LXM Šenov u Nového Jičína

Čerpací stanice roku, LXM Group, a.s.

PETROLmagazín čerpací stanice měsíce - srpen

Strategie zaručené kvality pohonných hmot

Partnerská čerpací stanic Unipetrolu LXM v Novém Jičíně staví na zaručené kvalitě  pohonných hmot. Jejím provozovatelům se daří nedávno zakoupenou zastaralou čerpací stanici postupně modernizovat.

LXM 1
Strategicky výhodná poloha

Čerpací stanici společně zakoupila v roce 2010 zhruba před rokem společnost LXM Group, která ve společném areálu provozuje autosalon Renault a v roce 2004 postavila vlastní čerpací stanici v Odrách. Celé středisko služeb firmy LXM Group a.s., do kterého čerpací stanice patří, vede člen představenstva Jana Pončíková. Skutečnost, že čerpací stanice v minulosti patřila společnosti Slovnaft, odborník na první pohled pozná také podle totemu, atik a opláštění sloupů, když prozatím došlo k výměně log a novému přeznačení stanice. Čerpací stanice je situována do oka nájezdové rampy ze silnice I/48 z rychlostní komunikace na Ostravu, výhodou je její poloha na výjezdu z města Nový Jičín a rozlehlý obchodní areál TESCO přímo přes silnici. Autosalon Renault se stanicí STK v areálu společně s čerpací stanicí tvoří komplex vzájemně se vhodně doplňujících motoristických služeb.
Přes těsnou blízkost rychlostní komunikace sem ale kamiony nezajedou. Na jedné straně toho provozovatelka lituje, ale na druhou stranu je ráda, že nemusí řešit problémy se zatarasením stanice odstavenými kamiony v noci a neustálým úklidem nepořádku, který po sobě řidiči kamionů často nechávají. Čerpací stanici sedí spíš statut městské pumpy, přestože sem zajíždějí tankovat na staniční karty nákladní auta smluvních firem, kterým zde zcela zdarma vedou přehlednou evidenci.

LXM 2

Čistota, vstřícná obsluha, kvalita produktů

Čerpací stanice nabízí pod rozměrným přestřešením na 6 řadových stáních prostřednictvím 3 starších multiproduktových stojanů Wayne Dresser tři druhy klasických pohonných hmot - vedle Naturalu 95 a Nafty ještě prémiová paliva Natural 95 ULTRA a ULTRA diesel. Zákazníci dlouhodobě poptávají LPG, které je vyprojektováno, ale provozovatel čerpací stanice zatím nepřekonal bariéry překážek, pramenících z nevstřícného postoje ŘSD Ostrava. A tak je možnost tankovat LPG u solitérního stojanu zatím jen hudbou možná již blízké budoucnosti.
Noví majitelé si mysleli, že dřívější provozování stanice pod barvami mezinárodní petrolejářské společnosti bude výhodou, ale narazili na realitu. Provoz čerpací stanice je o lidech a jejich motivaci. Pro Slovnaft  i jejího nájemce se stanice s rozhodnutím o jejím prodeji dostala na okraj zájmu. Se stigmaty neuspokojivého stavu se musí dnešní provozovatel společně s novým personálem postupně vyrovnat. Sázka na čistotu prostředí, vstřícnost, ochotu a služnost personálu a především kvalitu pohonných hmot se brzy projevila na zvýšeném zájmu zákazníků. Čerpací stanice je zařazena do programu Partnerských stanic Unipetrolu a kvalitu pohonných hmot zde hlídá společnost SGS v rámci programu Pečeť kvality.

LXM 3

Nová myčka přitahuje zákazníky

Čerpací stanice je v areálu jediného vlastníka, společně s autosalonem Renault. Díky tomu disponuje dostatkem parkovacích ploch. Přes značnou rozlohu je zde příkladně uklizeno a okolní zeleň je pečlivě udržována. Mezi servisem a čerpací stanicí je malé mycí centrum sestávající z portálové mycí linky a boxu ručního mytí. Zdecimovaný starý a notně poruchový portál nahradil zcela nový nejmodernější typ mycího stroje WashTec. Maximální výbava společně s pěnovými kartáči si rychle získala stálou klientelu mezi zákazníky z širokého okolí. Personálu ale před jejím spuštěním dalo pořádně zabrat vyčištění stávající mycí haly, aby zákazníky neodrazovala zašlá špína. Na obnovu teď čeká mycí box, ve kterém je rozlámaná podlaha a na stěnách se drží mastný nános letitých nečistot. Také stání pro samoobslužnou údržbu vozidel je zatím jen osazené novým vysavačem a kompresorem a nutně volá po rekonstrukci.

LXM 4

Shop čeká komplexní remodeling

Vedoucí čerpací stanice Janu Pončíkovou nejvíce tíží prodejna čerpací stanice. Právě v oblasti marketingu, merchandisingu a komunikace se zákazníkem disponuje čerpací stanice vysokým potenciálem ke zlepšení. Zde se mísí dědictví zastaralé dispozice prodejny s nezkušeností personálu s uspořádáním nabídky zboží. Provoz gastro včetně výdeje je nevhodně oddělen od pokladní zóny a představuje pro obsluhu zvýšení provozní náročnosti a zákazníkovi neposkytuje dostatečný přehled o celé nabídce této kategorie. Prodejna výsledně působí přeplněným dojmem. Výrazným nedostatkem je  přebytek displejů, které stíní další nabídce zboží.
Rezervy jsou i v komunikaci se zákazníky. Nepříliš reprezentativní je zejména POS na obvodové, jen částečně podsvětlené blendě nad přístěnnými regály a také nabídka občerstvení. Jakákoliv snaha  o komunikaci vlastních akcí pak zákonitě zaniká v opticky přeplněném shopu.
Provozovatelé stanice si dobře uvědomují, že dlouhodobě nevystačí jen s čistotou prostředí, ochotou a vstřícností obsluhy. Bez koncepční změny uspořádání prodejního prostoru a komplexního remodelingu prodejny nelze dosáhnout  kýženého efektu spočívajícím ve zlepšení prostředí prodejny a následném zvýšení prodejů. Vzhledem k zaujetí vedení i personálu lze předpokládat, že zde zákazníci v dohledné době naleznou moderní prodejnu typu konvenience.

LXM 5


Na slovíčko s vedoucím

LXM 6

Jana Pončíková (1968)
vedoucí čerpací stanice a zároveň členka představenstva provozující společnosti LXM

Co je největší předností vaší čerpací stanice?
Zákazníci dnes jdou za kvalitou, proto jsme věrní stále jednomu dodavateli, Unipetrolu. Stali jsme se jejich partnerskou čerpací stanicí. Kvalitní palivo, čistota na provozovně, široký sortiment zboží a služeb, akce pro zákazníky - to je naše dlouhodobá strategie.

Co vás nejvíce v současnosti trápí?
Trochu nás brzdí, že sem nejezdí tankovat kamiony. Co mě ale mrzí nejvíce, je nedůvěra zákazníků k naší benzince jako neznačkové, čerpací stanice Shell ve městě má v tomhle velikou výhodu. Proti narážkám na vysokou cenu, kdy si lidé myslí, že se bezdůvodně obohacujeme, se snažíme bojovat vysvětlováním, ale někdy je to opravdu těžké.

Co nového jste od koupě stanice stačili vylepšit?
Především jsme tady vylepšili čistotu a vyměnili obsluhu. Myčka nefungovala, koupili jsme úplně novou, mycí halu jsme vyčistili. Nyní jsme zřídili nové venkovní posezení, snad se podaří zavést LPG, a ještě plánuji změnit a zmodernizovat shop, který se mi nelíbí. Stále se snažíme čerpací stanici postupně vylepšovat. O pumpu se starám, jak nejlépe dovedu, a myslím si, že se nám to daří, i když se najdou lidé, kteří nám nepřejí. Ale taková je doba.

Jak motivujete zaměstnance?
Máme zde také zaměstnáno šest žen, jsem s nimi opravdu spokojená. Jsme jako jedna rodina, motivujeme je formou benefitů. Mají možnost vlastnit slevové karty, pořádáme ve spolupráci s autosalonem podnikový ples. V rámci možností se snažíme organizovat společné dovolené v Chorvatsku, kde zaměstnancům platíme ubytování. S manželem dosti cestujeme a z každé cesty děvčatům dovezu nějakou drobnost. Všem.


LXM Šenov u Nového Jičína

Provozovatel: LXM Group, a.s.
Provozní doba: nonstop
Nabídka produktů: Motorová nafta, Natural 95, Natural 95 Ultra, Diesel Ultra
Služby: Shop + gastro, kompresor. mycí linka, box ručního mytí
Počet zaměstnanců/stálých: 6 plus vedoucí

Zaujalo nás (přednosti a pozitiva)

Důsledná komunikace kvality prémiových paliv
Vstřícná, usměvavá, komunikativní a ochotná obsluha
Nadstandardní úroveň péče o čistotu
Nová moderní, velmi dobře vybavená mycí linka

Skryté rezervy

Dispozice shopu s oddělenou pokladní zónou a pultem občerstvení
Atmosféra v shopu, uspořádání nabídky zboží
Opotřebovaný mycí box s poškozenou podlahou
Na refýži s novým vysavačem a kompresorem ční nebezpečné torzo oklepávače autokoberečků


PETROLaudit:

F1 Petrolaudit


Petrol Magazín

Aktuální vydání2024/2 Téma číslaKaminová doprava
Aktuální číslo

Přihlašte se k odběru novinek