Ing. Vladimír Třebický, CSc.

Osobnost roku, SGS Czech Republic, s.r.o.

Ing. Vladimír Třebický, CSc.

Málokterý člověk může o sobě říci, že se jeho profesní kariéra vyvíjela s obdobnou přímočarostí a loajalitou k oboru a zaměstnavateli jako letošní nominovaný na cenu "Osobnost roku" - Vladimír Třebický.

Obhajobou diplomové práce na Vysoké škole chemicko-technologické v Praze, Ústavu technologie ropy a petrochemie, započal v roce 1976 profesní růst jednoho ze současných nejvýznamnějších expertů na kvalitu pohonných hmot a maziv v České republice. V témže roce nastoupil jako výzkumný pracovník do tehdejšího Výzkumného ústavu paliv a maziv spadajícího pod národní podnik Benzina. Při zaměstnání obhájil dizertační práci a od roku 1992 zastával pozici vedoucího odboru kontroly jakosti společnosti Benzina a.s. Po privatizaci zkušebních laboratoří nadále působil v Ústavu paliv a maziv, a.s., který se následně stal součástí nadnárodní společnosti SGS. V současné době je vedoucím inspekčního a certifikačního orgánu petrochemické divize SGS v ČR.

Otisk jeho bohaté kariéry je velmi patrný na podobě současných systémů monitoringu kvality pohonných hmot a v důsledku na kvalitativní úrovni trhu s pohonnými hmotami v ČR. Velmi aktivně se podílel a podílí na normotvorných procesech a výzkumných projektech v oblasti petrochemie a je autorem bezpočtu odborných publikací a přednášek. Díky svým rozsáhlým znalostem a vědomostem nejen z chemického, ale rovněž z legislativního pohledu, je v tomto průmyslovém odvětví považován za předního odborníka a je vyhledávaným poradcem.

Osobnost roku - Vladimír Třebický

Petrol Magazín

Aktuální vydání2023/05 Téma číslaNeruská ropa
Aktuální číslo

Přihlašte se k odběru novinek