Ing. Ivan Souček, Ph.D.

Osobnost roku, SVAZ CHEMICKÉHO PRŮMYSLU ČR

Ivan Souček

Ivan Souček vystudoval chemické inženýrství a ekonomii na MCHTI v Moskvě, vzdělání si pak doplnil na Scuola Superiore Enrico Mattei a DePaul University Chicago, JICA Tokyo (Production Management - 1994), dále pak obhájil doktorát na Vysoké škole chemicko-technologické v Praze.

Během své velmi aktivní profesní kariéry působil Ivan Souček na technických pozicích ve společnosti Kaučuk, ve společnosti Unipetrol zastával pozici ředitele rozvoje a člena představenstva, a několik let působil na pozici generálního ředitele společnosti Koramo. V letech 2002 - 2014 zastával pozici předsedy představenstva a generálního ředitele ve společnosti Česká rafinérská. V oblasti vzdělávání od roku 2011 působí v Ústavu ekonomiky a řízení chemického a potravinářského průmyslu VŠCHT Praha. Působil krátce i jako poradce v petrochemické společnosti ENA a následně také jako poradce ředitele a manažer projektů ve společnosti NIS v Srbsku. Od roku 2016 vykonává funkci ředitele Svazu chemického průmyslu ČR. Ivan Souček je také členem dozorčí rady MERO ČR a Čepro, a dále členem Rady Ústavu chemických procesů AV ČR. Je též externím profesorem na VŠCHT Praha.

V rámci své publikační činnosti je Ivan Souček spoluautorem řady článků, presentací a přednášek na tuzemských i zahraničních konferencích v oblasti polymerních technologií, zpracování a přepravy ropy, rozvoje petrochemických a rafinérských technologií, v oblasti biopaliv a alternativních paliv a o ekonomických aspektech chemického. Je také spoluautorem 8 patentů v oblasti polymerních technologií a 7 knižních publikací v oblasti strategického pánování a řízení investic.

Ivan Souček je jedním z nejvíce respektovaných expertů v ropném průmyslu a petrochemii se zaměřením na region střední a východní Evropy. Během své dlouhé kariéry získal ve spolupráci s dalšími odborníky celkem 8 patentů na polymerní technologie. Dále je autorem mnoha článků o polymerních technologiích, rafinaci, biopalivech, vývoji ropného průmyslu a zemního plynu, benchmarkingu a konkurenci. Mimo jiné je také spoluautorem pěti knih, které se věnují řízení projektů, rozhodovacím procesům a strategickému plánování.

Petrol Magazín

Aktuální vydání2024/01 Téma číslaDistribuce pohonných hmot
Aktuální číslo

Přihlašte se k odběru novinek