Ing. Jaromír Hynek

Osobnost roku, Specialista pro jakost odboru řízení jakosti, ČEPRO, a.s.

J. Hynek

Vystudoval obor syntetická paliva a ropa na Fakultě paliv a vody VŠCHT Praha (1964). V období 1967 -1969 absolvoval postgraduální kurz VŠCHT Nové směry v technologii ropy a petrochemii.

Od r. 1964 pracoval jako vedoucí chemik v laboratoři motorové zkušebny Benzina, k.p. V roce 1968 nastoupil do podniku PARAMO Pardubice, kde pracoval nejprve ve výzkumu olejů, později jako technický a výrobní náměstek ředitele. V období 1981 - 1985 působil jako poradce v odboru ropy a plynu Sekretariátu RVHP. Od r. 1986 do r. 1990 vykonával funkci vedoucího odboru výroby generálního ředitelství koncernu CHEMOPETROL Praha. V období 1991 - 1992 pracoval v odboru chemie a ropy Federálního ministerstva hospodářství. V r. 1992 přešel do s.p. Benzina Praha jako vedoucí oddělení maziv a po privatizaci podniku od r. 1994 vykonával ve společnosti Benzina, a.s. funkci vedoucího odboru nákupu a logistiky, později pracoval jako specialista. V roce 2005 přešel do společnosti UNIPETROL RAFINÉRIE a.s. jako specialista v úseku ředitele pro tuzemský obchod. Od r. 2006 až do nynější doby pracuje ve společnosti ČEPRO, a.s. jako specialista odboru podpory prodeje a později jako specialista pro jakost odboru řízení jakosti.

Během svého působení ve společnosti Benzina zajišťoval zavádění nového sortimentu motorových olejů a koordinoval zastavení prodeje olovnatých benzinů. Rovněž se významně podílel na zavádění aditivovaných paliv v Benzině i v ČR. Aktivně se zúčastňoval v procesu harmonizace předpisů EU za oblast paliv a maziv do české legislativy. V rámci společnosti ČEPRO, a.s. se podílel na řešení technických problémů zavádění nových druhů bezsirných automobilových benzinů a motorové nafty a po odborné stránce zajišťoval přípravu zavedení komerční aktivace motorových paliv. Od r. 2006 se podílí na řešení technických a kvalitativních problémů, souvisejících s povinným přidáváním biopaliv do motorových paliv.

Prakticky od vzniku České asociace petrolejářského průmyslu a obchodu (ČAPPO) je zapojen do její činnosti, kde jako člen různých pracovních skupin a skupin ad hoc se aktivně podílí na řešení technických, kvalitativních a legislativních problémů v oblasti výroby a používání motorových paliv a biopaliv. V rámci ČAPPO se podílel na zpracování odborných studií z oblasti motorových a alternativních paliv. Rovněž je zapojen do činnosti různých pracovních skupin v rámci MPO ČR a mezirezortních skupin a spolupodílí se na řešení problematiky legislativy motorových paliv a biopaliv a technických norem motorových paliv.

Petrol Magazín

Aktuální vydání2024/2 Téma číslaKaminová doprava
Aktuální číslo

Přihlašte se k odběru novinek