Mgr. Jan Duspěva

Osobnost roku, Česká asociace petrolejářského průmyslu a obchodu, Slovnaft Česká republika spol. s r.o., W.A.G. payment solutions, a.s.

Přihlašovatel: Česká asociace petrolejářského průmyslu a obchodu

Mgr. Jan Duspěva (38 let) je absolventem University Karlovy, obor Inženýrská geologie. Promoval v roce 1998.

Pracovní kariéru zahájil ve společnosti SG Geotechnika, a.s. v Praze.

V roce 2000 začal pracovat ve firmě BENZINA, a.s. v Praze, kde působil až do listopadu 2004 postupně jako vedoucí referátu karet BENZINA, vedoucí oddělení prodeje produktů a vedoucí odboru obchodu a marketingu.

Od prosince 2004 až do srpna 2005 zastával funkci ředitele pro tuzemský trh ve společnosti UNIPETROL RAFINÉRIE, a.s. v Kralupech nad Vltavou. V této funkci se podílel na realizaci projektů jako je převod systému velkoobchodního prodeje pohonných látek ze společnosti BENZINA a.s do společnosti UNIPETROL RAFINÉRIE a.s.

Od září 2005 až dosud vykonává Mgr. Duspěva funkce obchodního ředitele a místopředsedy představenstva ve společnosti ČEPRO, a.s. V průběhu své činnosti ve společnosti ČEPRO řídil realizaci těchto projektů: projekt obchodního modelu zavedení biopaliv, restrukturalizace a centralizace obchodního úseku, vytvoření obchodní strategie a další. Ve všech vykonávaných funkcích uplatnil Mgr. Duspěva především svou vynikající odbornost, píli a svědomitost. V posledních letech se Mgr. Duspěva iniciativně postavil do čela skupiny členů ČAPPO, kteří si vytkli za cíl účinně bojovat proti daňovým podvodům při obchodování s pohonnými hmotami. Osobně připravil a prezentoval zákonodárným orgánům, státní správě a odborné veřejnosti analýzu trhu s pohonnými hmotami včetně rozboru daňových podvodů a legislativních úprav k jejich eliminaci. Od března letošního roku vede za tímto účelem založenou  pracovní skupinu.

Česká asociace petrolejářského průmyslu a obchodu navrhuje Mgr. Jana Duspěvu na "Osobnost roku" v rámci soutěže PETROLawards 2012, a to především z důvodu jeho iniciativních návrhů a organizačních opatření k potírání daňových podvodů při obchodování s pohonnými hmotami. Oceňuje jeho vysokou odbornost, pracovitost, morálně etické vlastnosti, komunikativnost a organizační schopnosti. 


Přihlašovatel: Slovnaft Česká republika spol. s r.o.

Jan Duspěva projevuje mimořádné a dlouholeté úsilí v boji proti ilegálním dovozům pohonných hmot do ČR.

V rámci obchodní společnosti Čepro se mu podařilo vyčistit velkou část trhu, a to zavedením systému pro minimalizaci daňových úniků při krácení DPH. Netradičně aktivním přístupem se pak postavil i k nastavení dalších legislativních omezení. Dokázal zmobilizovat největší české hráče na trhu s palivy a navrhnout taková legislativní opatření, jejichž přijetím se nastolí transparentní podmínky v obchodování s pohonnými hmotami.

Svým přístupem dokazuje vysokou profesionalitu a dále pak důslednost, kdy se přes značná omezení nepřestává zajímat o hloubku věci.

Transparentní podmínky obchodování jsou tím, s čímž se denně potýká každý poctivý obchodník s palivy a Jan Duspěva je tak už nyní osobností pro všechny tyto tržní hráče.


Přihlašovatel: W.A.G. payment solutions, a.s.

Na osobnost roku tímto nominujeme Mgr. Jan Duspěvu, obchodního ředitele a místopředsedu představenstva ČEPRO, a.s.

Hlavními důvody naší nominace Mgr. Duspěvyjsou vysoké odborné znalosti, dosahované pracovní úspěchy (ČEPRO, a.s. se za jeho působení úspěšně vymanila z předchozích hlubokých potíží a za krátko dosáhla nebývalé ziskovosti) a především aktivní role při ozdravování podnikatelského prostředí v oblasti obchodu s pohonnými látkami.Mgr. Duspěvaje v tomto smyslu jedním z nejproduktivnějších činitelů v rámci probíhajících legislativních změn, což vyžaduje nejen odborný kredit a znalosti, ale i odvahu a smysl pro fair-play a obecné blaho.

Petrol Magazín

Aktuální vydání2024/2 Téma číslaKaminová doprava
Aktuální číslo

Přihlašte se k odběru novinek