Chceme nabídnout trhu kompletní mix fosilních i alternativních paliv

Jan Duspěva

Chceme nabídnout trhu kompletní mix fosilních i alternativních paliv

Naším dlouhodobým cílem je i rozšiřování sítě čerpacích stanic EuroOil. Jen v letošním roce jsme otevřeli pět nových stanic, především v okolí Kolína a ve středních Čechách. Postupně měníme i vizuální vzhled našich čerpacích stanic. Do konce roku bude zhruba na čtyřiceti stanicích zcela nový totem, máme vymyšlenou úplně novou vizuální identitu pro místa s nonstop provozem, modernizujeme některé technologie, říká v rozhovoru pro Petrol magazín generální ředitel společnosti Čepro Jan Duspěva.

Jaká je situace v zásobování České republiky pohonnými hmotami?

Aktuálně je situace v zásobování České republiky pohonnými hmotami stabilní. Čepro v posledních měsících velmi aktivně pracuje na rozšíření portfolia dodavatelů. Nyní odebíráme nejvíce hmoty z Německa a Polska, původ nafty je různorodý -  Skandinávie, Blízký Východ, začali jsme dovážet naftu i z USA.

Hrozí nedostatek nafty v souvislosti s blížícím se zákazem dovozu produktů z ruské ropy? Odkud ji Čepro bude dovážet?

Společnost Čepro již od počátku roku 2023 pro své obchodní účely nakupuje striktně neruské produkty - motorovou naftu i benzin. Produkty od skupin napojených na produktovodní systém, jako je MOL nebo PKN Orlen, pak přebíráme na základě logistických smluv a dle legislativních výjimek, které se vztahují na zpracování ruské ropy. Jak jsem již zmiňoval, orientujeme se na trhy Německa, Polska, dovážíme také z Rakouska a dalších zemí. V posledních letech navyšujeme dovoz látek po železnici, a tak jsme schopni zajistit stabilitu našeho trhu.

Plánuje se výstavba produktovodu Čepra z Polska?

Potřebujeme dobudovat produktovod do našeho skladu v Sedlnicích, to je současná priorita. Nicméně tento plán leží na stole již dlouhá léta. V tuto chvíli jsme schopni vše zabezpečit železniční dopravou. Pokud uvidíme ekonomický smysl, možná, že někdy v budoucnu napojení do Polska vznikne.

Jak se ČEPRO připravuje na blížící se zákaz prodeje automobilů se spalovacím motorem? - na které alternativní pohonné hmoty či alternativní činnosti se zaměřuje?

Dlouhodobě pracujeme na tom, abychom byli schopni nabídnout trhu adekvátní mix fosilních i alternativních paliv. Sledujeme vývoj v automobilovém průmyslu a vytváříme podmínky pro rozvoj poptávky po alternativních pohonných hmotách. Zaměřujeme se na investice do infrastruktury pro elektromobilitu, kdy máme již na více než 50 čerpacích stanicích EuroOil dobíjecí stanice. Intenzivně se věnujeme i výstavbě fotovoltaických zdrojů v areálech našich skladů, stále prověřujeme potenciál BIOLNG jako přechodového paliva pro těžkou nákladní dopravu. Letos na jaře jsme navíc rozběhli vodíkovou plnicí stanici pro zájemce z komerční i akademické sféry. 

Které hlavní investice ČEPRO připravuje? Co má přinést investice do výstavby nových nádrží na PHM v Hněvicích?

Šest nových skladovacích nádrží na automobilový benzin a naftu vyroste do roku 2027 v našem největším skladu v Hněvicích. To je aktuálně největší investice, které se věnujeme. Hněvice jsou napojené na obě české rafinerie produktovodem a zároveň mají největší železniční vlečku, je to klíčový bod naší infrastruktury. S modernizací budeme moci postupně nahrazovat naše starší zařízení po republice. Co je ale důležité, vznikne zde prostor pro 60 milionů litrů pohonných hmot, což pokryje dvoudenní spotřebu celé ČR. Řešíme produktovodní propojení skladu Sedlnice a letiště Mošnov. Intenzivně pracujeme na automatizaci řízení skladů. Ke skladu Potěhy, který funguje jako bezobslužný, připojíme letos i stanici Litvínov a připravujeme duální režim fungování skladů Bělčice a Hájek. V automatizaci a digitalizaci našich procesů vidíme cestu k prodloužení životnosti produktovodního a skladovacího systému v období nástupu alternativních paliv.

Jaká je cena výstavby nádrží? Promítne se tento náklad nějakým způsobem do zisku společnosti v příštích letech?

Cena za výstavbu nádrží je 900 mil. Kč. Jedná se o investiční akci, která je připravená již několik let, proto neočekávám, že by měla nějaký vliv na hospodářský výsledek v příštích letech. Nicméně vývoj trhu a naše reakce na něj naznačují, že ČEPRO v příštích letech nedosáhne tak markantního a rekordního zisku jako v uplynulém období. I my musíme korigovat svá očekávání a po několika velice úspěšných letech být připraveni na střídmější, ale stále stabilní vývoj.

Mluví se o akvizici sítě čerpacích stanic Robin Oil a Prim. Co si od toho slibujete?

Naším dlouhodobým cílem je rozšiřování sítě čerpacích stanic EuroOil. Jen v letošním roce jsme otevřeli pět nových stanic, především v okolí Kolína a ve středních Čechách. Nebráníme se ani výstavbě na zelené louce. Nicméně ke spekulacím trhu se vyjadřovat nebudeme.

Připravuje se rebranding sítě EuroOil? V čem bude spočívat?

Jsme v procesu obnovy naší infrastruktury. Nenazýval bych to rebranding, ale postupně měníme vzhled čerpacích stanic EuroOil. Do konce roku bude zhruba na čtyřiceti stanicích zcela nový totem, máme vymyšlenou úplně novou vizuální identitu pro místa s nonstop provozem, modernizujeme některé technologie. Věřím, že tyto změny přinesou našim zákazníkům větší komfort a lepší zážitek z návštěvy.

Přimíchávání biosložek do paliv už není povinné. Přesto je Čepro loni přimíchávalo do biopaliv v rekordním množství? Proč? Je to kvůli legislativě na snižování emisí CO2?

Rozhodnutí vlády vítáme, trh v ČR se tímto legislativním krokem srovnal např. s trhem v SRN a dalších evropských zemích. Tím, že skončila zákonná povinnost přimíchávání biopaliv do pohonných hmot, zůstala pro dodavatele paliv jen povinnost úspory CO2. Rozhodnutí, kterým nástrojem budete plnit úspory CO2, je výsledkem obchodního rozhodnutí, v našem případě je rozhodujícím kritériem cena. Vybíráme tedy vždy tu ekonomicky nejvýhodnější formu naplnění cílů úspory CO2.

Změna legislativy otevřela cestu pro rozšíření dalších možností řešení úspor CO2 - především úspory CO2 z těžby, úspory na základě certifikátů úspory CO2 z CNG a LPG využitých v dopravě. Konkrétním výsledkem je snížení využívání biopaliv v systému Čepro a s tím spojená úspora nákladů. Absolutní nárůst využití biosložek byl dán rekordním objemem PHL, která byla ze systému v roce 2022 uvolněna. Pokud by nedošlo ke změně legislativy, objem biosložek by byl z důvodu navýšení výdeje pohonných hmot ještě větší.

Vidíte perspektivu v syntetických palivech? Připravujete se nějak i na tuto alternativu?

Syntetická paliva mohou být budoucností kapalných paliv v dopravě, především pro oblast letecké dopravy. Čepro v syntetických palivech vidí jednoznačně dobrou příležitost pro využití svých technologií i znalostí.

Je možné dosáhnout uhlíkové neutrality bez dopadů na ropné a petrochemické firmy a životy lidí?

Dosáhnout uhlíkové neutrality je výzvou pro celý energetický sektor. Ropné a petrochemické firmy budou hrát důležitou roli při transformaci k udržitelnějším technologiím a palivům. Mají potřebnou infrastrukturu, jsou ochotné investovat do výzkumu a vývoje, přitom dokážou rychle reagovat na potřeby trhu. Zároveň musíme investovat také do pracovních sil, nových pracovních pozic a nových odvětví, abychom minimalizovali případné negativní dopady do odvětví.

Co očekáváte od konference Vize 2050? Přinese podle vás nějaké konkrétní návrhy řešení?

Konference VIZE 2050 je skvělou platformou k diskuzi o budoucnosti energetiky a mobility. Očekáváme, že přinese konkrétní návrhy a inspiraci pro udržitelnější a efektivnější energetický sektor a dopravu. Upřímně se na setkání těším.

Autor: Alena Adámková, Zdroj: Petrolmagazín č. 5/2023

Diskuse

Petrol Magazín

Aktuální vydání2024/03 Téma číslaUNITI
Aktuální číslo

Přihlašte se k odběru novinek