Nedostatek čipů, stavebního materiálu a výpadky ve výrobě

čip

Nejen nové automobily, telefony nebo spotřební elektronika? Globální nedostatek počítačových čipů a i jiných dílů postihl celý průmysl a ve výsledku to může znamenat nedostatek koncových výrobků, popřípadě jejich citelné zdražení, které zaplatí koncoví odběratelé. Zjišťovali jsme u některých českých firem, jak se jich tento problém dotýká.

Příčinou není jen covid-19

Krizi pramenící z nedostatku dílů, která je asi nejvíce patrná v automobilovém průmyslu, pohání několik faktorů. Tou nejzásadnější je samozřejmě pandemie koronaviru, která loni uvrhla světovou ekonomiku do recese, narušila dodavatelské řetězce a změnila vzorce nakupování spotřebitelů. Výrobci museli kvůli omezení výroby krátit dodávky, zatímco technologické společnosti, o jejichž produkty se životem v lockdownu zvýšila poptávka, rostly. Právě období lockdownů zapříčinilo například nejvyšší růst prodejů notebooků za poslední dekádu. Velká část lidí začala pracovat z domova, žáci a studenti se ze škol přesunovali k distanční výuce. Prodeje tak rekordně rostly u všech domácích zařízení, od televizorů až po čističky vzduchu. Všechna tato zařízení disponují čipy, bez nichž by nebyla schopná fungovat.

K nedostatku dodávek pak přispěly i další šoky, jako byly například sankce USA vůči čínským technologickým společnostem, a občas k tomu přispělo i extrémní počasí nebo třeba havárie kontejnerové lodě Ever Given koncem března, která týden blokovala Suezký průplav.

Nejvíce žádané počítačové čipy představují nepostradatelné součásti spotřebních výrobků současného světa.  Používají se úplně ve všem od kuchyňských spotřebičů přes automobily až po drahé elektronické přístroje. Vzhledem k tomu, že většina výroby čipů se soustředí u několika dodavatelů, analytici varují, že krize pravděpodobně potrvá až do roku 2022.

A nejen nedostatek čipů komplikuje podnikání a trápí mnohé firmy. Citelný je rovněž nedostatek stavebních materiálů, který šroubuje ceny do závratných výšin a nabourává investiční záměry mnoha společností, protože celkem zásadně navyšuje rozpočty. Na trhu chybí hlavně dřevo, plasty, kovy a izolační materiály. Opět je jednou z příčin narušení standardního dodavatelsko-odběratelského řetězce kvůli opatřením proti šíření koronaviru, když hranice států byly dlouho uzavřené. Podle některých stavebních firem například ceny oceli a izolačních materiálů vzrostly meziročně až o 100 procent, u některých výrobků ze dřeva ještě více.

Oslovili jsme několik českých firem, jejichž činnost je závislá na petrolejářském průmyslu nebo do něj výrazně zasahuje, a položili jsme jejich zástupcům tyto čtyři otázky:

1. Výrobní firmy a společnosti, které k výrobě potřebují čipy a další elektronické součástky, trápí nedostatečná nabídka na světových trzích. Ovlivnilo to nějak i vaši činnost v loňském a letošním roce? Jak tuto situaci řešíte?

2. Po pandemii chybí i další materiály, což samozřejmě zároveň zvyšuje jejich ceny. Promítne se to i do vašich výrobků z hlediska jejich dostupnosti a cen?

3. Kvůli zvyšujícím se cenám stavebního materiálu se výrazně prodražují už naplánované investiční projekty. Některé firmy proto plánované projekty odkládají, což samozřejmě ovlivní i zisky technologických nebo servisních firem… Máte s tím i vy nějakou zkušenost?

4. V souvislosti s pandemií se však zároveň zvýšila poptávka po nových technologiích, popřípadě softwaru, které umožňují řízení na dálku nebo bezkontaktní ovládání. Máte možnost této situace nějak využít?

Zde jsou jejich odpovědi:

Miroslav Stříbrský, Unicode

1. Naši produkci to nijak neovlivnilo a neovlivní. Tuto situaci jsme předvídali, proto jsme včas zajistili nezbytná množství potřebných komponent, zejména pro výrobu tankovacích automatů. V tuto chvíli máme na skladě komponenty (zejména průmyslové počítače, bankovní terminály a tiskárny) na produkci cca 400 ks tankovacích automatů. Pro následujících 12 měsíců máme sjednány rámcové smlouvy na celkem 1 000 ks těchto komponent. Souvisí to s našimi projekty, o kterých píše Petrol magazín na jiném místě tohoto čísla. Co je ovšem velice důležité: striktně se vyhýbáme dodavatelům z kontinentální Číny, kteří se za současné turbulence na trhu elektronických komponent ukázali zcela nespolehlivými! Proto jsme se v klíčových dodávkách přeorientovali výhradně na výrobce s Tchaj-Wanu, Japonska a USA.

2. Naše ceny to nijak zásadně neovlivní, spíš vůbec. Na základě rámcových kontraktů nám dodavatelé jak z Eurozóny, tak i z dolarové oblasti garantují ceny na 12 měsíců dopředu. Dále využíváme i značné volatility na devizovém trhu, což nám umožní kompenzovat případné odchylky nákupních cen v řádu jednotek procent vhodně načasovanými spotovými operacemi na páru EUR/USD. Na druhé straně očekáváme drobné posuvy v termínech dodávek pro některé naše menší zákazníky, ovšem pouze u specializovaných řešení, která vyžadují i speciální komponenty.

3. Ano. Došlo dokonce k paradoxní situaci, kdy nám náš subdodavatel skříní pro tankovací automaty oznámil, že mu jen pro naši firmu na následujících 12 měsíců bude chybět asi 16 tun nerezového plechu do výroby. A i pokud plech bude, musíme počítat se 100% nárůstem ceny. Nakonec jsme museli aktivovat obchodní přátele z několika evropských zemí, a tak nám pomohla firma Gia Technology Slovinsko zprostředkováním promptní dodávky plechu za ceny jen o 15 % vyšší než v roce 2019. Naši účetní už teď jen řeší poněkud humornou situaci, a sice jak u IT firmy zaúčtovat nákup plechu v hodnotě přes 42 tis EUR… Plánované projekty, zejména pak u klíčových zákazníků, jako je Benzina, OMV nebo ENI, zásadně neodkládáme.

4. Ano. Už během prvního lockdownu na jaře 2020 dramaticky stoupl zájem o tankovací automaty všech našich modelů. Na začátku letošního roku pak došlo k dalšímu zvratu, kdy naše společnost získala zakázku na dodávku a instalaci tankovacích automatů pro 250 čerpacích stanic v Rakousku, Slovinsku a Německu. Celkem se jedná o 1050 vestavných jednotek do výdejních stojanů 5 výrobců. Zájem je i o další rozšiřování plateb mobilním telefonem, kde jako dodavatelé spolupracujeme především se sítí čerpacích stanic Benzina.

František Ošlejšek, TSG

1. Toto je otázka víceméně na výrobce. Naší společnosti se dotkl nedostatek čipů pouze v obměně vozového parku, tím, že se prodloužily dodací časy nových vozidel a také se prodloužily časy při opravách vozidel. Ve vazbě na naše zákazníky a druh prováděné činnosti jsme s něčím podobným počítali, že budou potíže s dodávkami určitých komponentů, a tak jsme se dostatečně předzásobili náhradními díly, samozřejmě na úkor Cash Flow. Našich smluvních partnerů si natolik vážíme, že jsme nemohli připustit, aby čerpací stanice stály kvůli nedostatku komponentů. Spoustu kontraktů máme dlouhodobých, tak se snažíme do poslední chvíle zachovávat stávající ceny.

2. Spousta výrobců nám již avizovala nárůst cen, jak hotových výrobků, tak jednotlivých komponentů. Pokud tento trend bude pokračovat, budeme i my nuceni provést určité navýšení cen.

3. Samozřejmě, že ani nám se tento problém nevyhýbá. Je to daň globalizovaného světa. Každý z nás si už zvykl, že komponenty do jednoho výrobku se dovážejí z celého světa a potom, když se objeví problém, v tomto případě celosvětová pandemie, je situace taková, jaká je. Když si k reálné situaci přičtete, že spousta společností této situace využívá k vlastnímu prospěchu, není se čemu divit, že ceny nám v horizontu několika týdnů vzrostly téměř na dvojnásobek. Současný stav je natolik chaotický, že nejsme schopni garantovat cenové nabídky více než dva měsíce, a to nemluvím o dodacích lhůtách.

4. Vzhledem ke skutečnosti, že jsme servisní organizace, a ne výrobce je tato možnost pro nás téměř nulová. Již před pandemií jsme využívali různé technologie a spoustu oprav tak mohli provádět na dálku, bohužel většina oprav se stále neobejde bez přítomnosti technika a jeho manuální zručnosti.

Zdeněk Šaur, Your System

1. Nedostatek elektronických součástek je bohužel aktuálně celosvětový problém, který trápí i naše dodavatele. Máme tu výhodu, že většina našich dodavatelů byla dostatečně předzásobena, ale i tak se poslední dobou prodlužují některé dodací termíny, zejména v oblasti měření hladin. Díky zastoupení více dodavatelů můžeme naštěstí našim zákazníkům nabídnout i alternativy v případě, že jejich preferovaný dodavatel má v daný okamžik výpadek. Také jsme navýšili naše zásoby zejména náhradních dílů, a jsme tak schopni vykrýt i delší výpadky v dodávkách a prodlužující se dodací termíny od našich dodavatelů.

2. Ano, nedostatek materiálu je patrný již nyní a vede nevyhnutelně ke zvyšování cen. Všichni naši dodavatelé z oblasti technologických komponentů již ohlásili zdražení a toto zdražení bude nutné promítnout dříve či později                    i do našich cen. Na konci loňského roku jsme se sice dobře předzásobili, nicméně po vyprodání těchto zásob budou ceny upraveny i u nás.  

3. Rostoucí ceny železa, ale i veškerých stavebních materiálů značně komplikují realizace dříve zasmluvněných projektů. U projektů, kde bylo možné ceny upravit, jsme tak po dohodě s našimi zákazníky učinili. Někteří naši zákazníci přistupují k odkladu realizace projektů a bohužel u některých projektů musíme přistoupit i k odmítnutí objednávky, není-li dohoda o změně ceny možná. Naštěstí většina našich zákazníků chápe aktuální situaci a projekty čistě výstavby nebo rekonstrukce čerpacích stanic patří dnes již k menšinovému podílů v rámci našeho portfolia. Tato situace nás tak ovlivňuje méně než například nedostatek a rostoucí ceny elektronických komponentů.      

4. Ano, opravdu tomu tak je. Jak jsem uváděl již v některém z předchozích čísel vašeho časopisu, jsou dnes zákazníci ochotni daleko více uvažovat o moderních technologiích, zejména v oblasti bezkontaktních plateb  a automatického provozu čerpacích stanic než v minulosti. Aktuální situace na trhu je k tomu přímo vybízí, a tak zaznamenáváme velmi vysoký zájem o platební tankovací automaty i systémy mobilní platby na čerpacích stanicích. Přechod na bezobslužnost, byť jen třeba částečnou, je dnes pro mnoho druhů čerpacích stanic takřka nutností, a proto se snažíme vycházet našim zákazníkům v této oblasti maximálně vstříc, ať už rozšířením nabídky o další nové modely ekonomické verze platebních automatů, nebo rozšířením možností platby přes různá nová platební řešení.

Miloslav Šedivý, Gema

1. V roce 2020 jsme měli dostatečnou zásobu elektronických komponentů a naši produkci situace neovlivnila. V roce 2021 je situace horší a naši produkci ovlivňuje. V některých případech jsme museli narychlo měnit součástky v našich zařízeních ve prospěch těch dostupnějších. Také jsme začali vyrábět starší verze řídicích desek, osazené jinými procesory, které jsou dostupné ze skladových zásob.

2. Kvůli zdražování materiálů musíme zvýšit ceny výrobků. Zejména se jedná o ocel, hliník a v menší míře plasty.

3. Situace na stavebním trhu se nás bezprostředně nedotýká, ale předpokládáme, že investoři některé projekty odloží, a to se nás samozřejmě dotkne.

4. Ne, tuto příležitost nemáme možnost využít.

Josef Vlašín, Monti Systems

1. Společnost Monti Systems vyrábí 90 % svých produktů na základě vlastního vývoje a vlastními silami. Již na počátku pandemie v březnu 2020 jsme se dostatečně zásobili základními komponentami, protože vzhledem k nutnosti omezit osobní kontakty jsme plánovali přesunout přebytečné kapacity servisu do vývoje a výroby. Tato materiálová rezerva se nám nyní vyplácí, nedostatek součástek nám nehrozí ještě nejméně do poloviny roku 2022. Předpokládáme, že v té době bude již trh konsolidován a součástky dostupné.

Situace s cenami základních materiálů je opravdu složitá a ceny neustále prudce rostou. Nás se nejvíce dotýkají ceny nerezové oceli a ceny ocelových skříní. Zatím vyrábíme ze zvýšených zásob a budeme se snažit udržet ceny našich měřicích zařízení a indikačních systémů na současné úrovni co nejdéle, minimálně do konce roku 2021. Další vývoj cen nelze v tuto chvíli odhadnout.

2. Společnost Monti systems realizovala velké investiční projekty v letech 2018-2020. Podařilo se nám vybudovat nové vývojové centrum, kalibrační komoru s laserovou technologií, zvětšit výrobní prostory. Další investice zatím neplánujeme, z tohoto pohledu se nás zvýšení cen stavebních materiálů a prací v letošním roce nedotklo.

3. V podstatě všechny naše produkty jsou zaměřené na automatizaci procesů, na odstranění lidského faktoru, na dostupnost informací a dat v reálném čase odkudkoli. I ten nejlevnější měřicí systém má standardně integrovanou aplikaci s on-line přístupem přes cloud. Naší filosofií je umožnit zákazníkům digitalizaci procesů a posun k technologiím průmyslu 4.0. A to nejenom velkým barevným firmám, ale v podstatě každé jednotlivé čerpací stanici, každé myčce, každé stanici LPG i CNG.

4. Zatím registrujeme zájem především u velkých a středních firem, kde bude tento krok vlastně nutností. U menších klientů vždy záleží na progresivitě uvažování, zatím jsou zájemci především z řad fandů mobilních aplikací  a komunikačních technologií.

Lubomír Molnár, WashTec Cz

1. Dnes se bohužel nejedná už pouze o čipy, na trhu začíná chybět téměř vše. V loňském roce až takový problém nebyl a v letošním tuto situaci negativně pociťujeme především v extrémním zdražování a pozdních dodacích termínech. 

2. Ano, bohužel některé produkty už jsme museli zdražit, aby se nám vůbec vyplatilo je prodávat. U samotných mycích linek jsme zdražovali zatím pouze v rámci loňské inflace, ale i zde již máme signály z výrobního závodu, že dojde k mimořádnému zdražení. 

3. Máte naprostou pravdu, setkáváme se s tím u svých zákazníků a popravdě se ani není čemu divit, že někteří své projekty pozastavují.  

4. Této situace mají možnost využít především naši zákazníci. Poptávka po bezkontaktním ovládání ze strany finálních zákazníků jednoznačně stoupla a tento trend se udržuje i po pandemickém rozvolnění. Myslím, že zde pandemie proces nástupu těchto technologií urychlila.

Martin Rybář, GIA Czech Republic

1. Neovlivnilo. Dodací termíny dílů a stojanů jsou stejné.

2. Ano, promítne. Cenová hladina byla velmi napjatá.

3. Ano máme, například nádrže jsou o 40 % dražší.

4. Ne. Nemáme.

Petr Krejčíř, Tatsuno Europe

1. Naši společnost to samozřejmě ovlivnilo. Do elektroniky našich výdejních stojanů potřebujeme čipy, bez kterých se neobejdeme. Hlavně se prodloužil dodací termín našich výrobků až o dvojnásobek spolu s navýšením cen. Některé čipy je možné sehnat u spekulantů, kteří se předzásobili. Pokud čipy nebudou ani u spekulantů, okamžité řešení v podstatě neexistuje.

2. Chápeme, že našim zákazníkům se navýšení cen nelíbí. Žádná jiná cesta než promítnutí zvýšení vstupních cen, a v některých případech až o 100%, do prodejních cen není.

3. To se nás netýká.

4. Tuto možnost máme. Výdejní stojany je možné jak sledovat na dálku, tak i bezkontaktně ovládat. Nezaznamenali jsme však zvýšený zájem o tyto doplňky.

Marek Liška, Marek Liška, iWash, jednatel společnosti

1. V loňském roce a do poloviny tohoto roku jsme nedostatek nepocítili. Důvodem byla dostatečná skladová zásoba jak našich dodavatelů, tak nás samotných. Nyní však přichází čas, kdy se skladové zásoby tenčí a termíny dodání dílů se oproti minulosti značně prodlužuje. Snažíme se včas předzásobit a optimalizovat dopravu.

2. Ano, bohužel v důsledku nedostatku materiálu a zvýšení cen přepravy jsme byli nuceni technologie i díly mírně zdražit. Co se týče dostupnosti tak je pravdou, že se nám prodlužila doba výroby, která je spojena s delšími termíny dodání potřebných komponentů prodlužují.

3. Projekty týkající se samoobslužných ručních boxů i přes zdražení materiálů pokračují, ale investoři jako prodejci automobilů prozatím investice do kartáčových mycích linek odkládají, převážně na příští rok.

4. Musím potvrdit, že v oblasti mycích technologií včetně samoobslužných mycích boxů jsme v tomto směru zaznamenali zvýšenou poptávku. Myslíme si, že je to i díky tomu, že tyto technologie umožňují zjednodušit servisní zásahy a jsou relativně stabilní, což se potvrdilo i v období řady vládních opatření.

Lenka Bukalová a Jan Uher, Sonet member of Payten

1. Ano, neznáme žádné odvětví, které by tato "krize" nezasáhla. Ani naše oblast podnikání, tedy platební terminály, nebyla výjimkou. Naštěstí máme obchodní partnery, na které se dá spolehnout a kteří se dokázali na tuto krizi včas připravit. Naši společnost to zasáhlo pouze na přechodnou dobu, než se ekonomika začala vracet tam, kde byla před Covid pandemií. Toto období se nám podařilo úspěšně překlenout. Bohužel však poptávka klesá, a to ze stejných důvodů, nedostatku součástek, který trápí také naše obchodní partnery. V dnešní době je proto nutné hledat "pomoc" i na jiných trzích, o kterých jsme donedávna vůbec nevěděli.

2. Zvýšení cen služeb a materiálů je doprovodným jevem celé krize. V našem odvětví se jednalo například o dopravu platebních terminálů, která byla velmi problémová, a dostat platební terminály z jiného koutu světa do České republiky stálo nejen mnohem více úsilí, ale také finančních prostředků. Proto jsme museli na tuto situaci také reagovat mírným navýšením cen.

3. Ano, ze strany našich obchodních partnerů, kterým dodáváme platební terminály, zaznamenáváme menší zájem o projekty. Některé naplánované projekty tak stojí kvůli absenci nejrůznějších prvků kiosku, které jsou potřebné pro kompletizaci platebních kiosků. Od ocelového šasi po polovodiče a ovládací obrazovky. Dodávky tedy v některých případech stagnují.

4. Covid byla a je stále výzva. Pokud se firmám na ni povedlo zareagovat, mohou nyní z této situace těžit. My jsme se soustředili na to, umožnit na našich platebních terminálech platícím zákazníkům platit bezkontaktně s možností zaslání účtenky dodatečně e-mailem nebo SMS. K tomu slouží naše služba Doklad Online, kterou si daný provozovatel doplní k možnosti autorizovat platby. A poté si jeho platící zákazníci mohou vyzvedávat své daňové doklady v elektronické podobě na internetu www.dokladonline.eu. Tato služba je nejvíce vhodná pro bezobslužná zařízení, o která je nyní velký zájem. V mnoha odvětvích se snaží nahrazovat lidské zdroje stroji, a proto stoupá poptávka po našich bezobslužných řešeních. Proto je neustále doplňujeme o nové služby, tak aby tyto technologie byly na obsluhujících lidech zcela nezávislé, tedy pro všechny bezpečné a s nižšími provozními náklady.

Autor: Jiří Kaloč, Gabriela Platilová, Zdroj: PETROLmagazín číslo 4/2021

Diskuse

Petrol Magazín

Aktuální vydání2021/06 Téma číslaCausa AdBlue
Aktuální číslo

Přihlašte se k odběru novinek