V současnosti pracujeme na projektu vzájemné akceptace tankovacích karet s ostatními členskými zeměmi, v nichž sdružení Avia působí. Tato karta je určena nejen pro nákladní kamionovou dopravu, ale také pro klasické fleetové zákazníky s osobními automobily. Výhodou je, že s našimi kartami nejsou pro naše členské společnosti spojeny žádné poplatky. Naši členové si sami určují prodejní ceny a marži, přičemž my za ně přebíráme kreditní riziko a obchodní činnost. Dále vydáváme i neplatební bonusové tankovací karty pro koncové zákazníky.

Čerpací stanice dnes neprosperují pouze z prodeje pohonných hmot. Důležitou součástí je i tzv. nepalivové zboží. Mají i v tomto ohledu vaše partnerské čerpací stanice nějaké výhody?

Jana Šoltésová: Pod značkou Avia jsme začali distribuovat vybraný sortiment automotive zboží, jako jsou kapaliny do ostřikovačů, chladicí kapaliny, destilovaná voda a podobně. Vyrábí je pro nás  společnost Autoll z Milevska a zákazníkům se to líbí. Pro letošní rok jsme pro naše čerpací stanice připravili ucelenou řadu motorových olejů pod značkou Avia Ultima.

Petr Mühlfeld: Sdružení Avia funguje vlastně jako taková nákupní aliance. Společně se snažíme nakupovat ty produkty a služby, které ve velkém množství přináší členským firmám úspory ve formě nižších nákupních cen a vyšších zpětných bonusů. Ctíme ale princip dobrovolnosti, nikoho z našich partnerů ke společnému nákupu nenutíme. Oni sami se vždy rozhodnou, zda výhod společného výběru chtějí využít či ne. Vedle zmiňovaného automotive zboží chceme začít společně nakupovat také tabákové výrobky, nealko nápoje a některé druhy služeb.

Máte také nějaký vlastní koncept občerstvení?

Jana Šoltésová: Základem nabídky každé čerpací stanice je dnes vedle pohonných hmot káva. Proto jsme připravilii vlastní koncept Via Café ve spolupráci se společností Dallmayr. Zájemcům z řad našich členských firem jsme schopni dodat kávovary na zrnkovou kávu i automaty na kávu instantní a všechny suroviny a položky s tím související za velmi zajímavých podmínek. Samozřejmostí pak bude atraktivní jednotný vizuální styl našich café koutků.

Jinak co se občerstvení týče, naši partneři vědí nejlépe, jaký by měli mít v příslušném regionu sortiment a jaké by měli poskytovat doplňkové služby. Každá naše čerpací stanice je proto trochu jiná a svým způsobem unikátní. Mnohé suplují na vesnici chybějící smíšené zboží, jiné zase kavárnu, poštu, pekárnu nebo trafiku. Někteří pumpaři mají sortiment doplněný například o květiny, jiné zase o krmení pro domácí zvířata, jinde je to takový společenský středobod města či obce a tak podobně...

Kromě klasických čerpacích stanic provozujete v barvách společnosti Avia i několik samooblužných. U nás to však zatím není moc rozšířená služba. Jak vám fungují?

Petr Mühlfeld: Myslím si, že spousta lidí dodnes nemá v bezobslužnou stanici důvěru, a proto se tento koncept v Česku zatím nerozvíjí tak rychle jako v jiných zemích… Dalším důvodem, proč je rozvoj tohoto typu čerpacích stanic v Česku víceméně ještě na začátku, je u nás stále ještě nižší cena práce ve srovnání například s Holandskem, kde najdete snad nejvíce samoobslužných čerpacích stanic v Evropě. Všeobecně navíc platí, že Češi za tankování raději zaplatí obsluze než anonymnímu automatu. 

V Avii máme pro segment čerpacích stanic bez shopů vyvinutý koncept Avia Xpress. Nejde vždy nutně o pumpy stoprocentně samoobslužné. V našem případě jde o pumpy, které nemají shopy a nacházející se v rámci obchodních center. Například v Praze na Zličíně vedle obchodního domu Ikea, v Plzni a v Olomouci v nákupním parku Olympia. U těchto tří čerpacích stanic je zákazníkům přes den k dispozici obsluha. V Prostějově pak máme klasickou bezobslužnou pumpu, a musím dodat, že velmi úspěšnou. Zde lze platit pouze kartou v platebním terminálu. V blízké budoucnosti by měla v Prostějově vyrůst ještě jedna bezobslužná pumpa Avia XPress.

Autor: Jiří Kaloč, Zdroj: PETROLmagazín

Diskuse

Petrol Magazín

Aktuální vydání2021/02 Téma číslaKamiony na čerpacích stanicích
Aktuální číslo

Přihlašte se k odběru novinek