VR REFINER – nový systém zpětného zkapalnění rekuperačních par pro ČS

Projekt roku, PH GIA spol. s r.o.

VR REFINER je novou formou systému zpětného zkapalnění rekuperačních par na běžných čerpacích stanicích. Díky tomuto systému je možné zpětně zkapalnit rekuperované páry v benzínových nádržích a zabránit tak jejich ztrátě při závozu (zpětné odsátí do cisterny) nebo odpuštění z nádrže v důsledku tlaku v nádržích.

Tento systém se oproti konkurenčním řešením vykazuje svou jednoduchostí využívající fysikální zákony a díky tomu také velmi nízkými provozními náklady. Jeho instalace nevyžaduje speciální zásahy do technologie čerpací stanice. Díky tomuto systému je možné získat minimálně 0,11% paliva zpět z celkového objemu prodaného na čerpací stanici. Efektivita systému je vidět ihned po jeho instalováno již s prvním závozem.

Systém obsahuje elektronickou vzdálenou kontrolu umožňující majiteli čerpací stanice online kontrolu stavu "ušetřeného" paliva spolu s dlouhodobým záznamem ve zvolené periodě.

Tento systém spojuje ekologické výhody, tj. zamezení úniků benzínových par do ovzduší, a zároveň ekonomické výhody, tj. reálná úspora PHM a využití benzínových rekuperovaných par, o které by jinak provozovatel čerpací stanice přišel.      


A better investment decision

VR Refiner brochure

Petrol Magazín

Aktuální vydání2024/2 Téma číslaKaminová doprava
Aktuální číslo

Přihlašte se k odběru novinek