CHLADICÍ KAPALINY Z ČECH NA ZÁPADNÍ TRH

Projekt roku, CLASSIC Oil s.r.o.

Přihlašovatel: CLASSIC Oil s.r.o.


U většiny produktů provozních kapalin s přidanou hodnotou platí, že vznikají na západ od našich hranic. Na český trh jsou pak distribuovány s vědomím, že k nim má zákazník, přečte-li si na obalu např.: "Made in Germany", daleko větší důvěru. Pokud pak obdobné produkty vznikají v tuzemsku, je jejich vývozní destinací většinou východní Evropa, tzv. země bývalého socialistického bloku. Proto si vám dovolujeme představit poněkud ojedinělý projekt relativně mladé firmy CLASSIC Oil s.r.o., které se podařilo na silně konkurenční trh Německa expandovat s letos více jak 200 tis. litrů koncentrátů chladicích kapalin. To tvoří jen část její vlastní roční produkce.

Začalo to poněkud nenápadně před několika lety, vytvořením českého zastoupení kvalitních olejů značky CLASSIC německého původu v Kladně. S rozvojem firmy následovalo pořízení dostatečných skladovacích prostor pro provozní kapaliny v bývalé elektroocelárně POLDI, v průmyslovém areálu Kladno-Dříň, s možností dalšího rozvoje zejména vlastní výroby. K tomuto základu se pak loni připojilo z trhu provozních kapalin několik známých odborníků různých pozic, kteří již měli velké zkušenosti s výrobou a vývojem chladicích kapalin, stejně jako s jejich prodejem nebo i nákupem nezbytných surovinových komodit.

Po loňském rozjezdu vlastní výroby nemrznoucích směsí z glykolů, inhibitorů koroze, barviva, vody a dalších aditiv (tedy nikoliv jen prosté rozpouštění superkoncentrátů alkoholy a balení této směsi do spotřebitelských obalů), následovala tvrdá vyjednávání a zkoušky s německým partnerem firmou CLASSIC Schmierstoff GmbH & Co. KG, členem skupiny Christian Lühmann GmbH & Co. KG (Lühmann KG).České chladicí kapaliny byly podrobeny náročným testům, mimo jiné laboratořemi OEL Check v Brannenburgu v Německu nebo laboratořemi jednoho z největších evropských výrobců nemrznoucích směsí firmy CHEVRON v Zwijnaarde v Belgii. Po doladění ideálního složení s co nejlepší ochranou zejména proti korozi výsledky potvrdily, že certifikované a ochrannou známkou chráněné kapaliny CS ANTIFREEZE G® odpovídají ve všech požadavcích normě koncernu Volskwagen TL 774, tj. G11 typu C a G12+ typu F. Stejně tak se prokázalo, že neobsahují zakázaná aditiva na bázi fosfátů, boru, aminů, či, že u typu G12+ není přítomen křemík.

Na základě těchto výsledků pak v měsících červenci a srpnu letošního roku putovaly na německý trh autocisterny koncentrovaných chladicích kapalin vyrobených v České republice pod značkou CS ANTIFREEZE G®. Ty jsou vyráběny z moderních surovin, kdy se kromě kvality dává v souladu s německou tradicí důraz i na co nejbližší původ používaných surovin. Proto 99% surovin použitých pro výrobu těchto chladicích kapalin je středoevropského původu a minimálně 10% pak dokonce Česko-Slovenského původu. V Německu jsou tyto produkty prodávány pod obchodními názvy CLASSIC KOLDA UE a CLASSIC KOLDA UE SF ve spotřebitelských obalech, nebo i pod jinými privátními značkami některých výrobců.


Certificate of analysis G12  DE

CS Antifreeze G11_Juni 2012

CS ANTIFREEZE G 12 Plus_2_Juni 2012

Petrol Magazín

Aktuální vydání2024/2 Téma číslaKaminová doprava
Aktuální číslo

Přihlašte se k odběru novinek