Komplexní rekonstrukce a modernizace železniční plnící stanice v rafinérii Kralupy

Projekt roku, Česká rafinérská, a.s., Litvínov

Přihlašovatel: Česká rafinérská, a.s., Litvínov


Komplexní rekonstrukce a modernizace stanice plnění železničních cisteren rafinérskými produkty byla provedena v průběhu let 2009 až 2012 celkovým nákladem 156,5 milionů Kč. Generálním dodavatelem byla společnost PENTO spol.s r.o., která realizovala projekt v daném čase a požadované kvalitě.

Projekt rekonstrukce a modernizace železniční plnící stanice v rafinérii Kralupy byl zaměřený na zvýšení kapacity a zlepšení spolehlivosti s cílem zmírnit dříve relativně četný počet poruch tohoto zařízení a eliminovat, resp. minimalizovat potenciální závažná bezpečnostní rizika a zátěž životního prostředí, která nesl provoz původní plnící stanice vybudované v 70. letech. Cílem z hlediska provozu a expedice bylo zkrátit doby manipulace železničními cisternami, umožnit plnění benzínových produktů na obou tratích současně a plnění leteckého palivaJET-A1 také za nepříznivých klimatických podmínek, což významně zlepší logistiku produktů určených pro trh České republiky i do zahraničí.

V rámci rekonstrukce a modernizace byly vybudovány nové stavební objekty, včetně podzemní havarijní jímky, elektrorozvodny, byla instalována nová čerpadla a upraveny příslušné potrubní rozvody. Na obou kolejích stanice byla realizována kompletní rekonstrukce, výstavba nových stavebních objektů a instalace nového, plně automatizovaného plnícího zařízení. Práce byly organizovány tak, aby bylo stále možné plnit produkty na paralelní operační koleji. Plnění se přerušovalo pouze na dobu provádění prací s otevřeným ohněm. Tyto práce byly koordinovány a koncentrovány do jednoho časového úseku, aby přerušení plnění železničních cisteren bylo minimální a expedice byla plynulá. Během stavby nebyl zaznamenán žádný úraz ani ohrožení životního prostředí a bylo dosaženo významné úspory investičních nákladů proti plánu.

Přínos této investice je velice komplexní. Rekonstruovaná kralupská plnicí rampa je na mnohem vyšší úrovni ve všech oblastech, z hlediska provozní kapacity, způsobu obsluhy z nového velína, z hlediska ochrany zdraví a bezpečnosti práce,  zabezpečení integrity provozu, procesní bezpečnosti a protipožární ochrany. V neposlední řadě je moderní plnící zařízení také účinným příspěvkem k ochraně životního prostředí, zejména ovzduší a podloží.


CRA 1

CRA 2

CRA 3

Petrol Magazín

Aktuální vydání2024/2 Téma číslaKaminová doprava
Aktuální číslo

Přihlašte se k odběru novinek