Projekt sledování vlivu alternativního paliva Ekodiesel B100 na provoz autobusů MHD

Projekt roku, PREOL, a.s.

Přihlašovatel: PREOL, a.s.


PREOL, a.s., výrobce paliva EKODIESEL B100, získal provedením výzkumného projektu ve VEOLIA Transport Teplice detailní informace o provozním chování tohoto alternativního paliva v autobusech městské hromadné dopravy. Nové zkušenosti, při respektování známé odlišnosti paliva EKODIESEL B100 v porovnání s fosilní motorovou naftou, poskytují dalším dopravcům jistotu bezpečného používání paliva Ekodiesel B100 v podobných podmínkách.

Projekt samotný probíhal v městské hromadné autobusové dopravě v severočeských Teplicích v období od června 2011 do dubna 2012. Pracovní skupinou technických zástupců PREOL, a.s., VEOLIA Transport Teplice a SGS Czech Republic byla vybrána vhodná vozidla typických representantů vozového parku dopravní společnosti tak, aby byl naplněn cíl projektu a získány požadované informace o vlivu paliva EKODIESEL B100 na provoz vozidel.Byl určen postup sledování, pravidelná měsíční četnost odběru vzorků motorového oleje s cílenými analýzami motorového oleje, metodika odběru vzorků, včetně pravidel pro shromažďování detailních údajů o provozu sledovaných vozidel a způsob vyhodnocení zjištěných parametrů.

Cílem sledování pro provozovatele bylo ověření provozu autobusů městské hromadné dopravy na ekologické palivo - EKODIESEL B100, dosažení úspory skleníkových plynů v městském provozu, úspory nákladů na nákup pohonných hmot a optimalizaci servisních intervalů i posouzení celkových nákladů na provoz autobusů.

I díky výsledkům projektu jsou všechna vozidla MHD Teplice již více jak rok poháněna na alternativní palivo EKODIESEL B100. Jedná se celkem o 66 autobusů, které ročně při přepravě osob najedou 4.000.000 km. Kromě nižších celkových nákladů na provoz pro dopravní podnik je dalším významným pozitivem tohoto projektu nižší emise z dopravy. Náhradou fosilní nafty palivem EKODIESEL B100 je při roční spotřebě paliva všech autobusů MHD v Teplicích tato úspora spočitatelná a činní více jak 1 591 tun CO2eq.


Závěrečná zpráva B100

Příloha 1 - Vyjádření Veolia Teplice

Příloha 2_1 - Výstupní kontrola B100 pro Veolia

Příloha 2_2 - Výstupní kontrola B100 pro Veolia

Příloha 3 - Fotodokumentace

Petrol Magazín

Aktuální vydání2024/2 Téma číslaKaminová doprava
Aktuální číslo

Přihlašte se k odběru novinek