Projekt NEXT- E

Projekt roku – Čerpací stanice, Myčky, Shop a Gastro, E.ON Energie, a.s.

Elektromobilitaprojekt NEXT-E

Nejen 222 nových dobíjecích stanic

 Evropská komise informovala koncem června o tom, že projekt NEXT-E byl vybrán k financování z programu CEF (Connecting Europe Facility - Nástroj pro propojení Evropy) s doporučeným spolufinancováním ve výši 18,84 milionu euro jako dotace pro projekt elektromobilů v rámci CEF.

Základy infrastruktury dobíjecích stanic

Projekt NEXT-E nainstaluje 222 multi-standardních rychlodobíjecích stanic (50 kW) a 30 ultra-dobíjecích stanic (150-350 kW) v základní síti a několika základních koridorech TEN-T, čímž dojde k vytvoření stěžejní infrastruktury pro dobíjení elektromobilů v České republice,na Slovensku, v Maďarsku, Slovinsku, Chorvatsku a Rumunsku. Projekt byl vybrán jako jeden ze 152 dalších úspěšných dopravních projektů, které do užšího výběru postoupily z původního počtu 349 dopravních projektů. Ty žádaly o spolufinancování v rámci programu CEF v celkové výši 7,5 miliardy euro.

Projekt NEXT-E představuje model jedinečné spolupráce 4 předních skupin v oblasti elektrické energie, ropy a plynu, které spojily své síly s výrobci zařízení (výrobci automobilů) za účelem vytvoření interoperabilní a nediskriminační sítě dobíjecích stanic elektromobilů jako alternativy ke stávající síti ICE (pro vozidla se spalovacími motory). Sdružení se skládá ze společností skupiny E.ON (Západoslovenská energetika na Slovensku, E.ON Česká republika, E.ON Maďarsko, E.ON Rumunsko), společností skupiny Mol (zastoupených dceřinými společnostmi ve všech 6 účastnických zemích) a společností Hrvatska elektroprivreda v Chorvatsku, Petrol (ve Slovinsku a Chorvatsku), Nissan a BMW.

Úzká spolupráce se státní správou

Sdružení NEXT-E bude podporovat národní plány elektromobility a strategii rozšíření počtu elektromobilů v daném regionu, rozvoj udržitelných dobíjecích řešení, přístup k integraci obnovitelné energie a zavedení inovativních obchodních procesů          a spotřebitelských balíčků za účelem snížení závislosti na ropě a přispění k dekarbonizaci Evropy. Bude úzce spolupracovat s ministerstvy dopravy, Evropskou komisí a politiky, aby bylo zajištěno, že příslušné poznatky z projektu budou dále využity k efektivnímu koheznímu zavedení dobíjecí infrastruktury pro elektromobily.

Projekt nastíní nejlepší strategii a cenově nejvýhodnější přístupy pro dobíjecí infrastrukturu elektromobilů a zavedení služeb za účelem podpory zvýšení využívání elektromobilů v daném regionu, které spojí západní a kohezní Evropu a napomůže  k vytvoření plynulé, pohodlné dálkové dopravy využívající 100% elektrickou energii. Podrobné plány sítě a studie ICT budou následovány dvoufázovým pilotním provozem rychlodobíjecích a ultra-dobíjecích stanic, jehož výsledkem bude plán a harmonogram konečného kohezního zavedení elektromobilů. Aktivity projektu byly zahájeny v roce 2017 spuštěním několikaletých mezinárodních činností, jejichž dokončení je naplánováno do 31. prosince 2020.

Pozitivní dopad

Projekt NEXT-E byl vybrán k financování agenturou INEA (Innovation and Networks Executive Agency) Evropské komise prostřednictvím konkurenčních výzev k předkládání návrhů zveřejněných 13. října 2016.

V oficiálním hodnocení se lze dočíst: "Význam navrhované činnosti v její redukované podobě je velmi vysoký, podporuje dekarbonizaci, udržitelnou mobilitu a intermodální konektivitu. Činnost je velmi vyspělá a očekává se její pozitivní dopad, poskytnutí výstupů jako pevného základu pro rozhodování a strategii pro budoucí rozvoj celé sítě dobíjecích stanic pro elektromobily ve východní Evropě." 

Investice je realizována v rámci programu CEF (Connecting Europe Facility), což je finanční mechanismus EU podporující infrastrukturní sítě. Komise navrhuje investovat 2,7 miliardy euro do 152 klíčových dopravních projektů, které podporují konkurenční, čistou a propojenou mobilitu v Evropě.

EON

 

Petrol Magazín

Aktuální vydání2021/05 Téma číslaCo budeme tankovat na čerpacích stanicích za 15 let
Aktuální číslo

Přihlašte se k odběru novinek