Výhodná symbióza fotovoltaiky s čerpací stanicí

Projekt roku, SolarCo, s.r.o.

Výhodná symbióza fotovoltaiky s čerpací stanicí

Alfa a omega současného investování do solární elektrárny je docílení úspory provozních nákladů na vlastní spotřebu elektřiny, a nikoliv zisk z prodeje elektřiny do sítě s využitím dotační ceny. Díky nepřetržitému provozu čerpací stanice přes den je fotovoltaika ideálním spojencem.

Zatímco v zahraničí na západ od nás se na plochých střechách čerpacích stanic instaluje jedna solární elektrárna za druhou, v Česku je jich jako šafránu. I přes značně zmedializovanou antisolární hysterii týkající se především gigantických elektráren na polích se rozhodl majitel čerpací stanice Čermák IES osadit fotovoltaické panely na přestřešení své čerpací stanice v Liberci na ulici Doubská. Je v současnosti taková investice pro

Solar 1

provozovatele čerpacích stanic i do budoucna bezpečná a dostatečně efektivní? Do problematiky přípravy, realizace a provozu malých solárních elektráren na střechách čerpacích stanic v Česku nás zasvětil ing. Stanislav Červený, jednatel společnosti SolarCo, která solární systém na libereckou čerpací stanici dodala na klíč.

Pilotní projekt v Liberci

Jak vznikl pilotní projekt solární elektrárny na čerpací stanici Čermák IES Liberec?
Majitel čerpací stanice pan Čermák vypsal výběrové řízení na dodávku solární elektrárny na klíč, ve kterém jsme uspěli, přestože jsme nešli do tendru s nejnižší cenou. Naše nabídka obsahovala i něco více než jen "obyčejnou" dodávku a montáž solární elektrárny. Součástí díla bylo nadstandardní pojištění celé investice na dobu 10 let. Investor se tak může spolehnout, že pokud dojde k poškození jakékoliv části, tak pojišťovna hradí nejen výměnu technologie, ale i práci s tím spojenou. Pojištění se také vztahuje na ušlý zisk z důvodu nefunkčnosti solární elektrárny.

Čerpací stanice Čermák IES patří z hlediska instalovaného příkonu mezi průměrně veliké městské čerpací stanice s nonstop provozem se 4 oboustrannými stojany na kryté výdejní ploše, mycí linkou a boxem ručního mytí, nevelkým shopem, ale navíc se samostatným gastroprovozem. Jaké parametry z hlediska velikosti a energetické bilance má elektrárna na této čerpací stanici?
Na čerpací stanici Čermák IES je instalováno 4,94 kilowatt špičkového výkonu, což odpovídá 19 fotovoltaickým panelům připojeným třífázově do sítě. Elektrárna by měla podle výpočtů vyrobit za rok nějakých 4,7 megawatthodin. Za první měsíc - červenec, což je z hlediska intenzity osvitu jeden z nejlepších v roce, vyrobila elektrárna 1109 kilowatthodin, přičemž v bilanci proti celkové měsíční spotřebě čerpací stanice byl přebytek výroby ze solární elektrárny pouhých 10 kWh, které nebyla při běžném provozu čerpací stanice schopna využít. Dá se tedy říci, že každá čerpací stanice je schopná víceméně 99 % vyrobené elektřiny ze solární elektrárny spotřebovat v běžném provozu.
Podle současné legislativy má elektrárna do 5 kilowatt jinou dotační cenu (zelený bonus) než elektrárna nad 5 kilowatt. Z dostupných měření nám také vychází, že u každé čerpací stanice by se dala velice efektivně využít i 10kilowattová elektrárna (tj. s minimálními nevyužitelnými přebytky z výroby). Maximální výkon solární elektrárny s nárokem na dotační cenu je 30 kilowatt.

Solar 2

Technické aspekty - nízká cena není vše

Co obnáší instalace solární elektrárny pro čerpací stanici ze stavebně-technického hlediska?
Nedílnou součástí počáteční fáze je statický posudek stavby, na kterou se bude instalace provádět. Přitížení je minimální, řádově jde o 20, 30 kg/m2, což pohodlně a s rezervou vyhoví pro veškeré stávající konstrukce střech ve všech sněhových pásmech v naší republice.
Do stávající elektroinstalace se nemusí dělat žádné zásahy, nezřizuje se žádné nové přípojné místo, elektrárna se zapojuje do stávajícího rozvaděče. Do zázemí přibude pouze 3fázový měnič o rozměrech cca 60 x 40 cm a vedle nový rozvaděč pro solární elektrárnu s rozměry 25 x 60 cm s přepěťovými ochranami, jističi, fakturačním elektroměrem a dalšími komponenty. Ve většině případů je tedy zásah do stavby minimální.
Solární elektrárna, pokud je sestavena z kvalitních komponentů, tak nevyžaduje náročnou údržbu. Přesto je nutné nechat periodicky zkontrolovat celý systém odbornou firmou, překontrolovat pevnost konstrukcí, občas panely očistit od nečistot atd.

Jak posoudit při výběru panelů jejich kvalitu?
I když se jedná o dlouhodobou investici, investoři často preferují cenu na úkor kvality technologií, kterou běžný zákazník nemá možnost posoudit. Problém s fotovoltaickými panely většinou zákazníci pocítí až po 3-5 letech. To už může být pozdě. Proto je potřeba klást důraz na kvalitu zpracování, použité materiály a komponenty a také například na technické řešení rámů panelů, aby dobře odolávaly namáhání dilatací.

Jaké panely se osvědčily vám?
Po čtyřech letech instalací, zkušeností s mnoha světovými značkami panelů nyní spolupracujeme s německým výrobcem WINAICO, který ve vlastní továrně provádí 100 % produkce bez subdodávek, a tudíž  s maximální zárukou kvality. Fotovoltaické panely WINAICO jsou konstrukčně velmi dobře propracované a používají komponenty od renomovaných dodavatelů (např. Bridgestone, Saint Gobain, 3M, TYCO, Du Pont). Patří mezi ty dražší, nicméně z hlediska provozních příjmů je vyšší cena nahrazena právě vyšším energetickým výnosem. To je možné doložit ze srovnávacích měření v Německu, v Austrálii a konec konců i z vlastních instalací. Oproti běžným panelům jsou totiž tyto schopny efektivněji vyrábět elektřinu i v lokalitách s nižší intenzitou oslunění, kam Česká republika patří. Podstatně dříve začínají a navíc i vydrží vyrábět elektřinu při malé intenzitě slunečního záření.

Návratnost i bez dotací

Jak je to s návratností investice do solární elektrárny a je v současnosti nutná státní dotace, aby se investice vyplatila?
Alfa a omega současného investování do solární elektrárny je docílení úspory provozních nákladů na vlastní spotřebu elektřiny, a nikoliv zisk z prodeje elektřiny do sítě s využitím dotací. V roce 2013 stále platí zákonná možnost investici rychleji zhodnotit díky dotační ceně (zelený bonus). Pro solární elektrárny do 5 kW je dotační cena 2,44 Kč na každou vyrobenou kilowatthodinu, od 5 kW - 30 kW je dotační cena 1,88 Kč. Dotační cena je garantovaná na 20 let, a cílem je, aby investice byla návratná maximálně za 15 let. Reálně uvažující investoři však chtějí stůj co stůj být na hranici 10 let. Jakmile se tato hranice prodlužuje, stává se technologie morálně zastaralou a není jisté, zda se investice vrátí v době, než se objeví jiné progresivní technologie. Pokud někdo neočekává návratnost do 10 let, ale je ochotný přijmout delší návratnost, pak státní podpora není potřeba. Když čerpací stanice spotřebuje cca 100 % vyrobené elektřiny, s dotační cenou se investice může vrátit i do nějakých 7, 8 let, bez dotační ceny do nějakých 13 let. Vše je závislé na míře využití vyrobené elektřiny ze solární elektrárny a také na výši ceny elektřiny, za kterou ji odběratel nakupuje.  

Potenciální investory do solární elektrárny možná odrazuje strach pramenící z nejasností v legislativě a snahy o zrušení dotací.
Pokusy o eliminaci či zrušení dotací zde byly, nicméně směřovaly a mají dále směřovat na velké solární parky na polích, a nikoliv na tento druh malých instalací. Stát naopak zatím tento druh malých elektráren, které šetří jejich vlastní spotřebu energie, podporuje. Tento rok bylo uděleno kolem 8 000 licencí, ale celková kapacita instalovaného výkonu byla asi 115 megawatt, což je obrovský rozdíl třeba oproti roku 2010, kdy se připojilo do distribuční sítě přibližně 1 500 megawatt, převážně solární parky  na polích.

Efektivní investice

Možná by většímu využití fotovoltaiky na čerpacích stanicích pomohl kromě dodávky technologie na klíč ještě komplexní balíček legislativních služeb.
S dodávkou solární elektrárny řešíme vše od začátku do konce. Cílem je, aby se investor při přípravě a realizaci fotovoltaické elektrárny na jeho čerpací stanici nemusel o nic starat. Vyřídíme žádost u distributora, pomůžeme se stavebním úřadem a následně vyřizujeme další administrativní kroky. Nakonec předáme zákazníkovi do ruky licenci na provoz elektrárny a zařídíme mu veškeré potřebné dokumenty, aby mohl elektrárnu provozovat. Tím naše spolupráce ale nekončí. Provozovatele zpravidla zaskočí komunikace se smluvním partnerem výrobců elektřiny OTE. Celý proces je pro běžného člověka, který s tím nemá zkušenosti, velice komplikovaná věc. I když je solární elektrárna již dva měsíce zprovozněná, stále za investora řešíme různé administrativní kroky, aby se mohl plně věnovat své hlavní činnosti.

Do jaké míry je dnes investice do instalace elektrárny na čerpací stanici efektivní?
Efektivní je vždycky. Provozní doba většiny benzinových pump totiž eliminuje momentální problém fotovoltaiky. V případě elektrárny na střeše obytného domu nebo výrobního podniku v době, kdy se vyrábí nejvíce energie, není adekvátní spotřeba vyrobené elektřiny. Obyvatelé domu jsou přes den v práci, výroba zase jede 8-10 hodin zpravidla jen ve všední dny. U čerpací stanice, která má otevřeno denně nepřetržitě, je symbióza s fotovoltaickou elektrárnou ideální.

Solar 3

Petrol Magazín

Aktuální vydání2024/2 Téma číslaKaminová doprava
Aktuální číslo

Přihlašte se k odběru novinek