Pandemie versus tržby

Kurz

Christof Kurz, předseda představenstva společnosti eurodata AG Německo

Uplynulý rok byl výjimečný ve všech oblastech, čerpací stanice nevyjímaje. Přestože zůstaly po celou dobu pandemie koronaviru otevřené, nevyhnul se ani jim celospolečenský dopad vládních omezení. Pojďme se podívat, jaký byl tento dopad v sousedních státech - v Rakousku a Německu. Data ze systému edtas společnosti eurodata odkrývají zajímavé skutečnosti.

Rozdílná situace na obou trzích

"Vyvázli jsme se zdravou kůží," popisuje Christof Kurz, předseda představenstva německé společnosti eurodata AG, náladu na trhu s čerpacími stanicemi v Německu. Když se podíváme na kompletní výsledky několika tisíc německých čerpacích stanic, které jsou zpracovávány v systému společnosti eurodata, je zřejmé, že v roce 2020 došlo průměrně asi k 10% poklesu prodeje pohonných hmot. Na druhé straně však u mnohých čerpacích stanic výrazně vzrostly tržby v shopu, průměrně o více než 10 %. Regionální rozdíly jsou však patrné.

V Rakousku společnost eurodata vyhodnotila výsledky asi 900 čerpacích stanic nejrůznějších značek. Markus Huemer, jednatel společnosti eurodata Rakousko, představuje poměrně odlišný dopad krize. "Tržby v shopu zůstaly na mimodálničních čerpacích stanicích v roce 2020 na přibližně stejné úrovni jako v roce 2019. Výrazné propady však zaznamenaly mycí linky a restaurace, které byly po několik měsíců uzavřeny. Obzvláště velké ztráty pocítily dálniční čerpací stanice, kde se oproti roku 2019 prodalo o 25 % méně pohonných hmot (výraznější byl pokles výtočí benzinu) a také tržby v shopech a restauracích na těchto čerpacích stanicích dramaticky poklesly. Především díky státním dotacím však přestála většina provozovatelů rakouských čerpacích stanic rok 2020 bez větších finančních ztrát."

Rakousko je na tom hůře

Z uvedených grafů je zřejmé, že dopad pandemie na čerpací stanice byl mnohem výraznější v Rakousku než Německu. Výtoče benzinu a nafty klesaly na obou trzích, avšak tržby v shopu a restauracích vykazují vcelku protichůdné výsledky. V Německu prodeje v shopu rostou na dálničních i mimodálničních čerpacích stanicích a i restaurace navzdory dočasným uzavírkám hlásí vyšší nebo stagnující tržby. V Rakousku je oproti tomu patrný negativní trend u všech sledovaných kategorií.

Důvody tohoto odlišného vývoje lze jen odhadovat. Příčinou může být mnohem větší hustota čerpacích stanic v Rakousku oproti Německu, rozdílné zdanění pohonných hmot a z toho vyplývající odlišné prodejní ceny a jistě také odlišné kulturní a společenské zvyklosti.

Daňový poradce je nezbytností

Společnost eurodata spolupracuje v Německu, Rakousku i České republice a na Slovensku s hustou sítí daňových kanceláří, které vedou účetnictví pro celkem asi 9 000 čerpacích stanic. V České republice je to skupina KODAP a na Slovensku RVD Services. Uplynulý rok byl velkou výzvou také pro ně. Zvýšená podpora klientů a jejich včasná informovanost o všech daňových novinkách stály na prvním místě. Mít k dispozici daňového poradce z branže se v minulém roce opravdu vyplatilo. Pravidelná online setkání zástupců společnosti eurodata a daňových kanceláří zajišťovala i přes někdy nejasné předpisy finančních úřadů pružné přizpůsobení systému všem nastalým změnám.

Ve všech čtyřech zemích byl kvůli pandemii koronaviru zaveden např. kurzarbeit, který má mnoho pracovně právních dopadů. Režim zkrácené pracovní doby představuje nové výzvy jak pro provozovatele čerpacích stanic, tak pro jejich účetní. Jeden německý pracovně právní expert poukázal na to, že s mnoha podobnými opatřeními vstupujeme do "právně neprozkoumaných oblastí".

Nejen nová pracovně právní opatření, ale také státní dotace se snaží zmírnit dopady pandemie na podnikatele. Ne vždy se však podaří pokrýt všechny oblasti, čemuž se však při podobné pandemii pravděpodobně nedá vyhnout. V Německu a Rakousku přispěly státní dotace k tomu, že se naštěstí většina provozovatelů čerpacích stanic nemusela vzdát svého podnikání.

Digitalizace odvětví pokračuje

Nezávisle na pandemii koronaviru pokračuje v Německu a Rakousku digitalizace celého odvětví s čerpacími stanicemi. Důvodů je více:

Finanční úřady provádějí stále intenzivnější kontroly pokladních systémů a v souladu s tím jsou zaváděna odpovídající opatření. V Německu jsou obzvláště přísná pravidla pro dokumentaci a archivaci pokladních dat. Christof Kurz přibližuje: "Od září 2020 platí pro všechny provozovatele čerpacích stanic povinnost denně stahovat a archivovat data z registračních pokladen." Také v Rakousku platí podobné nařízení, které ukládá povinnost pravidelně archivovat pokladní data na externím datovém nosiči.

Pokračuje také automatizace zpracování účetnictví. Nejen elektronicky archivovaná pokladní data, ale také bankovní výpisy a faktury od dodavatelů jsou načítány přímo do účetního systému bez nutné manuální práce. Účetnictví čerpacích stanic se tak stává rychlejším a efektivnějším. S tím jde ruku v ruce také digitalizace procesů na samotné čerpací stanici. Pracovní místo provozovatele čerpací stanice se tak stále více mění v určitou obdobu digitální kanceláře.

Kodap dalniční

Kodap mimodálniční

Autor: Georg Conrad-Billroth, Zdroj: PETROLmagazín

Diskuse

Petrol Magazín

Aktuální vydání2021/05 Téma číslaCo budeme tankovat na čerpacích stanicích za 15 let
Aktuální číslo

Přihlašte se k odběru novinek